Elemek megjelenítése címkék szerint: N

Dátum: 2017. április 22. Helyszín: Aratás Gyülekezet

Az evangélium örökérvényű, de olyan kimeríthetetlen szellemi valóság, amelyet nem lehet csupán néhány mondatban összefoglalni. Amikor néhány mondatban megpróbáljuk összefoglalni az evangéliumot, akkor gyakran nem vesszük figyelembe, hogy az nem a teljes evangélium, hanem annak csak egy szelete. Az evangélium igazságai minden korszakban érvényesek, mégis a Szent Szellem az, aki meghatározza, hogy ezekből az igazságokból éppen most mit kell hallanunk vagy kihirdetnünk. Ezért ha Istent akarjuk követni, akkor nem tanításokat vagy valamilyen módszert kell megismernünk, hanem a valóságot, a valóság pedig mindig az, amit a Szent Szellem nyilatkoztat ki számunkra, mivel Isten törvényét nem mi írjuk be a szívünkbe, hanem Isten, aki a kőtáblákra is saját ujjával írta fel a törvényt Izrael számára.

„Kijelentette nektek szövetségét, amikor megparancsolta, hogy tartsátok meg a tíz igét, és felírta azokat két kőtáblára.” (5Mózes 4,13)

csütörtök, 02 március 2017 11:13

Nochta Pál: Ne maradj le a megoldásról!

Dátum: 2017. február 26. Helyszín: Jászladány

Időnként mindannyiunk életében vannak megpróbáltatások. Ezekre a nehéz helyzetekre Isten már a világ teremtése előtt elkészítette számunkra a megoldást. Azonban ha mi akarjuk megoldani azokat a problémáinkat is, amelyekben már valóban csak Isten tud segíteni rajtunk, akkor ezzel azt érjük el, hogy lemaradunk a mennyei megoldásról, ráadásul még jó nagyot ártunk is magunknak, hiszen ilyenkor általában újabb problémákat generálunk, mint Ábrahám és Sára Iszmael esetével vagy amikor Júda vezetői Egyiptommal kötöttek szövetséget, amely szintén nem hasznot, hanem inkább hatalmas kárt okozott számukra Éppen ezért minden alkalommal figyelnünk kell Isten igéjére, azt mindig első helyre kell tenni az életünkben és akkor Isten ki fogja jelenteni számunkra azt, ami a mennyben már elvégeztetett a sorsunkra nézve.

 

csütörtök, 02 március 2017 11:12

Nochta Pál: Lemaradtál? 3. rész

Dátum: 2017. február 26. Helyszín: Budapest, Szeráf Gyülekezet

Két gyülekezet közös istentiszteletén hangzott el ez a rövid prédikáció. A prédikációban arról is hallhatunk, hogy ha nem növekszünk az Isten megismerésében, akkor nem lesz változás bennünk. Folyamatosan szemlélnünk kell az Urat ahhoz, hogy belül elváltozzunk. Nem szabad meghátrálnunk és nem jó az sem, ha éveken át csak a Krisztusról szóló alapokat rakosgatjuk le az életünkben újra és újra. Tovább kell mennünk, törekednünk kell a fejlődésre még akkor is, ha az ördög ezt akadályozni próbálja.

csütörtök, 23 február 2017 16:05

Nochta Pál: Lemaradtál? 2. rész

Dátum: 2017. február 19. Helyszín: Öskü, Magyar Pünkösdi Egyház gyülekezete

Hatalmas és gyors ütemű változások zajlanak az egész világon. Itt Európában is komoly változások vannak az élet minden területén, amelyre az európai kereszténység jelentős része nincs felkészülve, mert sokan még mindig úgy akarják élni az életüket ahogyan ezt régen tették, megszokták a jólétet és a kényelmet, ezért nem keresik Isten jelenlétét, így nem növekednek az ő megismerésében. Azokat akik nem növekednek folyamatosan Isten megismerésében, váratlanul fogják érni a jövőben bekövetkező súlyos megpróbáltatások, amelyekben alvó szellemi állapotuk miatt nem fognak tudni győztesen megállni. Nem árt tudni, hogy ez a veszély fenyeget mindenkit, aki Krisztus követése helyett inkább szellemi alvásban van.

 

szerda, 15 február 2017 18:33

Nochta Pál: Lemaradtál?

Dátum: 2017. február 12. Helyszín: Magyar Pünkösdi Egyház székesfehérvári gyülekezete

Ezt a kérdést időnként mindannyiunknak fel kell tennünk magunkban, hogy Isten igéjének fényében világosan lássuk állapotunkat. Az Ezékiel 47-ben egy csodálatos folyóról olvashatunk, amely a Szent Szellem munkáját és jelenlétét jelképezi. Ha valóban az Úr tanítványai vagyunk, akkor teljesen el kell merülnünk ebben a csodálatos folyóban vagyis teljesen alá kell rendelnünk magunkat Isten vezetésének. Ehhez folyamatos szellemi növekedésre van szükségünk, hogy Istent egyre jobban megismerjük.

Te hol tartasz ebben a növekedésben?

Milyen mélyre mentél Isten folyójában?

kedd, 24 január 2017 18:20

Nochta Pál: Izrael bűneinek tanulságai

Dátum: 2017. január 22. Helyszín: Jászladány

Az 1Korintus 10,1-14-ben Pál apostol az Egyiptomból kiszabadított Izrael példáját említi tanulságként számunkra. Ők mi után Isten rendkívüli csodákat tett velük és megerősítette velük a szövetséget, mégis újabb és újabb bűnöket követtek el Isten ellen, amelyeknek az lett a következménye, hogy végül nem ők, hanem csak a gyermekeik foglalhatták el az ígéret földjét. Ezek tanulságul írattak meg számunkra, hogy az újjászületés után igyekezzünk Krisztust követni mindenben és felnövekedni a belső emberben, nehogy tragédiával végződjön a személyes sorsunk.

„Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” (1Korintus 10,11-12)

kedd, 24 január 2017 18:14

Nochta Pál: Küzdjetek a hitért!

Dátum: 2017. január 21. Helyszín: Aratás Gyülekezet

Ha az újjászületés után a hívő ember elméje (szellemi felfogó képessége) nem újul meg, akkor bizonyos idő elteltével el is veszítheti a hitét, ez azt jelenti, hogy nem tud már bízni Istenben. Az ilyen embernek újra fel kell építenie az Istennel való kapcsolatát és Isten igéje alapján tudatosítania kell magában azt a tényt, hogy Isten szereti őt, hiszen az ő irántunk való szeretete megnyilvánult Jézus Krisztusban. Más részt pedig azért is küzdenünk kell, hogy a hitünket el ne veszítsük, ehhez folyamatosan Isten jelenlétében kell élnünk.

„Szeretteim, minthogy megvan bennem minden serénység arra, hogy a nekünk közös megmenekülésről írjak nektek, kényszert éreztem az írásra, hogy bátorítsalak

titeket, hogy még tovább küzdjetek a szenteknek egyszer átadott hitért.”

„Ti azonban, szeretteim, építsétek rá magatokat a ti igen szent hitetekre. Szent Szellemben imádkozva

őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében, és várjátok Urunknak, a Krisztus Jézusnak könyörületét az örök élet elnyerésére.” (Júdás 3 és 20-21 Csia fordítás)

 

Miklós Tibor aki szintén vak ember, megalapította a Bartimeus Egyesületet (www.bartimeus.hu) amely első sorban látássérültek felé szolgál. Az egyesület munkájában több vak ember is részt vesz. 2016 november 13-dikán a Bartimeus Egyesület képviseletében Nochta Pál valamint Miklós Tibor (aki egyben az egyesület elnöke is) a Magyar Pünkösdi Egyház székesfehérvári gyülekezetébe látogattak, Simon István lelkész meghívására. Nochta Pál rövid igehirdetése után Miklós Tibor prédikált, „Jézus a világ világossága” címmel.

vasárnap, 11 december 2016 22:54

Nochta Pál: Bátorító üzenet

Dátum: 2016. december 10. helyszín: Aratás gyülekezet
Ezékiás király vezetésével Júdában komoly vallási reformok történtek, helyre állították az istentiszteletet is, mely a nép életében is komoly erkölcsi, szellemi fejlődést eredményezett. A 2Krónika 30-ban arról olvashatunk, hogy Ezékiás vezetésével megtartották a páska ünnepét is, de előtte egy felhívást tettek közzé, amelyet Ezékiás követei még Izraelbe is elvittek. A felhívás egy csodálatos kegyelmi üzenetet tartalmazott még a teljesen istentelenné vált izraeli országrész számára is. Isten kész minden gonosz folyamatot megváltoztatni, amennyiben a nép megalázza magát és megtér. Ez az üzenet hangzik a mai egyház számára is. Isten készen áll arra, hogy minden képzeletet felül múló változásokat hozzon még a borzalmas körülményeink ellenére is, ha mi valóban megalázzuk magunkat és befogadjuk a hozzánk szóló prófétai beszédet.
„Mert ha megtértek az Úrhoz, akkor irgalmasak lesznek testvéreitekhez és fiaitokhoz azok, akik fogságba vitték őket, úgyhogy visszatérhetnek erre a földre. Hiszen kegyelmes és irgalmas az Úr, a ti Istenetek, és nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá.” (2Krónika 30,9)

Dátum: 2016 október 30. helyszín, Aratás Gyülekezet
Ha Istennel járunk, akkor tudomásul kell vennünk azt, hogy a Szent Szellem szét akarja bennünk választani a sötétséget a világosságtól. A Szent Szellem vezetésének ugyanis első sorban nem az a lényege, hogy jó döntéseket hozzunk és ez által sikeresek legyünk, hanem az, hogy világosságban járjunk és megismerjük Istent. Izrael fiai akik Egyiptomból csodák sorozata által jöttek ki, azért nem tudtak bemenni az Istentől megígért jó földre, mert nem engedték meg a Szent Szellemnek, hogy a szívükben elvégezze az elválasztás munkáját, így fizikailag hiába jöttek ki Egyiptomból, mert Egyiptom nem jött ki a szívükből. „Hitéért helyezték át Énokot a mennybe, hogy ne lásson halált, s itt többé nem találtak rá, mivel Isten őt áthelyezte. Áthelyezése előtt ugyanis azt a bizonyságot kapta, hogy tetszik Istennek.” Zsid. 11,5-6 Csia