Elemek megjelenítése címkék szerint: B

szombat, 29 október 2016 20:40

Brian-Hupperts: Bocsánatkérés a nemzetektől

Amerika egy olyan ország, ami a saját szellemi világosságában jár és a sötétség óriási. A szellemi eretnekség és romlottság gennyes fekélyként terjed az országunkban és megbetegíti az egész világot. Miközben van egy hűséges maradék, a keresztyénség nagy része beteg és készek továbbadni másoknak is ezt az önpusztító pestist. A fekélyes sebeink gyógyíthatatlannak tűnnek.
Egy szomorú amerikai hívőként ebben az írásban szeretnék bocsánatot kérni a nemzetektől azért a pénzsóvár, hamis evangéliumért, amivel megmérgeztünk benneteket.

csütörtök, 14 május 2015 00:00

Bill Winston: Úgy nézel ki, mint a fényképed?

Jézus jött, prédikálva Isten országának evangéliumát, mondván: „Betelt az idő, és elközelített az Istennek országa! Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak! (Mk.1:15)
Jézus prédikálta: „térjetek meg”, ami a szív megváltoztatása a függetlenségtől és önirányítástól az Istennek való alávetettséghez. A megtérés egy teljes megfordulás vagy elmebeli elfordulás attól, ahogy valaki gondolkodott és hitt.
Amikor mi megtérünk, elismerjük, hogy végeztünk a korábbi gondolkodásmódunkkal, mint az emberiség bukott faja, és készek vagyunk visszatérni a csúcsra, Isten új „királyi életstílusához”.

Észreveszed, hogy az utolsó napokban élünk- napokban, amelyeket Pál „nehéz időknek” nevezett a Timótheushoz írt II. levelében.

Mint hívőket Isten megbízott minket egy óriási felelősséggel. Mi vagyunk az „arató generáció” akiknek vissza kell követelnie mind a gonosz gazdagságát, ami félre van téve az igaz számára. (Péld.  13:22) a gazdagságot, ami szükséges ahhoz, hogy befejezzük Isten megváltási tervét azáltal, hogy elvisszük az evangéliumot minden nemzethez.

Ahhoz, hogy ezt megtegyük, nekünk ugyanígy kell működnünk, ahogy Isten –az Ő erejével, az Ő kenetével, az Ő szeretetével és azáltal, hogy szóljuk az Ő Igéjét.

„A Biblia azt mondja, hogy Ádám Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett. Ez a hasonlóság arra utal, hogy ugyanaz a természete van, vagy más szóval: úgy működik, mint Isten. Az ember úgy teremtetett, hogy úgy funkcionáljon, mint Isten. „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlóságunkra: és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszó – mászó mindenféle állatokon.” (1 Mózes 1:26) Az uralkodás jelent hatalmat, felügyeletet, gondnokságot, és benne foglaltatik a birtoklás is.”
 
csütörtök, 01 március 2012 00:00

Bill Winston: Megváltoztatni a tudatalattit

Minden újjászületett keresztény „istentelen" gondolkodási mintával jön be Isten Országába. Ez azt jelenti, hogy amikor ti és én bejöttünk Isten családjába, még mindig ennek a világnak a szokásai szerint okoskodtunk, amíg meg nem újítottuk az elménket. Általában a gondolkodásunk továbbra is ellentétes Isten útjaival, Beszédével, és azzal, amit Ő rólunk mondott. Isten népe a pusztában, azon tanakodott, hogy jobb volt nekik az egyiptomi szolgaságban, és vissza akartak térni oda. Ők fizikálisan kint voltak az egyiptomi fogságból, de az elméjük nem volt kint. A 12 kémközül 10 úgy tért vissza az Ígéret földjének a megkémleléséből, hogy negatívan szóltak. Rossz hírt hoztak az Ígéret földjéről. A föld lakosaival szemben sáskáknak látták magukat. Ez hatással volt az üzenetükre, amit prédikáltak, és a döntésekre, amiket hoztak.
 
csütörtök, 01 március 2012 00:00

Bill Winston: Hit frissítő

A hit az, ami előrevisz téged a frontvonalhoz, és győzelmet ad neked. Az egyetlen útja a világ legyőzésének a hit! A Biblia azt mondja:
Zsid 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Istenelé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őtkeresik.
Nem azt mondja, hogy szeretet, hanem hogy hit által. A szeretet nagyon fontos, mert e nélkül a hittörvényei nem működnek. De itt azt mondja az Ige, hogy hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Én hiszem, hogy Isten átlép 20.000 emberen, hogy eljusson ahhoz, akiben hitet lát! Ez azért van, mertIsten így rendelte, és azt akarja, hogy ezáltal éljünk.
 
csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Bill Winston: Hit Jézus nevében

„Az ellenség ki akarta venni ezt az igazságot az egyházból, hogy az emberek ne értsék Jézus Nevének a jelentőségét, mert ha te hitben jársz azokban a dolgokban, amik a mi örökségünk a feltámadt Urunk Jézus által, akkor a hit a természetfölöttit fogja behozni az életedbe. A hit egyetlen úton jön, hallás által. Isten Igéjének a hallása által. Tehát, ha azt akarom, hogy hitem legyen Isten Beszédében vagy ígéretében – hallanom kell.” (közzé téve a fordító engedélyével)
 
„Emberek! Valami történni fog a hitetekkel, ha megteszitek, amit mondok! Amikor Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, Isten a pusztába vezette őket. Ennek egyik célja az volt, hogy meglássák, mi van a szívükben. Mert néha vannak bennünk dolgok, amikről nem istudjuk, hogy ott vannak. És nem is jönnek elő, míg bizonyos helyzetbe nem kerülünk… Nos, Mózes felment a hegyre… és közben lent elkészítették az aranyborjút… Mózes végül lerombolta ezt… De ők valójában az alapján tették ezt, ami a szívükben volt. És a helyzet az, hogy emberek bejönnek Krisztus Testébe, belépnek Isten Országába, és bizony hoznak magukkal borjakat.” (közzé téve a fordító engedélyével)
 
kedd, 29 szeptember 2009 00:00

Bill Winston: Az aratás ideje

„Jön egy változás-minta, egy új gondolkodásmód. Felekezeti gondolkodásból királysági gondolkodásba. Ha eddig nem láttad, csak figyelj, és láss! Figyeld meg azokat a helyeket, amelyek a felekezetet próbálják fenntartani… ki fognak száradni. Mert a falak leomlóban vannak, Isten gyermekei eggyé válnak. Eggyé válnak.” (közzé téve a fordító engedélyével)
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Bobby Conner: A helyes indíttatású emberek

Az Úr teljes mértékben támogatni fogja a helyes indíttatású embereket. Isten Szelleme kirendeli és felállítja az Úr hadseregét, amely megragadja a Királyságot, tudván, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki e világban van. A beteljesedésre váró dolgok nem a mi erőnk vagy emberi buzgóságunk által fognak megtörténni, hanem Isten Szellemének ereje által.