Elemek megjelenítése címkék szerint: J

Az elmúlt évtizedekben drámai hanyatlást figyelhettünk meg a doktrinális és bibliai prédikációkban. Eltértünk a teológiától a terápiára a pulpittusnál. Az elmúlt évtizedben pedig a terápiás kezelésekre és a motivációs beszédekre terelődött a hangsúly a prédikálás helyett. Mindezek mellett teljes gyülekezetek és mozgalmak orientálódtak az evangéliumnak egy eltorzult értelmezése felé, azáltal, hogy elfogadták a „ csak túláradó kegyelem” megközelítést, ami beszivárog nem csupán abba, amit prédikálnak, hanem abba is, hogy kit engednek szolgálni és prédikálni. Ráadásul, sok gyülekezet és prédikátorok megtagadják a bűn valóságának romboló tevékenysége elleni kiállást és csak nagyon ritkán említik a megtérés szükségességét, a pokol és az ítélet témáit. Sokan ezek közül a gyülekezetek közül, lehetővé teszik, hogy olyan emberek szolgáljanak a dicsőítésben, vagy házicsoport-vezetőként, vagy egyéb szolgálatban személyes elszámoltathatóság nélkül, akik közben szexuálisan erkölcstelen életet élnek, vagy gyakran részegeskednek. Ez egy általános jelenség lett.

document word

 

Joseph_Matteira_A_tularado_kegyelmet_hirdeto_gyulekezetek.docx

document pdf

 

Joseph_Matteira_A_tularado_kegyelmet_hirdeto_gyulekezetek.pdf

Nincs semmi olyan erőteljes dolog, mint amikor megújul a gondolkodásmódod. Megváltoztathatod a frizurádat, a ruházatodat, a lakcímedet, a jegyesedet, a gyülekezetedet, a lakóhelyedet. De ha nem változtatod meg a gondolkodásmódodat, akkor ugyanaz a tapasztalat újra is újra ismétlődni fog az életedben, mert mindezek kívülről lettek megváltoztatva, de belül semmi nem változott. Semmi nem olyan erőteljes, mint mikor megújul az elméd.

péntek, 27 február 2015 00:00

JOHN L. SHERRILL: Más nyelveken szólnak

John L. Sherrillnek világos, könnyen érthető stílusa van. Ért hozzá, hogy röviden fejezze ki magát, mégis alapos kutatómunkát végez. Louisvilleben járt iskolába a Davidson Kollégiumba, majd az egyetemre. Apja, Lewi J. Sherrill professzor az Union Theológical Seminary előadója volt New Yorkban. Felesége szintén írónő. Svájcban ismerkedtek meg és ott házasodtak össze. A következő három év alatt különböző országokba utazgattak, anélkül, hogy valamelyik újsághoz tartoztak volna. Végül John Sherrill a „Guideposts” – hoz csatlakozott. 14 évig dolgozott ennek a kiadónak.

Sherrillék különösen az újságok számára irtak. Cikkeik főképpen itt jelentek meg.

John L. Sherrill nagy betegségen ment át és ekkor ismerte meg Krisztust. Ezután nemsokára hívő keresztyénekkel került összeköttetésbe, akik a Szellem adományaiban voltak foglalatosak /1 Kor. 14/

Részlet a „Gilted prison” (Aranyozott börtön) című könyvből „Van egy nagy hitetés, amit a Sátán hoz be a gyülekezetekbe megfertőzve az egyének gondolkozását. Elhiteti az emberekkel, hogy ha külsőleg minden kegyesnek néz ki, akkor az annak a jele, hogy igazak Isten előtt. Isten igéjéből világos, hogy ez nem igaz. Így van ez azzal az általánosan elfogadott nézettel is, hogy a jólét az Isten akarata szerinti élet egyik jele. Sok ember, aki elhiszi ezt, nagyon szomorúvá válik és megsértődik Istenre, ha valami olyan dolog történik az életében, ami a későbbiekben nem sikeres. Sok jómódban élő ember egyáltalán nem ismeri Istent. A föld legistentelenebb emberei élnek a legnagyobb jómódban. Az anyagi jólét semmiképpen sem az Isten előtti igazság jele.”
 
hétfő, 03 június 2013 00:00

James Fowler: A KERESZTYÉNSÉG: KRISZTUS!

„Óvakodnunk kell a keresztyénségnek csupán csak oly módon való meghatározásától, hogy mi NEM a keresztyénség... Mit is jelent keresztyénnek lenni? Mi a keresztyénség? Az e fogalmak jelentése körüli zavar, és az általuk kifejezett valóság félreértése a keresztyénség téves bemutatását eredményezte, még azok részéről is, akik azt állították magukról, hogy elkötelezett keresztyének. Ez az, ami miatt rendkívül fontosnak tartjuk a keresztyénség lényegének újraértékelését.”
 

Az ellenség egyik módja hogy egy személyt a sértettség állapotában tartson, az hogy a sérülést elrejti és büszkeséggel álcázza azt. A büszkeség nem engedi, hogy bevalljad az igazi állapotodat... A büszkeség távol tart attól, hogy az igazsággal tudj foglalkozni. Torzítja a látásodat. Soha nem fogsz változni, ha mindig azt mondod, hogy minden rendben. A büszkeség megkeményíti a szívet és elhomályosítja a szemeket. Távol tart a szív változásától - bűnbánat - ami szabaddá tesz. (2 Tim.2:24-26)


 
„Ez a második része - a két részből álló – becsületességi tanítássorozatnak. Az első részben a szív becsületességéről beszéltem. Beszéltünk arról, hogy a szív csökkenhet az Isten iránti teljességében. Hogy hogyan érheti megtévesztés, hogyan lehet becsapni a szívet, mindig csak egy aprócskát, egészen addig, amíg egy nagy tragédia nem történik.”
 
„Nagyon sok követelmény és jellembeli vonás kell, hogy jellemezzen egy vezetőt. Néhányan közülünk több ilyen képességgel is rendelkezünk:
- néhányaknak különleges kreatív képességeik vannak,
- másoknak kiváló értelmi felfogó képességük van,
- más vezetőknek ügyvezetői, menedzsmenti képességeik vannak,
- némelyeknek nagyon mély prófétai látásuk van,
- másoknak nagyon dinamikus személyiségük, és magas fokú előadó képességük van,
- megint másoknak fantasztikus szellemi lelkesedésük van, ami egyszerűen megragadja a szívedet,
néhányaknak pedig természetfeletti ajándékaik, melyek jelek és csodák során nyilvánulnak meg. Közülünk egyikünk sem rendelkezik mindegyik ajándékkal. Ezek a képességek nagyon széles körűek. De gyakran az emberek nagy képességeket keresnek a vezetőkben. Szinte mindig olyan dolgokat keresnek, amelyek látványosak, szemmel láthatóak. De én szeretnék két részt, előadást azzal tölteni veletek, hogy olyan dolgokról beszéljek, amelyek nem láthatóak. Ezek a dolgok határozzák meg egy vezetőnek a hosszú távú hatékonyságát és megbízhatóságát."
 
Van egy veszélye annak, ha sebzettségünkről beszélünk. Azzal járhat, hogy inkább a fájdalmainkra koncentrálunk, mint Isten gyógyító képességére. Ez „áldozat”- mentalitást teremthet, mely által elhisszük, hogy minden problémánknak mások az okozói. Nem a hiba és felelősség megközelítést állítjuk a középpontba, hanem az ok és okozati összefüggést. Mindig a keresztet kell a középpontban tartanunk. Nem az a célunk, hogy felmagasztaljuk az erődítményeket, vagy hogy hitelt adjunk azok- nak. Ez csak felfújná azokat, és azt a látszatot keltené, hogy makacs ellenszegüléssel befolyásolják életünket. Célunk az, hogy napvilágra hozzuk, amint felismerjük, hogy az erődítmények mennyire mélyen gyökereznek bennünk, hogyan lopják el tőlünk Isten életét, hogyan adjuk eredményesen halálra azokat, és azután hogyan kezdjünk Jézussal egy új feltámadott életet.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

John Mulinde: Harc az égi szférákban

Egy napon ez az ember elment egy gyülekezetbe, melyet tönkre akart tenni. Mivel ebben a gyülekezetben vitatkozások és szakadások voltak, a pásztor böjtölésre szólította fel a testvéreket. A gyülekezet imádkozott, böjtölt, és bűnbánatra jutott. Az emberek összejöttek, hogy az Úr munkáját tegyék és imádkozzanak. Kérték Istent, hogy adja meg nekik azt a kegyelmet, hogy az életüket rendbe hozhassák. Ez idő alatt támadt ez a varázsló, démoni szellemekkel együtt a gyülekezet ellen. Ugyanebben az időben a gyülekezet prófétai üzenetet kapott: „keljetek fel és harcoljatok a démoni szellemek ellen, akik megtámadtak titeket!