Elemek megjelenítése címkék szerint: N

csütörtök, 20 április 2023 03:58

Nochta Pál: Jézus és Júdás

Nochta2023.04.06

Dátum: 2023.04.06 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet

A tizenkét tanítvány közül egy ördög volt, ezt Jézus mondta, elolvashatjuk a János Evangélium 6.dik részének végén. Ez Júdás volt, aki valahogy már kezdettől fogva nem tudott igazán beilleszkedni a Jézus követésével együtt járó valódi tanítványságba. Gyakran lopott a közös pénzből. Nem ismerte fel Mária cselekedetének ihletettségét sem (amikor Mária megkente Jézust olajjal). Jézus kezdettől fogva tudta róla, hogy áruló. Vajon mi vezetett el Júdásnál odáig, hogy végül elárulja Jézust? Milyen lélektani folyamatok előzhették meg ezt az árulást? Milyen üzenetet, milyen következtetést vonhatunk le Júdás történetéből ezekben a mostani napokban mi, saját életünkre nézve? Ezt tárgyalja ez az igehirdetés.

Igehely: Máté 26,14-16 Máté 26,47-50 Máté 27,1-5

 

 

 

 

 

 

 

Nochta2023.02.26

Dátum: 2023.02.26 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet
Ma is fontos kérdés, hogy miként tudjuk megállapítani a régi és az új természet közötti különbséget.
János apostol nagyon világosan definiálja az újjászületett és az újjá nem született ember állapotát. Egyszerű, világosan érthető szavakkal írja le a régi és az új természet közötti, az Isten gyermeke és az ördög gyermeke közötti különbséget. Szavaiból egyértelműen kiderül, hogy a két természet kibékíthetetlen ellentétben van egymással, mivel az Istentől született emberben egyre inkább megjelenik Krisztus természete, viszont azokat akik nem tértek meg Krisztushoz, még mindig az ördög energizálja. A mostani kereszténységben sokan próbálják elmosni ezeket a határokat, hogy ez által is elfogadottabbá tegyék a Krisztusba vetett hitet a világ számára, de ez a kísérletük mindenképpen kudarcba fog fulladni, mert Isten igéjét lehetetlen meghazudtolni.
Alapige: 1János 3,5-10

 

 

 

 

 

 

 

péntek, 03 február 2023 04:17

Nochta Pál: Út a dicsőséghez

Nochta2023.01.29Dátum: 2023.01.29 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet

Igehely: János 12,20-33

Ahogy a búzaszem is egymaga marad ha nem ültetik el a földbe, ugyan így mi is csak magunkban maradunk, ha nem adjuk át magunkat Istennek, hogy az ő akarata legyen meg, mert csak ebben az esetben lesz gyümölcsöző az életünk. Jézusnak is meg kellett halnia a kereszten ahhoz, hogy a bűneink eltöröltessenek, valamint, hogy feltámadjon a harmadik napon és megdicsőülését követően a Szent Szellem által kitölthesse önmagát azok szívébe, akik őt segítségül hívják bár hol, bár mikor, bár mely helyen. Ez a szenvedés és dicsőség, a halál és feltámadás alapelve. Csak ez az út vezet Isten dicsőségébe. Aki tanítvány, annak ezen az úton kell járnia, hogy Isten terve megvalósuljon az életében.

 

 

 

 

 

 

 

hétfő, 23 január 2023 20:06

Nochta Pál: Mi legyen a víziónk?

nochta aratas 2023.01.21Dátum: 2023.01.21 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Vízió jelentése, magyarázata: látomás, jelenés, jövőkép, Nem létező, vagy még nem létező dolog elképzelése. Nyilvánvaló, hogy nekünk a víziót a Szent Szellem adja a szívünkbe, olyan dolgokról, amelyeket ha most még nem is látunk, de Istennél a Mennyben már léteznek.

Meg kell értenünk a jelenlegi korszakot.

Ez egy dicsőség nélküli korszak, Isten jelenléte elment a gyülekezetekből világszerte, ezért ma nagyon aktuális az Ezékiel 11,22-23 amelyben arról olvasunk, hogy a bűn miatt kivonult Isten dicsősége Jeruzsálemből. Ehhez az állapothoz az vezetett, hogy az egyház egyre inkább beengedte magába a világ szellemiségét vagyis korrupttá vált. Ezt példázza Éli főpap és fiainak esete is. Sámuel születése viszont azt példázza számunkra, hogy Isten munkája még a legellenségesebb körülmények közt is tovább folytatódik, ezért ebben a korszakban nekünk nem szabad a külső körülményeinkre néznünk, hanem tekintetünket folyamatosan Jézus Krisztuson kell tartanunk, mert ő a hitünknek a kezdője és bevégzője. Ebben a korszakban a víziónk, Isten közelsége. Legyen az a vágyunk és legyen az a víziónk, hogy az Úr jelenléte mindig velünk lesz, Isten egész életünkben ott lesz a sátrunkban!

 

 

 

 

 

 

 

szerda, 09 november 2022 16:50

Nochta Pál: A megfelelő hozzáállás

Nochta2022.11.06

Dátum: 2022.11.06 Helyszín: sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet

Jézus azt kérdezi hallgatóságától, hogy ha az ég és a Föld természetes jelenségeiből tudnak következtetni az időjárásra, akkor miért nem ismerik fel a természetfeletti jelekből az aktuális időszakot vagyis a Messiás eljövetelét. Ebből azt tanulhatjuk meg, hogy Istennek minden korszakban van valamilyen aktuális munkája a Földön, amit nekünk fel kell ismernünk. Ahhoz, hogy ne keményedjen meg a szívünk és ne váljunk érzéketlenné Isten munkája iránt, meg kell tanulnunk várakozni, ami  a Szentírásban mindig egy aktív folyamat. Az Úr második eljövetelét is úgy kell várnunk, hogy közben folyamatosan gyakorolnunk kell a Szent Szellemmel való közösséget.

 

 

 

 

 

 

 

aratás2022.10.22

Dátum: 2022.10.22 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

A 2Sámuel 23-ban a 8-as verstől a fejezet végéig azokról a vitézekről olvashatunk, akik hatalmas hősök voltak Dávid királyságának korszakában. Ezek az emberek jelképeznek minket, újszövetségi hívőket is, akik a magasságban lévő gonosz szellemek ellen vívjuk az Úr harcait. Ahhoz, hogy Jézus Krisztus hős vitézeivé váljunk, fel kell növekednie és hatalmasan meg kell erősödnie a belső emberünknek. Ez csak úgy történhet meg, hogy folyamatosan igyekszünk elmélyíteni az Úrral való közösségünket. Ebben a közösségben a Szent Szellem újra és újra kijelentéseket akar nekünk adni Krisztusról és az őbenne nekünk készített örökségről, így tanít minket az Úr folyamatosan, a belső kenet által. Segít nekünk a növekedésben az ige, az imádkozás és a testvéri közösség által is.

 

 

 

 

 

 

 

hétfő, 26 szeptember 2022 04:50

Nochta Pál: Igehirdetés az 1Sámuel24, 9-21 alapján

Nochta 2022.09.17

Dátum: 2022.09.18 Helyszín: sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet
Saul folyamatosan üldözte Dávidot, de Isten végül több alkalommal is Dávid kezébe adta Sault, aki még sem élt ezzel a lehetőséggel vagyis nem ölte meg Sault, hanem ügyét teljesen rábízta Istenre. Dávid csodálatos példát szolgáltat számunkra az Istenre való teljes ráhagyatkozással kapcsolatban, nem véletlenül volt ő Isten szíve szerint való ember. Dávid által Krisztus természete nyilvánult meg Saul felé akkor, amikor irgalmazott neki. Nekünk is ezt a példát kell követnünk, de erre csak az újjászületett, Istent ismerő ember képes, aki valóban Jézus Krisztus tanítványa.

 

 

 

 

 

 

 

szerda, 31 augusztus 2022 18:28

Nochta Pál: A vakon született meggyógyítása

Dátum: 2022.08.21 Helyszín: Sárbogárd

Igehely: János 9,24-38

Ezen a Biblia órán öt fontos szellemi valóságot próbáltunk körül járni.

Újjászületés: János 3,3 János 3,5

Látás: 2Korintus 4,3-4 2Korintus 4,6 (ezt az én hibámból sajnos elfelejtettük felolvasni)

Hit: Róma 10,17

Felismerés: János 9,37-38

Imádás: János 9,38

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 2022.06.20-24 Helyszín: Sárbogárd, gyermek fafaragó tábor

evangélikus kép Jónás történeteAz Úr elküldi Jónást Ninivébe, hogy hirdesse ki a rábízott igét a város lakóinak, de ő engedetlen a kapott paranccsal szemben és az ellenkező irányba, Tarsisba megy. Ez a történet sajnos gyakran jelképezi azt, ahogy időről-időre mi is engedetlenek vagyunk elhívásunkat illetően és gyakran nem a megfelelő magatartással viszonyulunk azokkal szemben, akik felé küldetésünk van. Jónás nehezen, de megtanulta az engedelmességet és az irgalmasságot. Ezeket a leckéket ha nem is feltétlenül úgy mint ahogyan Jónásnak kellett, de nekünk is meg kell tanulnunk a saját életünkben és Isten szolgálatában. Az Úr, helyzetünket és körülményeinket is ennek megfelelően igazgatja.

 

 

 

 

 

 

 

szerda, 29 június 2022 10:09

Nochta Pál: A helyes mentalitás

Dátum: 2022.06.25 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Mentalitás szó jelentése:

1. Gondolkodásmód, ahogyan egy személy vagy csoport gondolkodik, ítéletet hoz, vagy felfogja, értelmezi a dolgokat.

  1. Lelkialkat, amely állandó jellegű érzelmi magatartásban, jellemző hangulatokban mutatkozik meg; kedélyállapot. (https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Mentalit%C3%A1s)

A megfelelő mentalitás hiányával volt probléma Rúben és Gád törzsénél is, amikor a 4Mózes 32 szerint úgy olvassuk, hogy ők nem akartak bemenni az eredeti örökségükbe, amit Isten a Jordánon túl szánt nekik, hanem inkább Jazér és Gileád földjén akartak letelepedni. Ezt Mózes végül meg is engedte nekik, de csak azzal a feltétellel, hogy a honfoglaló harcokban továbbra is részt vesznek testvéreik oldalán. Viszont e miatt később hatalmas félre értés támadt, mert a Józsué 22 szerint ez a két törzs külön oltárt épített magának és a két törzs vezetői csak nehezen tudták Izrael többi törzsének elmagyarázni, hogy amit építettek, az nem áldozati oltárként szolgál. Az ilyen vagy ehhez hasonló mentalitás okozza azt, hogy sokan megelégszenek az úgynevezett részleges áldásokkal és egy ponton túl már nem akarják, hogy Isten királyságának ereje működjön az életükben. Isten királyságának felismeréséhez és megértéséhez, új felismerésre térés vagyis a gondolkodásmód (mentalitás) megváltozása szükségeltetik. A babiloni rendszernek egész vallásosságával együtt le kell romboltatnia ahhoz, hogy Isten királysága végre kiteljesedjen, növekedjen és elfoglalja az egész Földet. Nekünk Isten akarata szerint imádkoznunk is kell ahhoz, hogy ez végbe menjen.