Elemek megjelenítése címkék szerint: N

szerda, 27 szeptember 2017 13:20

Nochta Pál: Kit küldjek el?

Dátum: 2017. szeptember 24. Helyszín: Aratás Gyülekezet

Minden valódi szolgálat az Istennel való közösségünkből fakad. Isten behív minket az ő jelenlétébe, ahol meglátjuk magunkat az ő világosságában. Rájövünk arra, hogy beszennyezett minket a világ és saját tehetségünk nem elég arra, hogy az Úrtól kapott feladatunkat ellásuk. Ekkor tisztít meg minket Isten és csak ez után vagyunk képesek beleállni a nekünk elrendelt küldetésbe. Ézsaiás már próféta volt amikor átélt egy nagy találkozást az Úrral és ha ez nem történt volna meg vele, akkor nem tudott volna az eredeti elhívásában élni. Fontos tanulság ez számunkra is, különben helytelen motívumból fogunk végezni olyan szolgálatot ami nem is a miénk, így idő előtt meghalhatunk.
„Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!” (Ézsaiás 6,8)

Dátum: 2017. szeptember 23. Helyszín: Aratás Gyülekezet

A Bírák Könyvének 17-dik és 18-dik fejezete kitűnően leírja azt a káoszt és anarchiát, ami a mai egyházat is jellemzi, különösen a szolgálatok területén. Mindenki azt csinál amit akar és a pénz szeretetének is döntő szerepe van, ezért megtérésre van szükség, valamint arra, hogy ahhoz ragaszkodjunk, amit valóban Isten mondott nekünk, különben tönkre megy a lelkiismeretünk és hitünkben hajótörést szenvedünk és ez végképp megpecsételheti sorsunkat. Meg kell térnünk az önzésünkből és gyakorolni kell az igazi szolgálatot Isten és emberek felé egyaránt. Ha ezt tesszük és ha az ember (aki Isten teremtménye) fontosabb lesz számunkra mint a pénz, (amit az ember alkotott) akkor elmondhatjuk, hogy szabadok vagyunk a mammon szellemétől.
„Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi próféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Himenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a Sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják Istent.”
1Timóteus 1, 18-20

szerda, 02 augusztus 2017 22:17

Nochta Pál: Isten megerősít

Dátum: 2017 július 29 Helyszín: Aratás Gyülekezet

Az 1Mózes 15,7-18-ban olvashatunk arról, hogy Isten szövetséggel erősítette meg azokat az ígéreteket, melyeket már korábban is kijelentett Ábrahámnak. Erre azért is szükség volt, mert maga Ábrahám is biztosítékot kért Istentől arra, hogy a neki adott ígéretek be fognak teljesedni. Isten talán nem tartaná meg az ígéreteit? Szó sincs róla! Egyszerűen a mi emberi természetünkből fakad az, hogy egy idő múlva elhalványulnak előttünk Isten ígéretei, igazságai, ezért szükségünk van arra, hogy az Úr időről,időre megerősítse a hitünket és bátorítson minket, hogy a velünk megkötött szövetsége Jézus Krisztusban örökre érvényes marad. Isten továbbra is velünk van és a számunkra elkészített terve be fog teljesedni az életünkben.

péntek, 23 június 2017 13:48

Nochta Pál: Imádkozzunk! 2. rész

Dátum: 2017. június 18. Helyszín: Magyar Pünkösdi Egyház hajdúsámsoni gyülekezete

Továbbra is a Lukács 18,1-17 alapján beszélünk az imádkozásról. Annak idején az úgynevezett ébredési mozgalmakat (köztük a pünkösdi mozgalmat is) az jellemezte, hogy a mozgalom tagjainak nagyon buzgó imaéletük volt. Hittek abban, hogy Isten megválaszolja imáikat és ezt gyakran meg is tapasztalták. Sajnos a XXI. századi kereszténységet a langyosság és az imádkozástalanság jellemzi, többek között ezért sem tapasztaljuk a Szent Szellem jelenlétét és munkáját a gyülekezeteinkben, ezért újra el kell kezdenünk igaz módon és gyermeki hittel imádkozni Istenhez.

 

2017 június 17-dikén a Magyar Pünkösdi Egyház hajdúsámsoni gyülekezetében vehették kézbe sokan a megaVoice nevű audio eszközt, amely a hangos Bibliát és egy áhitatgyűjteményt tartalmaz. Ezt a készüléket a Bartimeus Egyesület igyekszik ingyen eljuttatni azokhoz a rászorulókhoz, akik valamilyen oknál fogva olvasási nehézségekkel rendelkeznek, de szeretnék hallgatni a Bibliát. Miklós Tibor a Bartimeus Egyesület elnöke, valamint munkatársa Csilla és Nochta Pál, az egyesület egyik önkéntes segítője látogattak el Hajdúsámsonba.

1. rész:

2. rész:

kedd, 13 június 2017 23:13

Nochta Pál: Imádkozzunk!

Dátum: 2017. június 11. Helyszín: Jászladány

A Lukács Evangéliuma 18-dik fejezetének első 17 verse alapján beszélünk az imádkozásról. Fontos, hogy kitartóan kell imádkozni, alázattal és bűnbánattal kell imádkozni, továbbá gyermeki módon kell elhinnünk mindent amit Isten mond nekünk, mert az ő királyságában csak hit által tudunk működni. Nem szabad feladnunk és elhanyagolnunk az imádkozást, különben a minket érő kihívásokra sem fogjuk megtalálni Isten válaszát. Jézus amikor vissza jön, vajon talál e hitet a Földön vagyis talál e olyanokat, akik valóban hisznek benne, még pedig képmutatás nélkül? Legyünk mi ezek az emberek!

Dátum: 2017. április 22. Helyszín: Aratás Gyülekezet

Az evangélium örökérvényű, de olyan kimeríthetetlen szellemi valóság, amelyet nem lehet csupán néhány mondatban összefoglalni. Amikor néhány mondatban megpróbáljuk összefoglalni az evangéliumot, akkor gyakran nem vesszük figyelembe, hogy az nem a teljes evangélium, hanem annak csak egy szelete. Az evangélium igazságai minden korszakban érvényesek, mégis a Szent Szellem az, aki meghatározza, hogy ezekből az igazságokból éppen most mit kell hallanunk vagy kihirdetnünk. Ezért ha Istent akarjuk követni, akkor nem tanításokat vagy valamilyen módszert kell megismernünk, hanem a valóságot, a valóság pedig mindig az, amit a Szent Szellem nyilatkoztat ki számunkra, mivel Isten törvényét nem mi írjuk be a szívünkbe, hanem Isten, aki a kőtáblákra is saját ujjával írta fel a törvényt Izrael számára.

„Kijelentette nektek szövetségét, amikor megparancsolta, hogy tartsátok meg a tíz igét, és felírta azokat két kőtáblára.” (5Mózes 4,13)

csütörtök, 02 március 2017 11:13

Nochta Pál: Ne maradj le a megoldásról!

Dátum: 2017. február 26. Helyszín: Jászladány

Időnként mindannyiunk életében vannak megpróbáltatások. Ezekre a nehéz helyzetekre Isten már a világ teremtése előtt elkészítette számunkra a megoldást. Azonban ha mi akarjuk megoldani azokat a problémáinkat is, amelyekben már valóban csak Isten tud segíteni rajtunk, akkor ezzel azt érjük el, hogy lemaradunk a mennyei megoldásról, ráadásul még jó nagyot ártunk is magunknak, hiszen ilyenkor általában újabb problémákat generálunk, mint Ábrahám és Sára Iszmael esetével vagy amikor Júda vezetői Egyiptommal kötöttek szövetséget, amely szintén nem hasznot, hanem inkább hatalmas kárt okozott számukra Éppen ezért minden alkalommal figyelnünk kell Isten igéjére, azt mindig első helyre kell tenni az életünkben és akkor Isten ki fogja jelenteni számunkra azt, ami a mennyben már elvégeztetett a sorsunkra nézve.

 

csütörtök, 02 március 2017 11:12

Nochta Pál: Lemaradtál? 3. rész

Dátum: 2017. február 26. Helyszín: Budapest, Szeráf Gyülekezet

Két gyülekezet közös istentiszteletén hangzott el ez a rövid prédikáció. A prédikációban arról is hallhatunk, hogy ha nem növekszünk az Isten megismerésében, akkor nem lesz változás bennünk. Folyamatosan szemlélnünk kell az Urat ahhoz, hogy belül elváltozzunk. Nem szabad meghátrálnunk és nem jó az sem, ha éveken át csak a Krisztusról szóló alapokat rakosgatjuk le az életünkben újra és újra. Tovább kell mennünk, törekednünk kell a fejlődésre még akkor is, ha az ördög ezt akadályozni próbálja.

csütörtök, 23 február 2017 16:05

Nochta Pál: Lemaradtál? 2. rész

Dátum: 2017. február 19. Helyszín: Öskü, Magyar Pünkösdi Egyház gyülekezete

Hatalmas és gyors ütemű változások zajlanak az egész világon. Itt Európában is komoly változások vannak az élet minden területén, amelyre az európai kereszténység jelentős része nincs felkészülve, mert sokan még mindig úgy akarják élni az életüket ahogyan ezt régen tették, megszokták a jólétet és a kényelmet, ezért nem keresik Isten jelenlétét, így nem növekednek az ő megismerésében. Azokat akik nem növekednek folyamatosan Isten megismerésében, váratlanul fogják érni a jövőben bekövetkező súlyos megpróbáltatások, amelyekben alvó szellemi állapotuk miatt nem fognak tudni győztesen megállni. Nem árt tudni, hogy ez a veszély fenyeget mindenkit, aki Krisztus követése helyett inkább szellemi alvásban van.