Elemek megjelenítése címkék szerint: CS

szombat, 25 április 2020 13:32

Csia Lajos: Utolsó napok

Ez az írás a Biblia apokaliptikus részeinek, különösen a Jelenések könyvének rövid magyarázata. Fontos tudni, hogy ez az írás nem azonos a Jelenések könyvéről írt nagy művel, az egy másik írás, ami kiadásra is került, egy kiadó által. Mindenkinek ajánljuk olvasásra!

letöltés

csütörtök, 01 január 2009 00:00

Csia Lajos: Óember és újember

Tudattalan múltunk az óember: az, ami voltunk; értelmünk képe az újember, amilyenek leszünk, vagy szeretnénk lenni. S óember és újember között van jelen énünk, mely szeretne újember lenni, de a maga erején csak óember tud lenni, vagyis az, amivé meggyőződésében és jellemében ezelőtt lett. Gondolkodó és akaró énünk tehát sem nem az óember, sem nem az újember, hanem a kettő közt álló, válogató, hol ide, hol oda pártoló tudatunk, azaz szívünk. Az embert úgy, ahogy magát elmúlt gondolkodásával és akarásával megalkotta, írja le Pál, mikor a zsoltáros szavait idézi az ember tökéletes megromlottságáról és jóra való készség teljes hiányáról (Róm. 1,18 – 3,20.).
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Csia Lajos: Az Úr közel!

Ez alatt a kedves mondat alatt nem mindnyájan ugyanazt értjük. És ez természetes is, mert az Úr többféle közelségéről lehet beszélni. Maga ez a szó: „az Úr” is többféleképpen értelmezhető. A Szentírás az istenség mindhárom személyére alkalmazza; az Újszövetség legtöbbször a Fiúra. Az Ótestamentum görög fordítása a Jehova (Jahve) név helyett álló Adónájt fordítja vele, s mikor Jézusra alkalmazták, Ót ezzel az örökkévaló Istennel azonosították. „Az Úr közel” azt jelenti hát, hogy Isten közel. Erre külön nevet is adott nekünk Ézsaiás próféta, ezzel a szóval: Immánuel = Isten velünk! (7,14). Pál ezt a nevet így idézi: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!” (Róm. 8, 31).
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Csia Lajos: A Római levél főbb fogalmai

Pál akkor írja ezt a levelet, amikor Rómában nem járt még, s így annak írásában különös pásztori érdekek nem vezethették. Így alkalma nyílt rá, hogy a keresztyén élet igazságait kereken és rendszeresen adja elő, anélkül, hogy helyi szükségekkel és bajokkal vesződnék.

A levél az isteni szeretetnek, a kegyelemnek az emberi szívhez vivő útját írja le. A Római levelet nehezen érthetőnek szokták mondani. Ennek a nehezen érthetőségnek okai: a rossz fordítás, a fogalmak hamis értelmezése, az apostoltól idegen gondolatoknak a levélbe magyarázása, de főleg az, hogy a levél az Istent nem kereső ember elől rejtve marad. Csak a keresztyén élettapasztalat adja meg a levél megértéséhez a kulcsot. Alábbiakban megpróbáljuk néhány fogalom helyes értelmét körvonalazni.