Elemek megjelenítése címkék szerint: W

csütörtök, 01 január 2009 00:00

William Guthrie: A keresztyén ember öröksége

William Guthrie, Skócia egyik legelmélyültebb, legtehetségesebb lelkésze, őseinek vidéki kastélyában Pitforthyban, Angus megyében született, 1620-ban. Ősi, tiszteletre méltó család sarja. A család az igazság és az istenes dolgok iránti érdeklődését mutatja, hogy a gyerekek közül négyen korán a lelkészi hivatásnak szentelték életüket... William a legidősebb volt e kiváló testvérek között. Rendkívüli képességei már korai sikeres tanulmányaiban megnyilatkoztak, de csak főiskolára kerülve szerzett bensőséges és üdvözítő ismereteket az isteni igazságról, amely lehetővé tette számára, hogy átadja lelkét Istennek mint üdvössége Istenének, és hogy a lehető legjobb szakképzettséggel írjon elő gyógymódokat azokra a lelki betegségekre, amelyekről tudomást szerzett.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Wesley János élete és tanítása

1. Ki ez az ember, aki a megtérésekor talán minden idők legnagyobb ébredését indította el (legalábbis Angliában), amely gyakorlatilag megszakítás nélkül a haláláig, vagyis kb. 50 éven át tartott? Wesley (nálunk a "vezli" ejtésmód a gyakoribb, bár "veszli"-nek is ejtik) egy anglikán lelkészházaspár 15. gyermekeként született meg házuk kigyulladása és erős akaratú szüleinek kibékülése után. Nagyapja és dédapja is puritán lelkész volt. A puritánok ugyanakkor lelki elődei is voltak, s részben alighanem az ő több évszázados kitartó és komoly munkájuk gyümölcsét aratta le. Anyja, Zsuzsanna a nonkonformisták Páljának nevezett dr. Samuel Annesley 25. gyermeke volt, de 13 éves korában teológiai meggondolásból elhagyta szüleinek szigorú kálvinizmusát, és az anglikán egyház kötelékébe lépett. Naponta 6 órán át oktatta gyermekeit, és férje távollétében 200 gyülekezeti tagnak tartott imaórákat a konyhájukban. Mihelyt a Wesley gyerekek elérték az egyéves kort, megtanulták, hogy féljenek a vesszőtől, és csak titokban, csendben hullassák könnyeiket. "Először is le kell győzni az akaratot, és ki kell fejleszteni az engedelmesség iránti készséget - írja Zsuzsanna. - Ha egy gyermek magatartását korrigálni kell, akkor le kell győzni akaratát, és ez nem nehéz, ha nem vált makaccsá a túlzott engedékenység következtében. Ha azután a gyermek akaratosságát megtörtük, és az megtanulta tisztelni és félni szüleit, akkor más sok balgasága, gyermekessége felett szemet hunyhatunk." Lehet, hogy ez a módszer hozzájárult Károly másoktól való túlzott függéséhez, de bátyját, Jánost nem tette gyenge akaratúvá - kevés ember tudta nála jobban elfogadtatni akaratát másokkal, sokszor a metodisták egész konferenciájával is. A szülők hamar észrevették, hogy Jánosban valami különös lakik. "János semmit sem tesz anélkül - még elhamarkodottan sem -, hogy azt meg ne tudná indokolni" - írta apja. Hatéves korában az epworthi gyülekezet tagjai - akik állandóan hadakoztak a lelkész apával - felgyújtották a paplakot, amely teljesen leégett. János hajszál híján ott veszett, s anyja ettől kezdve "tűzből kikapott üszöknek" nevezte őt (Zak 3,2) - innen az egyetlen magyar nyelvű Wesley-életrajz címe (Garth Lean, 1964).

„Születésem imameghallgatás volt. Anyám attól félt, hogy követni fogja sógornőjét, és hat lányt fog világra hozni. A kínaiak ugyanis a fiúknak jobban örülnek, mint a lányoknak. Előttem már két lányt szült, és bár valószínűleg nem értette meg teljesen az imádság hatalmát, az Úrhoz kiáltott: - Ha fiam lesz, neked fogom adni. Az Úr meghallgatta imádságát, és megszülettem én. Apám később elmondta, hogy anyám már születésem előtt Istennek ígért.”
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

W. Hacking: Smith Wigglesworth titkai

TARTALOM

 

Bevezetés

Előszó

Első fejezet: Tűzben Istenért

 • Egyetlen könyv embere
 • Amikor először láttam

Második fejezet: Wigglesworth az emberek előtt

 • Wigglesworth vezette istentiszteletek

Harmadik fejezet: A hit és az erő embere

 • Sokakat inspirált
 • Diadal a betegség fölött

Negyedik fejezet: A szeretet embere

Ötödik fejezet: Isten számára elválasztva

 • "Isteni arcátlanság"
 • Együttérzés a betegek iránt
 • Jézus hitét prédikálta

Hatodik fejezet: Istennel járt

 • Nem törődött a körülményekkel
 • Egy nagylelkű ember

Hetedik fejezet: Wigglesworth, a prédikátor

Nyolcadik fejezet: Istentiszteleti jegyzetek

 • Jézus elvette a "ha" szócskát
 • Mennyei erő
 • Hit - az örökségünk
 • Hitben cselekedni
 • Az ördög kordában tartása
 • Élet a szellemben
 • Isteni természet részesei
 • A test és a szellem helycseréje

Epilógus

Megtérő ima

 

Bevezetés

Ez a könyvecske pontosan az, aminek hirdeti magát. Nem életrajz, mert nem az én feladatom, hogy megírjam Smith Wigglesworth életrajzát. Én csak a vele fenntartott saját kapcsolatom alapján tudok írni.

Vannak mások, akik többet írhatnának, de eddig még nem tették meg. Hosszas fontolgatás után kénytelen voltam tollat ragadni, mert úgy éreztem, valamit még nyilvánosságra kell hozni Istennek erről a felkent szolgájáról, aki élete során annyi embernek jelentett nagy segítséget, inspirációt és szabadulást.

Nekem hatalmas áldás volt ennek a könyvnek a megírása (és különösen az, amikor leírhattam az üzeneteiről készített jegyzeteket).

Biztosnak érzem, hogy olvasóim friss inspirációt merítenek az eleven keresztény élethez és a bátor hithez.

W. Hacking
Fordította: Gál Csaba