hétfő, 08 október 2018 14:05

Nochta Pál: Fordulj vissza Isten igéjéhez!

A Jeremiás 36,1-26-ból kiderül, hogy Isten még egy lehetőséget adott a zsidóságnak a megtérésre, Jeruzsálem pusztulása és a babiloni fogság előtt. Ezeket a júdaiak elkerülhették volna, ha vissza térnek Istenhez és újra az ő igéjét helyezik az első helyre az életükben. Isten figyelmeztette népét, hogy ne a hamis próféták hazug szavaira, hanem az igazságra hallgassanak. A zsidóság nem hallgatott a prófétai beszédre, ezért bűneiknek következményeit le kellett aratniuk. Ez ma is üzenet Isten népe számára, mert ma is sokan inkább a hamis prófétákra figyelnek, Isten igéje helyett, ezért van annyi válság a mai kereszténységben is.

Ez az igehirdetés 2018 október 7-dikén hangzott el, a Magyar Pünkösdi Egyház székesfehérvári gyülekezetében

Megjelent: 2029 alkalommal