Elemek megjelenítése címkék szerint: S

kedd, 13 október 2020 05:22

T. Austin-Sparks: Krisztus élő levelei

“Az emberek ugyanis nagyon sokra tartják ezeket az egyéb dolgokat: a hivatalos támogatást Jeruzsálemből vagy bárhonnan; az emberek általi kijelölést, a kinevezési okmányt. Nagyon sokra tartják ezeket, van azonban valami, ami nélkül mindezek semmit sem érnek, és semmit sem jelentenek. Nem ezek tesznek bennünket hitelt érdemlővé, nem adnak megbecsülést, sem illetékességet, sem tekintélyt. Az egyetlen igaz bizonyítvány az, ha az emberek látnak minket, és Krisztust olvassák. Mi Krisztus levele vagyunk, ők pedig Krisztust olvassák – nem valakinek a tanítását, nem valakinek a nevét. Lehet, hogy óriási mennyiségű tanítás van a fejünkben, mindent megszereztünk a hosszú évek alatt meg a sok konferencián, de ha az emberek nem olvassák Krisztust, amikor minket látnak, akkor az egész semmit sem ér. Ezt tartsuk észben. Akikkel egy fedél alatt élünk, olvassák-e Krisztust? Fel tudják-e ismerni, észre tudják-e venni Krisztust az életünkben? Vagy a munkatársaink? Ugyanis ez a mi szolgálatunk.

A szolgálat nem a gyülekezeti teremben vagy az összejövetelen történik az Úr napján vagy más, különleges alkalmakkor, hanem a szolgálat az otthonunkban zajlik – itt vagyunk a legjobban olvashatók. Olvassanak bennünket; ez a lényeg, ahol éppen dolgunk van; ez a lényeg bárhol, ahol vagyunk.”

https://hitunkcelja.wordpress.com/2020/10/06/krisztus-elo-levelei-t-austin-sparks/

letöltés

Forrás: https://hitunkcelja.files.wordpress.com/2018/08/austin-sparks-felelc591ssc3a9gc3bcnk-az-c3bar-igc3a9jc3a9nek-meghallc3a1sc3a1ban.pdf

Az Úr folyamatosan eljön az Ő népéhez. Eljön hozzánk minden alkalommal, amikor élő Igével szólít meg bennünket. A Jelenések 3-ból idézett ismerős szakasz mély benyomás tesz ránk, ha megfigyeljük, hogy a zörgetés, a hang, a fül és „amit a Szellem mond” mind egyek. „Zörgetek”; ha pedig figyelmesen hallgatjuk, akkor nem is kopogás zaját, hanem hangot hallunk, azt a hangot, melyet csak a bensőnkben lévő füllel hallhatunk meg, mert ez a Szellem hangja; a Szellem pedig mindenkiben ugyanazon a nyelven jelenti ki: „az Én zörgetésem az Én hangom, és az Én hangom az, amit a Szellem mond, és ehhez olyan belső hallásra van szükség, amely odafigyel arra, és megfogadja, amit a Szellem mond”.

letöltésl

vasárnap, 28 április 2019 06:33

T. Austin-Sparks: Mit jelent kereszténynek lenni?

Forrás: https://hitunkcelja.files.wordpress.com/2018/08/austin-sparks-mit_jelent_keresztc3a9nynek_lenni.pdf

Szögezzük le rögtön az elején, hogy a „keresztény*” szót szigorúan abban az értelemben használjuk, ahogyan azt az Újszövetség is teszi; a továbbiakban pedig feltételezzük, hogy ezt elfogadta az Olvasó.  Kutatásunkat a kiküszöböléses eljárás alapján folytatjuk, tehát legelőször is meghatározzuk, hogy: Mit nem jelent kereszténynek lenni? (1) Kereszténnyé válni nem azt jelenti, hogy valaki „vallásos” lesz, illetve, hogy egy új „vallást vesz fel”.

letöltés

péntek, 21 szeptember 2018 01:13

Simonfalvi Lajos: Karizmák az újszövetségben

 (teológiai záró dolgozat 1972)

1996-2000 között amikor a Pünkösdi Teológiai Főiskolán tanultam, mély benyomást tett rám Simonfalvi Lajos, aki azóta nem rég az Úrhoz költözött. Az általa tartott előadások szinte minden főiskolai tanulóra nagy hatást gyakoroltak. Tőle kaptam digitális változatban egy a karizmákról szóló írását, melyet most Leslie Simonfalvi hozzájárulásával adunk közre a honlapon.

Simonfalvi Lajos sok helyen tartott előadást, ezekből néhány a youtube-on is megtalálható.

document word

 

Simonfalvi Lajos: Karizmák az újszövetségben

 

kedd, 16 augusztus 2016 00:00

Simon István: JÉZUS KRISZTUS AZ ÚR!

Isten dicsőségére tanúságot teszek a feltámadott és megdicsőült Úrról!
Néhány sorban arról, amit 1982. április 27-én átéltem és láttam.
Ezen a kedd estén Igét olvastam, imádkoztam és az Úr ajándékairól elmélkedtem. Előzőleg már több éjszaka volt részem álomban, illetve látomásban, amelyeknek üzenetét még csak részben értettem meg. Ezekben is csak nehezen ismertem fel a vonatkozó körülményeket, illetve személyeket. Úgy vélem, hogy néztem ugyan, de mégsem láttam. Ekkor így imádkoztam: „Ó Uram, nyisd meg az én szemeimet, mert én vak vagyok.” /tudniillik szellemben/ Később nyugovóra tértem, imádkoztam, majd elaludtam.

szerda, 21 október 2015 00:00

Sadhu Sundar Singh összegyűjtött iratai

A honlapon már közre adtunk írásokat ettől a nagyszerű indiai embertől, most pedig egy nagyon régi könyvhöz jutottunk, amely Sundar Singh összegyűjtött írásait tartalmazza. A könyvből mivel már nagyon régi, valami miatt az egyik fejezet elveszett, ennek ellenére így is mindenkinek ajánljuk, hogy olvassa el és merítsen belőle.

csütörtök, 01 január 2009 00:00

Steve Sampson: Meghallhatod Isten hangját

Ez a könyv Isten hangjának meghallásáról szól. Megtérésünk után a következőt kellene a legalapvetőbb dologként megtanulnunk: meghallani Isten hangját. Mégis elég kevés írás született eddig erről a témáról. A könyv gyakorlati útmutatást ad ahhoz, hogyan gerjesszük fel a Szent Szellemet, és hogyan kezdjük el meghallani az Ő hangját naponta. Ez az írás nem a kételkedőket igyekszik meggyőzni, hanem inkább az éheseket akarja táplálni és képezni. Számtalan keresztény belefáradt már a testies felhajtásba, amivel szelleminek próbál látszani, és vágyik hallani a Mester hangját. Mostanában mindenütt egy új, Istentől jövő vágy gyúl a hívők szívében, hogy megismerjék a Szellem gondolatait, és csak abba fektessék be az erejüket, amire az Úr elhívta őket.
 
Sokan kérdezhetnék: „Volt valami szellemi titka Smith Wigglesworthnak? Miben állt az ő nagy ereje?” Szellemi életének két fő tényezője a következő volt: összeköttetésben volt Isten Szellemével és bízott Isten Igéjében. Ezek voltak az alapjai szent vakmerőségének és állandó merész tetteinek. Éppoly kiváló volt úgy is, mint igehirdető és úgy is, mint a Szellem embere. Kijelentette: „A könyv az észt táplálja, Isten Igéje pedig a lelket. Nekünk emelkedettebb lélekre van szükségünk, olyan lélekre, amely Isten szeretetének illatát árasztja, amely előremutat és megmutatja nekünk Isten hatalmát.”
 
Minden igazi katona hős! A hősiesség nélküli katona csokoládévitéz! Kit nem indít gúnyos nevetésre a csokoládévitéz puszta gondolata is? Békeidőben az igazi katonák ketrecben sínylődő rab oroszlánok. A harc visszaadja szabadságukat, és elindítja őket, mint az iskolából kiviharzó fiúkat, hogy elérjék szívük vágyát, vagy afelé törekedve elvesszenek. A csata jelenti a katonának a létfontosságú levegőt! A békétől asztmás rohamot kap. A harc ismét ép emberré teszi, s felruházza egy hős szívével, erejével és energiájával.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Sigurd Bratlie: A Menyasszony és a Parázna

A könyv 1946-ban íródott, és 1971-ben - a második kiadásban - az író egy fejezettel kibővítette „Jézus lábzsámolya” címmel. A könyv magyarra fordításában a Károli Gáspár bibliafordításon túl más magyarnyelvű fordításokat is használtunk, sőt több esetben a különféle németnyelvű bibliafordításokat vettünk alapul, aszerint ahogy azok a legjobban fejezték ki az igazságot, vagy e könyv összefüggéseit és szóhasználatát. Tettük ezt a könyv jobb megértése miatt, ami ugyanakkor szellemi gazdagodást is jelent, ugyanannak az Igének (versnek, verseknek) több oldalról történő megvilágítását.