vasárnap, 09 február 2003 00:00

Szabó Imre: A gazdag ifjú ambíciója

Szabó Imre: A gazdag ifjú ambíciója A gazdag ifjú valójában azért kereste meg Jézust, mert rájött arra, hogy valaminek még híjával van, és erre a hiányra Jézusnál kereste a választ.…
vasárnap, 27 október 2002 00:00

Szabó Imre: Az ismeret ajándéka (karizmája)

Ez a tanítás arról szól, hogy mit is jelent az ismeret ajándéka, és milyen módokon működhet az életünkben ez az ajándék.
Szabó Imre: A hívő élet nyilvánossága és elrejtettsége Az Úrral való kapcsolatunknak van egy olyan része, amely intim, személyes, nagyon bensőséges, ezért ezt joggal hívhatjuk a hívő élet elrejtettségének is.…
szerda, 01 augusztus 2001 00:00

Nochta Pál: Milyenné kell válnunk?

Napjainkban, a gyülekezetek többségében nem érezhető Isten szent jelenléte, a látható egyház szinte teljesen háttérbe szorította az Ige tekintélyét. Mit kell tennünk ahhoz, hogy ez az állapot megváltozzon? Milyenné kell…
szombat, 20 február 1999 00:00

Nochta Pál: Szerelmes kapcsolat Istennel

Az életünk célja az Úrral való közösség ápolása, mert nekünk szerelmes viszonyban kell lennünk azzal a Krisztussal, aki az életét adta értünk. A legfontosabb feladatunk, hogy az Urat keressük, és…
péntek, 01 január 1999 00:00

Nochta Pál: Istent nem lehet dobozba zárni

Ennek az igehirdetésnek valójában nem adott címet az igehirdető, hanem István megkövezésének története alapján négy olyan fontos feltételről beszélt, amelynek eleget kell tennünk ahhoz, hogy a mostani idők nagy viharaiban…
Ez egy megrázó előadás arról, hogy Isten mennyire szeretett bennünket, már a születésünk előtt is. Irántunk való szeretetének legfontosabb jelzése az volt, hogy egyszülött fiát, Jézust, adta értünk.
csütörtök, 22 október 1998 00:00

David Yonggi Cho: A Szent Sátor típusú imádkozás

Az imádkozás az Istennel való kapcsolattartás egyik gyakorlati formája. Ha valakit igazán szeretünk, akkor arra törekszünk, hogy minél több időt tölthessünk vele. Ezek szerint lehetséges órákon át kitartóan imádkozni úgy,…
csütörtök, 23 április 1998 00:00

Harsányi Gáborné: Kapcsolatok és házasság II.

Mi emberek arra vágyunk, hogy a környezetünkben lévők elfogadjanak, megbecsüljenek és szeressenek minket. Ő alkotott minket úgy, hogy vágyakozzunk az elfogadásra és a szeretetre. Ez eredendően nem rossz, hiszen Isten…
csütörtök, 23 április 1998 00:00

Harsányi Gáborné: Kapcsolatok és házasság III.

Mi emberek arra vágyunk, hogy a környezetünkben lévők elfogadjanak, megbecsüljenek és szeressenek minket. Ő alkotott minket úgy, hogy vágyakozzunk az elfogadásra és a szeretetre. Ez eredendően nem rossz, hiszen Isten…
Mi emberek arra vágyunk, hogy a környezetünkben lévők elfogadjanak, megbecsüljenek és szeressenek minket. Ő alkotott minket úgy, hogy vágyakozzunk az elfogadásra és a szeretetre. Ez eredendően nem rossz, hiszen Isten…
Mi emberek arra vágyunk, hogy a környezetünkben lévők elfogadjanak, megbecsüljenek és szeressenek minket. Ő alkotott minket úgy, hogy vágyakozzunk az elfogadásra és a szeretetre. Ez eredendően nem rossz, hiszen Isten…
Mi emberek arra vágyunk, hogy a környezetünkben lévők elfogadjanak, megbecsüljenek és szeressenek minket. Ő alkotott minket úgy, hogy vágyakozzunk az elfogadásra és a szeretetre. Ez eredendően nem rossz, hiszen Isten…
vasárnap, 22 február 1998 00:00

Nochta Pál: A megújulás (Gedeon)

Hogyan jöhetünk ki a dogmatikus vallásosságból egyéni és gyülekezeti szinten egyaránt? Ebben a prédikációban Gedeon történetén keresztül próbál választ adni ezekre a kérdésekre az igehirdető. Ez az igehirdetés egyébként akkoriban…
csütörtök, 01 január 1998 00:00

David Yonggi Cho: Miért imádkozzunk?

David Yonggi Cho ebben az előadásban izgalmas történetekkel szemlélteti a keresztény élet különféle gyakorlati aspektusait, mint például: hogyan tudunk a Szent Szellem erejében járni, hogyan tudunk elbánni a gonosz szellemekkel,…
Éva néni, aki Sárbogárdon szolgált, mint református lelkész, életének történetét meséli el ezen a hangfelvételen. Élettörténete nemrég könyvben is megjelent.
vasárnap, 11 május 1997 00:00

Nochta Pál: Szent Szellem elleni bűnök

„Saultól viszont eltávozott az ÚR Szelleme, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az ÚR küldött.” (1.Sámuel. 16,14) Arról szól ez az igehirdetés, hogy mi az, amit semmi esetre sem szabad…
Ebben a részben többek között arról hallhatunk, hogy mi egy próféta elsődleges feladata. Mivel Isten mindannyiunkat különbözőnek teremtett, ezért a próféták is különbözhetnek egymástól bizonyos dolgokban, erre a Bibliában is…
Ebben a részben arról hallhatunk, hogy a Biblia tanítása szerint mi az a prófétaság szelleme. Fontos az is, hogy egy prófétának első sorban Jézus Krisztus személyéről kell bizonyságot tennie, mert…
Harmadik rész: Akadályok az előrehaladásban Ebben a részben Rick Joyner 10 olyan területről beszél, amiken keresztül olyan behatások érhetnek minket, amelyek eltorzíthatják az Úrtól kapott látásainkat, s ezáltal a szolgálatunkat…