Legfrissebb írások

 • A juhok és a kecskék szétválasztása
  Watchman Nee: A juhok és a kecskék példázata The King and the Kingdom of Heaven – A Study of Matthew [A Király és a Mennyek királysága – A Máté ev.…
 • Watchman Nee: Elragadtatás
  The King and the Kingdom of Heaven – A Study of Matthew [A Király és a Mennyek királysága – A Máté ev. elemzése] 285-303. old. A Máté evangéliuma 24. és…
 • Watchman Nee: A tálentumok példázata
  Négy részre oszthatjuk fel ezt a példázatot: (a) a gazda átadja vagyonát (14-15. vers); (b) ahogyan a szolgák bánnak a tálentumokkal (16-18. vers); (c) az első és a második szolga…
 • Watchman Nee: A lélek üdvössége
  Watchman Nee: A lélek üdvössége Watchman Nee életművét magam is nagyon sokra tartom, tanításai rám is nagy hatással vannak mind a mai napig. Ezt a könyvet azonban mégis úgy osztom…
 • G.H. Pember: A Föld legkorábbi korszakai – és kapcsolatuk a jelenkor spiritualizmusával
  Fordítás: https://hitunkcelja.wordpress.com „Jelen kiadás szerzője már 1876-ban kiadott egy kisebb terjedelmű tanulmányt a következő címmel: „A Föld legkorábbi korszakai és tanulságaik számunkra”, s ezzel kettős célja volt. Egyik, hogy megkíséreljen…

Legfrissebb hanganyagok

 • Nochta Pál: A szárdiszi gyülekezet angyalának írt levél
  Dátum: 2023.09.03 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet Igehely: Jelenések 3,1-6 Jézus szavai a szárdiszi gyülekezetnek „az a neved, hogy élsz pedig halott vagy”, a ma élő kereszténységnek is szólnak. A valódi…
 • Nochta Pál: A Szent Szellem vezetése
  Dátum: 2023.07.29 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet A Máté 28,18-20 szerint Jézus megbízatást adott tanítványainak, hogy tegyék tanítványokká a nemzeteket és merítsék be őket, az Atya, Fiú és Szent Szellem nevében,…
 • Nochta Pál: Isten jelenlétében élni – az első szeretet
  Dátum: 2023.05.21 Helyszín: sajószentpéteri baptista gyülekezet. Semmit nem ér az istentiszteletünk, ha nincs megtapasztalásunk Isten jelenlétével. Élhetünk a legtökéletesebb módon, járhatunk a legtökéletesebb gyülekezetbe, de ha csak egy valaminek híjával…
 • Nochta Pál: Hogyan talált meg engem Isten?
  Dátum: 2023.05.20 Helyszín: sajószentpéteri baptista gyülekezet. Bizonyságtétel a megtérésről és arról, ami az után történt. „Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?”…
 • Nochta Pál: Hogyan nyíltak meg a szemeim? – találkozás Jézussal
  Dátum: 2023.05.21 Elhangzott: a BTSz-en „Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel te az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus így…