Elemek megjelenítése címkék szerint: N

szerda, 07 április 2021 05:12

Nochta Pál: Mit csinál most Isten? (1. rész)

nochtafénykép1A Covid-19 miatt valamilyen módon mindegyikünknek sok nehézséggel és tragédiával kellett szembesülni a járvány kezdete óta. Ebben az időszakban az istenfélő emberek közül is sokan veszteséget élnek át a járvány miatt. A kérdés: hol van most Isten ebben a tragédiákkal terhelt időszakban? Vajon mi Isten akarata most az életünkben? Mit csinál most Isten? Alap ige: Ézsaiás 26,12-13 Ez az igehirdetés 2021 április 3-dikán a sárbogárdi evangélikus gyülekezet online istentiszteletén hangzott el.

 

 

 

szombat, 27 február 2021 05:08

Nochta Pál: Isten útja (útjai)

Amikor egy ember kinyilatkoztatás által világosságot kap arról, hogy Jézus a Krisztus és ezt az igazságot befogadja a szívébe, átéli azt, amit Isten igéje újjászületésnek (felülről születésnek) nevez. Az újjászületett ember szellemben feltámadt és Krisztussal együtt a mennyeiek világába helyeztetett, de a lélek (értelem, érzelem, akarat) még nem változott meg, ezért a lelkünknek át kell mennie egy folyamatos átformálódáson, amely egész földi életünkben tart. Ez azt jelenti, hogy azt a szellemi igazságot, hogy Jézussal együtt mi is meghaltunk és feltámadtunk, a földi sorsunkban is át kell élnünk annak érdekében, hogy Isten akarata szerint átformálódjunk. Isten útja, a halál és feltámadás alapelve. Fel kell vennünk a keresztet, hogy követhessük Krisztust. El kell veszítenünk az életünket, hogy Krisztusban megtalálhassuk azt. Isten az ő igéje által kijelenti nekünk gondolatait és útjait, hogy folyamatosan elhagyva régi természeti lényünket, felöltözzük az új embert az által, hogy gondolatainkat és útjainkat újra és újra Isten gondolataihoz, útjaihoz igazítjuk. Ez aztán idővel megjelenik a cselekedeteinkben is.

Elhangzott a sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet online istentiszteletén 2021 február 21-dikén. Alapige: Máté 16,21-27 Ézsaiás 55,6-11

 

 

 

szerda, 09 december 2020 16:23

Nochta Pál: Hosszútűrés

Dátum: 2020 december 6. Helyszín a sárbogárdi evangélikus gyülekezet online istentisztelete.

Az igehirdetés a Jakab 5,7-11 alapján szól a hosszútűrésről. Ezt az igeszakaszt négy féle szempontból vizsgáljuk.

1. Türelemmel kell lennünk, egészen az Úr eljöveteléig.

2. A bíró (mármint Isten) az ajtó előtt áll, ezért mi, akik újjászülettünk és testvérek vagyunk, ne panaszkodjunk egymás ellen, hanem bízzunk Istenben, az igaz bíróban!

3. A szenvedésben vegyünk példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak!

4. Jób állhatatossága szolgáljon jó példaként számunkra is a hosszútűrésben!

 

 

 

csütörtök, 22 október 2020 04:02

Nochta Pál: A 73-ik zsoltár üzenete

2020 október 18 helyszín: Budapest, Szeráf Gyülekezet

Aszáf szívében olyan problémával foglalkozik, amely Ádám és Éva engedetlensége óta, az emberiség összes eddigi korszakaiban élő istenfélőket nagyon gyakran foglalkoztatta. Őszintén járult Istenéhez. A kérdés: miért van az, hogy a gonoszok az élet minden területén gyarapodnak, mi közben az istenfélő élet számomra csak szenvedést eredményez? Aszáf maga is rájött arra, hogy az effajta gondolkodás végül bűnbe viheti őt, ezért bement Isten jelenlétébe, ahol végre kijelentést, természetfeletti megértést kapott a gonoszok sorsáról és arról a mennyei sorsról, amit Isten készített neki. Nem csak neki, hanem nekünk is dicsőséges jövőt készített Isten, ezért nem szabad megengednünk az ördögnek, hogy e jelenlegi világkorszak által hatást gyakoroljon ránk.

 

 

 

Dátum: 2020 október 17 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Mind a mai napig az egyházban óriási felhördülés van a karizmákról és különösen a nyelveken szólásról szóló tanítás ellen. Sokan megbotránkoznak és hamis tanítóknak kiáltják ki azokat az igehirdetőket, akik szorgalmazzák, hogy az egyház keresse és kívánja a karizmák működését, hiszen a Szent Szellem ereje és karizmái nélkül nem lehet hiteles keresztény életet élni és nem lehet elvégezni az Istentől kapott feladatokat sem. Krisztus testének óriási szüksége van a Szent Szellem megnyilvánulásaira. Az egyházban a természetfeletti hiányát sokan a Szent Szellem megnyilvánulásainak hamisítványaival vagy pedig intellektuális képzettséggel, mindenféle okoskodással, és filozófiával akarják pótolni. A karizmákra szükség van a gyülekezetekben és a hívők személyes hétköznapi életében is, ezért ha te még nem tapasztaltad egyetlen egy kegyelmi ajándék működését sem az életedben, akkor ez ne bátortalanítson el, hanem imádkozz tovább kitartóan, hiszen erre maga Jézus is bíztat minket, amikor azt ajánlja, hogy kérjünk, keressünk, zörgessünk. (Máté 7,7-8)

 

 

 

szerda, 02 szeptember 2020 16:02

Nochta Pál: Sugallat

A János13-ban olvassuk, hogy Júdás sugallatot kapott az ördögtől, Jézus elárulására. Életünk során gyakran tapasztalunk inspirációt vagy sugallatot, de egyáltalán nem mindegy, hogy ezek Istentől vagy az ördögtől vannak e. Az efézusiakhoz írt levélből az is kiderül, hogy az ember a sátán rabságában van és annak akaratát cselekszi mindaddig, amíg Isten ki nem szabadítja őt ebből az állapotból, az újjászületés által. A megtérés és újjászületés után, már képes a hívő ember Istennek engedelmeskedni, a Szent Szellem vezetése szerint élni vagyis hallgatni minden olyan sugallatra, inspirációra, amely a Mennyből jön. Igehelyek: János 13,1-5 Efézus 2,1-3 1Sámuel26,7-11 2Tesszalonika 2,9-12 Ez az igehirdetés 2020 augusztus 30-dikán hangzott el a Sopron Bárkája Baptista Gyülekezetben.

 

 

 

hétfő, 03 augusztus 2020 04:24

Nochta Pál: Ne hunyd le a szemed!

20200801

Odáig talán még könnyen eljuthatunk, hogy valóban éhezni és szomjazni kezdünk az igazságosságra. Isten erre válaszként elkezd táplálni bennünket önmagával, de ezen a ponton egyben komoly nehézségek is támadnak. Az ördög ugyanis azzal próbálkozik, hogy az istenkeresésünkben akadályozzon meg és végső soron elgáncsoljon minket. Isten felnyitja a szemünket a mennyei valóságra, de a földi életünk körülményei és a gonoszság működésének tapasztalása által azt hazudja nekünk, hogy amit látunk, az nem is olyan értékes vagy nem is igaz. Így csábította el Bálámot pénzzel, így akarta teljesen elbizonytalanítani Izrael népét az egyiptomi fáraó keményszívűsége által és így akarja elérni azt, hogy mi is levegyük tekintetünket a láthatatlanokról, hogy végső soron vakká váljunk a mennyei dolgokra. Ezért, ne hunyd be a szemed!

 

 

 

csütörtök, 09 július 2020 17:23

Nochta Pál: Bibliaiskola

Ezek a hanganyagok 2018-ban készültek Budapesten, az Aratás Gyülekezet irodájában. A sorozat sokáig csak belső használatra volt elérhető, de most nyilvánosan is közre adjuk.

A sorozat a következő tanításokat tartalmazza:

1. Az újjászületés.

2. A világ.

3. Isten igéje.

4. Az imádkozás.

5. Az emberi szív „és az utolsó idők jellemzői.

„És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.” (2Timóteus 2,2)

 

1.

2.

3.

4.

5.

nochta pal 202006

csütörtök, 18 június 2020 07:01

Nochta Pál: Bábel tornya 2. rész

Ez az igehirdetés 2020 június 14-dikén hangzott el Nagylókon.

„Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól! És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az ÚR pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az ÚR: Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét!

Így szélesztette szét őket onnan az ÚR az egész föld színére, és abbahagyták a város építését.

Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az ÚR az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az ÚR az egész föld színére.” (1Mózes 11,1-9)

 

nochta pal 202006

csütörtök, 18 június 2020 06:54

Nochta Pál: Bábel tornya 1. rész

Ez az igehirdetés 2020 június 14-dikén hangzott el Sárszentmiklóson.

„Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól! És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk.

Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az ÚR pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek.

Akkor ezt mondta az ÚR: Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét!

Így szélesztette szét őket onnan az ÚR az egész föld színére, és abbahagyták a város építését.

Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az ÚR az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az ÚR az egész föld színére.” (1Mózes 11,1-9)

 

nochta pal 202006