Elemek megjelenítése címkék szerint: C

Mi a tennivaló, ha elkezdtél egy hitbeli cselekedetet és nem látod az eredményeket? Ha gyakorlod magad a várakozásban, türelmes kitartással, akkor soha nem lesz olyan időszak az életedben, amikor nem fogod megtapasztalni azoknak a magoknak az aratását, amiket hitben elvetettél. Ahogyan a földművesnek is várnia kell arra, hogy az elvetett magból aratás lesz, úgy a hitnek a folyamata is megköveteli azt, hogy legyen egy várakozási időszak az aratási idő előtt.

kedd, 26 május 2015 00:00

Caroline Leaf: Királysági sáfárság

Nos, amikor nevetsz, növeled az intelligenciádat. Minél többet nevetsz, annál boldogabb, megelégedettebb vagy, tulajdonképpen növeled az agyad védelmét a negatív dolgoktól, és növeled az intelligenciád. Dr. Winston ez igaz, hogy minél idősebb az agyad, annál jobbá válik. Ez azon alapul, hogy milyen jól használod. Mert ha nem jól használod, nem rendesen, nem a szerint, ahogy az ige mondja nekünk (pl. Fil. 4:8), akkor károsodását okozzuk, de ha követjük az Úr előírásait az életünkre vonatkozóan, az elménk egyre jobb lesz az évek előrehaladásával.

péntek, 27 február 2015 00:00

C.H. Mackintosh: A korai „testvérek” mozgalma

Közel fél évszázada annak, hogy egy nagyon figyelemreméltó mozgalom kezdődött Nagy Britanniában és Írországban. Akkoriban az Urat szerető emberek arra a látásra jutottak, hogy valami gyökeresen rossz a koruk különböző vallási szervezeteiben. Néhányan a halált, a pusztulást, a szellemi éhséget, a sötétséget és a szegénységet érezhették maguk körül. Vágyódtak valamire, amit a fennálló vallási szervezetek nem voltak képesek nyújtani számukra. Volt bennük egy szomjúság az igazi keresztyén közösségre és egy vágyódás az igazság mélyebb és szélesebb megismerésére annál, ami megtapasztalható volt akár az Államegyházban, akár más vallási szervezetekben.

csütörtök, 17 július 2014 00:00

Charles Capps: HATALOM HÁROM VILÁGBAN

„Valahol egy irodában csengett a telefon. A hivatalnok felvette. Egy türelmetlen hang a vonalban így szólt: »Kérem azt a személyt, akinek van egy kis hatalma.« A férfi erre így válaszolt: »Tessék, akkor beszéljen velem. Nekem is van annyi hatalmam itt, mint bárki másnak.« Manapság sok hívő gyakorta van ebben a helyzetben. Ők úgy látják magukat, mint akiknek olyan kis hatalmuk van, hogy nem is merik használni.

A »Hatalom három világban« című könyvemet Krisztus Testének ajánlom. Nem szándékom, hogy egy doktrínát állítsak fel, vagy vitát szítsak. A könyv célja egy teljes kép kialakítása, amely sok apró részből áll össze.

Bátorítalak, hogy nyitott szívvel és sok imával olvasd e sorokat. Ezt a könyvet nem tudod gyorsan olvasni. Tarts szüneteket, gondolkodj, meditálj és tanulmányozd az Igéket.”

Ez az írás letölthető a www.hitemberei.blogspot.com oldalról is.

csütörtök, 17 július 2014 00:00

Christian Chen: A Megachurch jelenségről

„János 6: 14-15.

„Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő volt a világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak és őt elragadni, hogy királlyá tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre.”

Azért ezt az igerészt szeretném megosztani veletek, mert ahogy sok helyre utazom a világban, ugyanazt a jelenséget látom mindenhol. A hívők pedig nem tudják, hogyan kezeljék ezt a jelenséget. Ez annyira elsöprő erejű, hogy fiataljainkat is nagyban befolyásolja. Amiről beszélek, az az óriásgyülekezet, angolul “Megachurch” (ejtsd: megacsörcs) jelenség. Az USA-ban hogyan is határozhatjuk meg, hogy mi az óriásgyülekezet? Minden olyan gyülekezet, ami 2000 főnél több tagot számlál, óriásgyülekezetnek számít.

Az Egyesült Államokban több száz, majdnem ezer óriásgyülekezet van. Amikor Szingapúrba vagy Koreába utazok, ugyanazzal a jelenséggel találkozom. Houghston, Texasban a hétnek minden napján van közlekedési dugó, de vasárnap alig lehet közlekedni, mert több százezer ember gyűlik össze egy helyen.”

Ez az írás letölthető a www.filippi314.wordpress.com oldalról is.

„Előbb vagy utóbb mindenkinek el kell viselni valamilyen erőtlenséget. Lehet, hogy valaki testi alkatából kifolyólag kezdettől fogva hajlamos bizonyos betegségekre és fájdalmakra, vagy lehet, hogy az élete során baleset éri, vagy egészségének romlása okoz neki szenvedést; de lehet, hogy ami ennél is rosszabb, lelki gyengeségben szenved. Mindenkinek a gyengeségében van valami, amit ha tudna, megváltoztatna; vagy ha nincs semmilyen testi vagy lelki gyengesége, akkor valamilyen keresztet kell hordoznia – a rokonai között, a munkahelyén, vagy a körülményeiben.”

Ez az írás letölthető a www.filippi314.wordpress.com oldalról is.

vasárnap, 15 szeptember 2013 00:00

C. H. Spurgeon: „ZÖRGESSETEK!”

„Szükséges-e, hogy a kegyelem királyi székét figyelmetekbe ajánljam, nektek, kik az előtt várakoztok? Bizonyára az imádkozás oly boldogsággá lett már számotokra, oly létszükségleti dologgá, oly lényeges részét képezi életeteknek, hogy nyilván nincs szükség arra, hogy mint kötelességet állítsam elétek, vagy hogy mint kiváltságra, hívogassalak hozzá titeket. Mégis, ezt teszem, mert a Mester is háromszoros buzdítással intette erre tanítványait. „A hármas kötél nem hamar szakad el”. Ne vegyétek hát feleslegesnek ez igét. Hadd késztesselek titeket az állhatatos, változatos, állandóan fokozódó erősségű imádkozásra: Kérjetek! Keressetek! Zörgessetek! Ne szűnjetek meg kérni, míg nem kaptok; ne szűnjetek meg keresni, míg nem találtok; s ne hagyjátok abba a zörgetést, míg az ajtó meg nem nyittatik néktek.”
 
vasárnap, 15 szeptember 2013 00:00

C. H. Spurgeon: Az elutasítottak

Mt 7, 21-23 „A legjobb mód, ahogy sok dolgot megvizsgálhatunk, az, ha feltesszük e kérdést: „Milyennek fog ez majd feltűnni az ítélet napján?” Urunk azt mondja itt: „Sokan mondják majd nekem ama napon.” Nem használt más szót ama nagy időpont leírására, mivel e rövid, tömör kifejezés nagyon sokat mondó – „azon a napon,” : – azon a rettenetes napon – azon az utolsó nagy napon – azon a napon, melyre minden más nap néz – melynek fényében kell mérlegelnünk és megítélnünk minden más napot. Azért imádkozom, drága barátaim, hogy egyenként, mindannyian bárcsak elkezdenénk „annak a napnak” a világosságába állítani az általunk nagyra értékelt dolgokat. - A gazdagság, melyen szívetek most csüng, „ama napon” milyen értékkel fog bírni, s mennyi vigaszt fog nyújtani nektek? - Az a mód, ahogy vagyonotokat elköltitek, olyan-e hogy „ama napon” megelégedéssel és szívfájdalom nélkül emlékezhettek majd vissza rá? Így nézzetek széles szántóföldjeitekre és nemesi kastélyaitokra, vagy sokkal szerényebb vagyonotokra, e valódi értéküket feltüntető próba fényében: – milyen értékük lesz „ama napon”?”
 
vasárnap, 15 szeptember 2013 00:00

C. H. Spurgeon: A ROSTA

„Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” Mt 7,21 „Ezt a fejezetet olvasva, az ember átérzi, hogy végül is, nem olyan könnyű őszinte keresztyénnek lenni. Az út kemény és nehéz; az ösvény keskeny. Ki az, aki a mennybe vivő utat könnyűnek tünteti fel? Urunk nem így beszélt róla: „Szoros az a kapu és keskeny az az út, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” „Sokan vannak a hivatalosak és kevesen a választottak.” Különösképpen azért nehéz valódi keresztyénnek lenni, mert sokan vannak a világon, kik hamisításokkal foglalkoznak. Sok hamis próféta volt a múltban és sokan vannak a jelenben is. Urunk beszélt róluk egykor, amint e fejezetben olvassuk, s megadta a módot, miként vizsgáljuk meg őket.”
 
vasárnap, 15 szeptember 2013 00:00

C. H. Spurgeon: A két házépítő és házaik

„Most továbbiakban a Mester példázatához fordulunk, s megkérlek, figyeljétek meg mindenek előtt A KÉT HÁZÉPÍTŐT. Úgy a bölcs, mint a bolond ember ugyanabba a munkába állt bele, s mindketten, látszólag, ugyanazt a tervet valósították meg: mert mindketten házépítésbe fogtak, mindketten haladtak a munkában, s mindketten be is fejezték az építést. A köztük levő hasonlóság nagyon feltűnő. Mindketten megértették, mennyire szükséges hajlékot, menedéket készíteni, ahová menekülhessenek az ömlő záporeső elől. Egyformán kívántak oltalmat találni az árvíz s a szélvihar elől. Mindketten egyformán belátták, hogy előnyös és jó házban lakni… S a hasonlóság nem ér ezzel véget, mert a két építő egyformán elszánt és határozott volt is, hogy megnyerje, elérje azt, amire szükségük van – a házat; s határozottságuk nem csak szavakban állt, hanem tettekben is, mert mindketten ráadták magukat az építésre, elkezdték az építést. – Hasonlóképpen történik mi közöttünk is most: sokan, ha rájöttek, hogy Krisztust meg kell nyerjék, úgy bírni akarják Őt; s ha létezik üdvösség és örök élet, úgy meg akarják azt találni. Nagyon buzgók, rendkívül buzgók ebben, s noha egyesek közülük kudarcot fognak vallani, mások meg sikerrel fognak járni.”