Elemek megjelenítése címkék szerint: N

hétfő, 29 április 2013 00:00

Nochta Pál: Te is hős lehetsz

Isten azt akarja, hogy az ő gyermekei hősök legyenek, de nem a világ szemében, hanem a mennyei angyalok előtt. A világnak nem azonos a hősökről való elképzelése Istenével, ezért aztán a hívő ember számára nagy a kísértés, hogy beleszeressen ebbe a jelenlegi világrendszerbe. Sámsonnak a Bírák 16-ban olvasható története által arra akar bennünket megtanítani a Szent Szellem, hogy ha elbuktunk és beleszerettünk a világba, akkor hogyan tudunk helyre állni ebből az állapotból, hogy az életünk végén valóban hősök lehessünk.

Ez az igehirdetés 2013 április 27-én hangzott el a mezőkövesdi Teljes Evangéliumi gyülekezet istentiszteletén.

szerda, 26 június 2013 00:00

Nochta Pál: Tartsd meg ami nálad van!

Az újjászületésünk óta két világ peremén élünk, egyszerre élünk a látható és a láthatatlan világban vagyis a fizikai testünk még a Földön, de az újjászületett szellemünk már a mennyben van. E két rész között helyezkedik el a lelkünk, amely sokkal inkább ehhez a földi, anyagi világhoz tapadt állapotban van. Az újjászületés után pedig elindul a folyamatos küzdelem azért, hogy a lelkünk ebből a Földhöz tapadt állapotból kiszakadjon és egyre inkább áthangolódjon a mennyei világra. Ahhoz, hogy ebben a harcban győztesek legyünk, nekünk folyamatosan be kell fogadnunk és meg kell tartanunk Isten igéjét.

Ez az igehirdetés 2013 június 23-dikán hangzott el a tököli baptista gyülekezetben.

szombat, 20 február 1999 00:00

Nochta Pál: Szerelmes kapcsolat Istennel

Az életünk célja az Úrral való közösség ápolása, mert nekünk szerelmes viszonyban kell lennünk azzal a Krisztussal, aki az életét adta értünk. A legfontosabb feladatunk, hogy az Urat keressük, és hogy vele egyre bensőségesebb kapcsolatba kerüljünk.

vasárnap, 11 május 1997 00:00

Nochta Pál: Szent Szellem elleni bűnök

„Saultól viszont eltávozott az ÚR Szelleme, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az ÚR küldött.” (1.Sámuel. 16,14) Arról szól ez az igehirdetés, hogy mi az, amit semmi esetre sem szabad elkövetnünk a Szent Szellem ellen, ha valóban igényt tartunk az ő jelenlétére és vezetésére a saját életünkben.

Igehelyek: Jelenések. 2, 12-17 valamint Ezékiel. 47, 1-12 Ez az igehirdetés egy két napos összejövetelen hangzott el, 2011.02.24-én.

szombat, 14 november 2009 00:00

Nochta Pál: Mit épít bennünk Isten?

2009 november 14-dikén a budapesti Aratás, és az ózdi Maranatha Gyülekezet tartott egy közös összejövetelt, "A királyság eljött" címmel. Ennek az összejövetelnek volt ez a kezdő igehirdetése, amely arról szól, hogy Isten felépíti az ő szellemi templomát, mely nem kövekből, nem épületekből, hanem újjászületett emberekből áll, olyanokból, akik Krisztust követik egész életükkel. Isten azonban nem csak azt akarja, hogy felépüljünk, hanem jelenlétét is ki akarja árasztani rajtunk keresztül a környezetünkre. Az összejövetelen, ezen a tanításon kívül elhangzott még két nagyszerű igehirdetés is, hamarosan ezeket is közzé kívánjuk tenni, de pillanatnyilag ennek technikai akadályai vannak.”

csütörtök, 02 augusztus 2012 00:00

Nochta Pál: Misszió az újszövetségben

„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28, 18-20)

Ez a tanítás arról szól, hogy Krisztus gyülekezete miként tudja betölteni ezt a parancsolatot.

A tanítás 2012 július 6-dikán hangzott el Kőszegen, a soproni baptista gyülekezet által szervezett táborban.

szombat, 29 november 2008 00:00

Nochta Pál: Minden a szívben dől el

Az Isten iránt való engedelmesség egy folyamat, amely a szívben kezdődik el, és onnan terjed ki az egész lényünkre, beleértve a fizikai testet is. A szív az embernek az a központi része, amelyet Isten elsőként akar megérinteni, mert minden a szívben dől el. A szívünkben kezdődik az engedetlenség, de az engedelmesség, az Isten akarata szerinti élet utáni vágy is itt kezd érlelődni. Mit kell nekünk tennünk ebben a folyamatban ahhoz, hogy az Úr akarata szerint élhessük az életünket? Erre a kérdésre szeretne válaszolni az igehirdető.

szerda, 01 augusztus 2001 00:00

Nochta Pál: Milyenné kell válnunk?

Napjainkban, a gyülekezetek többségében nem érezhető Isten szent jelenléte, a látható egyház szinte teljesen háttérbe szorította az Ige tekintélyét. Mit kell tennünk ahhoz, hogy ez az állapot megváltozzon? Milyenné kell válnunk ahhoz, hogy ez a változás megtörténjen a saját életünkben és a gyülekezeteinkben egyaránt?

hétfő, 21 április 2014 00:00

Nochta Pál: Menekülés Isten jelenlétébe

„Már hosszabb ideje elmélkedem azokról az igékről, amelyek Illés szolgálatával foglalkoznak. Ez a prédikáció is ennek az elmélkedésnek az egyik gyümölcse. Többek között célunk kell hogy legyen Akháb és Jézabel uralmának, valamint az ellenük fellépő próféta szolgálatának a megértése, hogy kinyilatkoztatás által felismerjük Illés Szellemének a munkáját, az utolsó idők egyházában is. Illés története fontos üzenettel bír a mostani időkben élő keresztények számára is. A sok nehézség ellenére végül mégis csak felül tudott kerekedni Jézabel uralmán az által, hogy ő valóban Isten jelenlétében élt, így a földi eseményeket is mennyei nézőpontból szemlélte. Ehhez hasonlóan a mostani korszak kihívásait úgy tudjuk legyőzni, ha mi is belemenekülünk Isten jelenlétébe és engedjük a Szent Szellemnek, hogy megláttassa velünk az eljövendő dicsőséges korszakot, amelyet Isten elkészített számunkra. Manapság kevés tanítást hallhatunk Illés Szelleméről és helyreállító munkájáról az egyházban, itt az ideje, hogy ez megváltozzon!”

Ez a prédikáció 2014 április 19-én hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetben.