Elemek megjelenítése címkék szerint: N

szerda, 09 november 2022 16:50

Nochta Pál: A megfelelő hozzáállás

Nochta2022.11.06

Dátum: 2022.11.06 Helyszín: sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet

Jézus azt kérdezi hallgatóságától, hogy ha az ég és a Föld természetes jelenségeiből tudnak következtetni az időjárásra, akkor miért nem ismerik fel a természetfeletti jelekből az aktuális időszakot vagyis a Messiás eljövetelét. Ebből azt tanulhatjuk meg, hogy Istennek minden korszakban van valamilyen aktuális munkája a Földön, amit nekünk fel kell ismernünk. Ahhoz, hogy ne keményedjen meg a szívünk és ne váljunk érzéketlenné Isten munkája iránt, meg kell tanulnunk várakozni, ami  a Szentírásban mindig egy aktív folyamat. Az Úr második eljövetelét is úgy kell várnunk, hogy közben folyamatosan gyakorolnunk kell a Szent Szellemmel való közösséget.

 

 

 

 

 

 

 

aratás2022.10.22

Dátum: 2022.10.22 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

A 2Sámuel 23-ban a 8-as verstől a fejezet végéig azokról a vitézekről olvashatunk, akik hatalmas hősök voltak Dávid királyságának korszakában. Ezek az emberek jelképeznek minket, újszövetségi hívőket is, akik a magasságban lévő gonosz szellemek ellen vívjuk az Úr harcait. Ahhoz, hogy Jézus Krisztus hős vitézeivé váljunk, fel kell növekednie és hatalmasan meg kell erősödnie a belső emberünknek. Ez csak úgy történhet meg, hogy folyamatosan igyekszünk elmélyíteni az Úrral való közösségünket. Ebben a közösségben a Szent Szellem újra és újra kijelentéseket akar nekünk adni Krisztusról és az őbenne nekünk készített örökségről, így tanít minket az Úr folyamatosan, a belső kenet által. Segít nekünk a növekedésben az ige, az imádkozás és a testvéri közösség által is.

 

 

 

 

 

 

 

hétfő, 26 szeptember 2022 04:50

Nochta Pál: Igehirdetés az 1Sámuel24, 9-21 alapján

Nochta 2022.09.17

Dátum: 2022.09.18 Helyszín: sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet
Saul folyamatosan üldözte Dávidot, de Isten végül több alkalommal is Dávid kezébe adta Sault, aki még sem élt ezzel a lehetőséggel vagyis nem ölte meg Sault, hanem ügyét teljesen rábízta Istenre. Dávid csodálatos példát szolgáltat számunkra az Istenre való teljes ráhagyatkozással kapcsolatban, nem véletlenül volt ő Isten szíve szerint való ember. Dávid által Krisztus természete nyilvánult meg Saul felé akkor, amikor irgalmazott neki. Nekünk is ezt a példát kell követnünk, de erre csak az újjászületett, Istent ismerő ember képes, aki valóban Jézus Krisztus tanítványa.

 

 

 

 

 

 

 

szerda, 31 augusztus 2022 18:28

Nochta Pál: A vakon született meggyógyítása

Dátum: 2022.08.21 Helyszín: Sárbogárd

Igehely: János 9,24-38

Ezen a Biblia órán öt fontos szellemi valóságot próbáltunk körül járni.

Újjászületés: János 3,3 János 3,5

Látás: 2Korintus 4,3-4 2Korintus 4,6 (ezt az én hibámból sajnos elfelejtettük felolvasni)

Hit: Róma 10,17

Felismerés: János 9,37-38

Imádás: János 9,38

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 2022.06.20-24 Helyszín: Sárbogárd, gyermek fafaragó tábor

evangélikus kép Jónás történeteAz Úr elküldi Jónást Ninivébe, hogy hirdesse ki a rábízott igét a város lakóinak, de ő engedetlen a kapott paranccsal szemben és az ellenkező irányba, Tarsisba megy. Ez a történet sajnos gyakran jelképezi azt, ahogy időről-időre mi is engedetlenek vagyunk elhívásunkat illetően és gyakran nem a megfelelő magatartással viszonyulunk azokkal szemben, akik felé küldetésünk van. Jónás nehezen, de megtanulta az engedelmességet és az irgalmasságot. Ezeket a leckéket ha nem is feltétlenül úgy mint ahogyan Jónásnak kellett, de nekünk is meg kell tanulnunk a saját életünkben és Isten szolgálatában. Az Úr, helyzetünket és körülményeinket is ennek megfelelően igazgatja.

 

 

 

 

 

 

 

szerda, 29 június 2022 10:09

Nochta Pál: A helyes mentalitás

Dátum: 2022.06.25 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Mentalitás szó jelentése:

1. Gondolkodásmód, ahogyan egy személy vagy csoport gondolkodik, ítéletet hoz, vagy felfogja, értelmezi a dolgokat.

  1. Lelkialkat, amely állandó jellegű érzelmi magatartásban, jellemző hangulatokban mutatkozik meg; kedélyállapot. (https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Mentalit%C3%A1s)

A megfelelő mentalitás hiányával volt probléma Rúben és Gád törzsénél is, amikor a 4Mózes 32 szerint úgy olvassuk, hogy ők nem akartak bemenni az eredeti örökségükbe, amit Isten a Jordánon túl szánt nekik, hanem inkább Jazér és Gileád földjén akartak letelepedni. Ezt Mózes végül meg is engedte nekik, de csak azzal a feltétellel, hogy a honfoglaló harcokban továbbra is részt vesznek testvéreik oldalán. Viszont e miatt később hatalmas félre értés támadt, mert a Józsué 22 szerint ez a két törzs külön oltárt épített magának és a két törzs vezetői csak nehezen tudták Izrael többi törzsének elmagyarázni, hogy amit építettek, az nem áldozati oltárként szolgál. Az ilyen vagy ehhez hasonló mentalitás okozza azt, hogy sokan megelégszenek az úgynevezett részleges áldásokkal és egy ponton túl már nem akarják, hogy Isten királyságának ereje működjön az életükben. Isten királyságának felismeréséhez és megértéséhez, új felismerésre térés vagyis a gondolkodásmód (mentalitás) megváltozása szükségeltetik. A babiloni rendszernek egész vallásosságával együtt le kell romboltatnia ahhoz, hogy Isten királysága végre kiteljesedjen, növekedjen és elfoglalja az egész Földet. Nekünk Isten akarata szerint imádkoznunk is kell ahhoz, hogy ez végbe menjen.

 

 

 

vasárnap, 24 április 2022 06:11

Nochta Pál: Igehirdetés a Jelenések 19,6-9 alapján

evangélikus kép2

„És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba: ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám: Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára! Ezt is mondta nekem: Ezek Isten igaz igéi.” (Jelenések 19,6-9)

Ez az igehirdetés 2022 április 14-dikén hangzott el a sárbogárdi Evangélikus Gyülekezetben.

 

 

 

vasárnap, 03 április 2022 04:06

Nochta Pál: A helyes istenkeresés

nochta aratas

Dátum: 2022.03.27 Helyszín: Budapest, Szeráf Centrum

A Jelenések 4-ben láthatjuk, hogy János apostolnak Isten csodálatos betekintést ad a mennyei világba, felemelve ez által Jánost a nagyon nehéz külső körülményei fölé. Ezzel együtt János kinyilatkoztatást is kapott azokról az igazságokról, amelyek a XXI. században élő keresztények számára is fontosak. Valódi kinyilatkoztatáshoz azonban csak helyes istenkeresés által juthatunk, ehhez pedig szükségünk van a Szent Szellem vezetésére, mert csak ő tud minket helyes istenismeretre tanítani. Fontos, hogy megismerjük a valóságot, amelyet a Szent Szellem nyilatkoztat ki számunkra, a Zsidó 4,12 alapján pedig szükség van az életünkben a lélek és a szellem szétválasztására is ahhoz, hogy helyes istenkeresésben maradjunk.

 

 

 

vasárnap, 03 április 2022 04:06

Nochta Pál: Küzdjetek a hitért!

nochta aratas

Dátum: 2022.03.26 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Júdás apostolnak muszáj volt figyelmeztetnie a testvéreket, hogy azt a hitet amit megtéréskor-újjászületéskor kaptak Istentől, sok megpróbáltatás éri, ezért folyamatos küzdelemben kell maradni, hogy az Istentől kapott hitet képesek legyenek mindvégig megtartani. Ez a megállapítás ránk is igaz, mert mi is az utolsó időkben élünk és nagyon sok külső körülmény által próbálja elbizonytalanítani a hitünket a sátán. Az ördög azonban nem csak külső, hanem belső megpróbáltatásokat is felhasznál ellenünk, erre volt jó példa Timóteus, aki valószínűleg félelemmel, bizonytalansággal és szomorúsággal is küzdött, ezért Pálnak bátorítania kellett őt, hogy harcolja meg a hit nemes harcát. Isten nem valamilyen bigott, vak hitért való harcot kér tőlünk. Ő mindig elküldi hozzánk igéjét, amelyből valódi hitet nyerhetünk. Isten mindig kinyilatkoztatja azt amit tenni akar az életünkben és ebből a kinyilatkoztatásból származik az igazi, bibliai hit. Ennek volt jó példája József, de még az egyiptomi fáraó is.

 

 

 

vasárnap, 27 február 2022 08:02

Nochta Pál: Újjá kell születned!

nochta aratas

Dátum: 2022.02.20 Helyszín: sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet

A Titusz 3,1-7 szerint egy hívő ember természete nem azonos a hitetlenével, mert a hívőnek már új természete van. Ez az új természet az újjászületés (felülről való megszületés) által jön létre az ember bensejében, majd ez után ennek az új, krisztusi természetnek fokozatosan növekednie és terjednie kell az emberben. A cél, hogy végül teljesen Jézus Krisztushoz hasonlóvá váljunk és az ő természete nyilvánuljon meg bennünk és általunk.