Elemek megjelenítése címkék szerint: N

hétfő, 26 február 2024 06:43

Nochta Pál: Isten munkája bennünk

Nochta evangélikus 2023 december

Dátum: 2024.02.04 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet

Ahogy Pál apostolnak is voltak megtapasztalásai Istennel, úgy nekünk is vannak átéléseink az ő jelenlétében. A legtöbb esetben nem olyan átéléseink vannak mint amilyeneket Pál tapasztalt, de a mi megtapasztalásaink is segítenek nekünk kicsit beletekinteni a mennyei világba. Ahhoz, hogy ezek az átélések ne tegyenek bennünket felfuvalkodottá, Istennek szükséges a külső körülmények által megfegyelmezni minket, sőt, eljuttat minket erőnk végére. Teljesen erőtlenné kell válnunk annak érdekében, hogy a Szent Szellem ereje megnyilvánulhasson bennünk és általunk. Ebben az igehirdetésben négy fontos alapelvet tárgyalunk, amelyeket muszáj megértenünk, hogy félre ne értsük Isten bennünk zajló munkáját.

Igehely: 2Korintus 12,1-10

 

 

 

 

Hangfelvétel:

 

 

szerda, 10 január 2024 21:03

Nochta Pál: A Messiás eljövetele 2. rész

Nochta evangélikus 2023 december

Dátum: 2023.12.31 Helyszín: Sárbogárdi evangélikus gyülekezet

Jézus világosan elmondja nekünk tanítványainak, hogy miként várjuk az ő második eljövetelét. Ennek megvilágítására olyan hasonlatokat említ, melyeket az ó korban élő zsidó emberek pontosan értettek, de a mai ember számára ezek már távoli és nehezen érthető hasonlatok. A ÁSzent Szellem azonban ma is elmagyarázza nekünk, hogy mit jelent a világító lámpás, a felövezett derék és a virrasztás a házi gazda miatt, aki majd csak valamikor éjjel jön meg a mennyegzőből. Jézus második eljövetele felüdülést fog hozni azoknak, akik teljes szívvel várják őt, viszont örök pusztulást fog eredményezni mindenkinek, aki nem fogadta el az evangéliumot. A Messiás első eljövetele nem az emberek várakozása szerint történt, ez a megállapítás igaz lesz a Messiás második eljövetelére is.

Igehelyek: Lukács 12,35-40 2Tesszalonika 1,6-10

 

 

 

 

Hangfelvétel:

 

 

szerda, 10 január 2024 21:00

Nochta Pál: A Messiás eljövetele 1. rész

Nochta evangélikus 2023 decemberDátum: 2023.12.25 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet

A Messiás aki Jézusban jelent meg, nem úgy jött el a zsidók számára ahogy azt ők várták és ez az igazság vonatkozik az egész emberiségre is. Jézus születésének körülményei, az angyalok megjelenése a pásztoroknak, továbbá más események is, mind-mind azt jelzik, hogy a világ egyszerűen nem képes befogadni az Urat, mert Isten gondolatai nem azonosak e jelenlegi világ gondolataival. Ez a világ nem szereti az igazságot, ezért a valódi Messiást sem tudta ünnepelve fogadni annak idején és ez a helyzet ma sem változott, de ő eljön mind azok számára, akik egyen-egyenként befogadják őt.

Igehely: Lukács 2,1-14

 

 

 

 

Hangfelvétel:

 

 

kedd, 07 november 2023 07:50

Nochta Pál: A végidők egyháza 2. rész

Nochta Sajószentpéter 2023.10.15

Dátum: 2023.10.15 Helyszín: Sajószentpéteri Baptista Gyülekezet

A máté 20,1-16 alapján a szolgálatról volt szó. Ebből az igeszakaszból azt is megtanulhatjuk, hogy Isten nagyon rövid ideig tartó küldetést is adhat itt a Földön, de akik kevés feladattal lettek megbízva, azok is nagy jutalmat fognak kapni az Úrtól. Isten mindenkit megbecsül, aki valóban őt szolgálja. Az egyház is közvetlenül Jézus Krisztus második eljövetele előtt már csak rövid ideig fogja tudni ellátni feladatát, de az az időszak nagyon intenzív lesz, ezért a jutalmazás is bőséges Isten részéről. Ez azt is jelenti, hogy a rövid ideig szolgálók is ugyan abban a megbecsülésben fognak részesülni, mint az előző nemzedékek.

 

 

 

 

Hangfelvétel:

 

 

kedd, 07 november 2023 07:45

Nochta Pál: A végidők egyháza 1. rész

Nochta Sajószentpéter 2023.10.15

Dátum: 2023.10.14 Helyszín: Sajószentpéteri Baptista Gyülekezet

A 2Sámuel 12 és az 51. zsoltár alapján Dávid Betsabéval elkövetett házasságtörését és bűnbánatát vizsgáltuk.  Többek között azt láthatjuk meg ebből a történetből, hogy valódi bűnbánatot csak a Szent Szellem tud létre hozni bennünk, így az egész egyházban is. Minden valódi ébredést vagy megújulást arról ismerünk fel, hogy bűnbánat és Jézus második eljövetelének várása jellemzi. Dávid soha nem tudott volna megtérni saját erejéből, ehhez szükség volt a prófétai beszédre és a Szent Szellem erejére. Az egyházban is a prófétai beszéd és a Szent Szellem ereje által történhet csak változás.

 

 

 

 

Hangfelvétel:

 

 

hétfő, 25 szeptember 2023 20:05

Nochta Pál: A végidők egyháza

Nochta élőkövek 2023.09.16Dátum: 2023.09.16 Helyszín: Budapest, Élő kövek Gyülekezet

Milyen lesz a végidők egyháza?

Ez a kérdés minden valódi hívőt foglalkoztat. A Szent Szellem arról tesz bizonyságot, hogy az utolsó időkben Jézus Krisztus vissza jövetele előtt hatalmasan fog megnyilvánulni Isten dicsősége az egyházon, ugyan akkor az egyház megpróbáltatásai és külső körülményei is nehezek lesznek. Komoly problémát jelent az, hogy ma sokan nem töltik be az elhívásukat, hanem Jónáshoz hasonlóan az Úr útja helyett más utat választanak, ezért életükben és környezetükben is komoly „viharok” támadtak. Nagy gondot okoz még a hamis prófétaság is, amely különösen jellemzi ezt a korszakot. Ezt az országot és ezt a társadalmat amiben most élünk, semmi nem képes megváltoztatni, csak az evangélium, amelyet nekünk bátran képviselnünk kell. Jézus Krisztussal együtt ezt a gonosz korszakot is le fogjuk győzni.

 

 

 

Eredeti felvétel:

 

 

 

Javított hangfelvétel:

 

 

Nochtakép2023.09.03Dátum: 2023.09.03 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet

Igehely: Jelenések 3,1-6

Jézus szavai a szárdiszi gyülekezetnek „az a neved, hogy élsz pedig halott vagy”, a ma élő kereszténységnek is szólnak. A valódi istentisztelet és imádás helyett, sok helyen csak látszat tevékenység folyik. Vannak olyan gyülekezetek is, amelyekben azt ugyan felismerték, hogy az amit ők istentiszteletnek neveznek, valójában nem kedves az Úrnak, de a valódi változtatás (megtérés) helyett, a látszatot élik továbbra is, legfeljebb az istentisztelet formáján változtatnak. Külső változtatások helyett inkább valódi, belső változásra van szükségünk. Ez a belső változás nem más, mint a megtérés. Isten azt akarja, hogy győztesek legyünk és megkapjuk a győztesnek járó jutalmat.

 

 

 

 

 

 

 

péntek, 04 augusztus 2023 19:52

Nochta Pál: A Szent Szellem vezetése

Dátum: 2023.07.29 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

A Máté 28,18-20 szerint Jézus megbízatást adott tanítványainak, hogy tegyék tanítványokká a nemzeteket és merítsék be őket, az Atya, Fiú és Szent Szellem nevében, ő pedig velük lesz minden nap, e világkorszak végéig. Ebből azt tanulhatjuk meg, hogy ha benne maradunk abban a világosságban, amelyet Isten kijelentett számunkra, akkor mi is át fogjuk élni Isten jelenlétét az életünkben. A Szent Szellem Isten igéje alapján vezet minket. Az ő vezetése az életünkben bizonyítja, hogy valóban Isten fiai vagyunk. (Róma 8,14-16) Isten dicsőségébe is csak a Szent Szellem tud minket bevezetni. A dicsőség megnyilvánulása összefüggésben van az Igéhez és a Szellem vezetéséhez való viszonyulásunkkal. Isten már a zsidó népet is értelmessé akarta tenni a pusztai vándorlás során jóságos Szelleme által, de ők engedetlenek és bálványimádók maradtak annak ellenére, hogy vándorlásuk során mindvégig velük volt a felhő oszlop, a tűz oszlop, volt elegendő vizük és mannájuk is. Ez bizonyos értelemben jelképe a mostani hívőknek is, akik nagy része súlyos engedetlenségben él már évtizedek óta.

 

 

 

 

 

 

 

sajószentpéter2023.05.20Dátum: 2023.05.21 Helyszín: sajószentpéteri baptista gyülekezet.

Semmit nem ér az istentiszteletünk, ha nincs megtapasztalásunk Isten jelenlétével. Élhetünk a legtökéletesebb módon, járhatunk a legtökéletesebb gyülekezetbe, de ha csak egy valaminek híjával vagyunk és ráadásul a legfontosabb hiányzik, az első szeretet, akkor az Úrért végzett szolgálatunk csupán emberi tevékenység. Az első szeretet nélkül, az Úrral való közösség nélkül még Isten igéje is csak fogalommá válik számunkra. Telve kell lennünk Szent Szellemmel és telve kell lennünk Isten igéjével.

Alapige: Jelenések 2,1-7

 

 

 

 

 

 

 

szombat, 10 június 2023 06:27

Nochta Pál: Hogyan talált meg engem Isten?

sajószentpéter2023.05.20

Dátum: 2023.05.20 Helyszín: sajószentpéteri baptista gyülekezet.

Bizonyságtétel a megtérésről és arról, ami az után történt.

„Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Ő pedig így felelt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!” Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én bárányaimat!” Másodszor is megszólította: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Ő ismét így válaszolt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus erre ezt mondta neki: „Őrizd az én juhaimat!” Harmadszor is szólt hozzá: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én juhaimat! Bizony, bizony, mondom néked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: „Kövess engem!”” (János 21,15-19)