2017. május 18., csütörtök 22:10

TD Jakes: Megalapozódva a kegyelemben: Barátok

Ez az én parancsolatom… parancsolatom… nem a javaslatom, nem a kérésem, hanem a parancsolatom, hogy szeressétek egymást, úgy, ahogy én szerettelek, … úgy ahogy én szerettelek Benneteket!!!

Nem javaslat, hanem parancsolat, hogy úgy szeressünk, ahogy Ő szeretett minket. Úgy gondolom, hogy Isten embereket tesz az életünkbe, akiken gyakorolhatjuk a szeretetet. Ha az idegeidre megy, akkor gyakorolhatod az isteni szeretetet. Ha elcsüggeszt, akkor gyakorolhatod az isteni szeretetet. Ha megsértik az érzéseidet, akkor is gyakorolhatod az isteni szeretetet. Csak figyeld meg, hogy a szeretet, amit továbbadsz olyan tiszta-e, mint ahogyan vetted azt. Mert mindaz, amit tettek veled, azt össze kell vetni azzal, amit te tettél Krisztussal.

document word

 

TD_Jakes_Baratok.doc

document pdf

 

TD_Jakes_Baratok.pdf

2017. március 16., csütörtök 21:37

Tim és Beth bizonyságtétele

5 éves koromban mesélt először nekem Jeff, a bátyám a mennyről és a pokolról. Tisztán emlékszem, hogy a János 3:16-ot használta arra, hogy bemutassa nekem Isten irántunk való szeretetét. Habár sosem voltam rossz gyerek, mégis tudtam, hogy Isten előtt mégsem vagyok jó.

Megértettem, hogy ahhoz, hogy örökké élhessek, hinnem szükséges Jézusban és abban, hogy Ő az én Uram és Megváltóm. Ahogy az Igevers is mondja: "Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

11 éves voltam, amikor Jeff meghalt rákban. Ő akkor 14 éves volt. Ekkor teljesen összezavarodtam: miért engedi meg Isten a rákot, és miért vette el tőlünk Jeff-t. Nem tudtam többé bízni benne, semmi sem késztetett arra, hogy időt töltsek vele. Egyre inkább önközpontú emberré váltam, aki igyekszik ura lenni saját döntéseinek.

document pdf

Tim_es_Beth_bizonysagtetele.pdf

document word

Tim_es_Beth_bizonysagtetele.docx

A mennyben egyes egyedül a Báránynak van tisztessége, értéke.
A Bárány szelíd s alázatos szívű, továbbá teljesen rábízza magát az igazságosan ítélő Atyára, és Bíróra. Ismeri az Atyát és az Ő szeretetét.
Engedelmes! Kész halálba adni az életét.
Isten akarata hogy akárcsak Jézusnak, nekünk is ilyen bárány karakterünk legyen. Tanulja meg a szívünk az Ő szelídségét, alázatát.

„Mindenekelőtt, nagyon fontos számunkra, akik az Úr gyermekei vagyunk, hogy képesek legyünk felismerni a mostani kegyelmi korszaknak azokat az uralkodó jellemzőit, amelyek annak jellegét, természetét meghatározzák. Azért fontos ezeket felismernünk, mert ha ezt elmulasztjuk, akkor állandóan kizökkenünk, belsőleg ellentmondásos állapotban találjuk magunkat, és szüntelen folyó harc dúl bennünk, ami teljesen képtelenné tesz bennünket a külső harcra; és bizonyos vagyok benne, hogy egyetértetek velem abban, hogy nincs semmi haszna megpróbálni felvenni a harcot egy külső helyzettel, egy külső ellenséggel szemben, míg egész idő alatt egy belső harccal vagyunk elfoglalva. Amíg nem rendeződik el egy dolog, addig le vagyunk gyengülve, meg vagyunk bénulva arra az igazi munkára és harcra nézve, amelyre elhívattunk. Az a dolog pedig, amelynek tisztázódnia kell az, hogy mi annak a korszaknak a természete, amelyben élünk.”

Ez az írás letölthető a www.filippi314.wordpress.com oldalról is.

Szerdán együtt vacsoráztunk Balázs, Csaba, én és a feleségeink. Megettük az ételt, finom volt és bőséges, aztán beszélgettünk amúgy kedélyesen, teli hassal. Arra vetődött a szó, hogy egy gyülekezet szentségének és létszámának kapcsolata. Hogy minél feljebb húzzuk meg egy gyülekezet szentségének a szintjét, annál kevesebben férnek bele. Így növekvő szentséghez szükségszerűen csökken a taglétszám. Jól meg is ijedtem, mert én biztosan nem utoljára hullok ki, hanem valahol az elején. Ez indított arra, hogy elgondolkodjam: Milyen jó lenne úgy őrködni a szentség felett, hogy közben minél kevesebb sebet hagyjunk magunk után. Mert, testvérek, nagyon nagy érték a szentség. És csak levetett saruval tudok állni az előtt, ha egy gyülekezetben élő a szentség. Ezért olyan jó lenne nem azt mondani, hogy ebből el kellene hagyni ahhoz, hogy megfogják a ruhánk szegélyét, és jöjjenek az imaházba, mert a szentség erő, az Isten ereje. Ami ha nincsen, akkor mit nyerne a világi ember, ha bejönne ide? Ami ha nincsen, akkor mit nyerne a szomszédod azzal, ha megfogja a ruhád szegélyét? Semmit sem nyerne.
 
2010. október 28., csütörtök 00:00

Tóth Péter: Állj az őrhelyedre!

Habakuk próféta is megtalálta azt a szellemi helyet, ahol hallhatja Isten szavát. Ez a hely engedelmesség az igének. Ez a hely láthatóság. Ez a hely tanácsolhatóság. Ez a hely éberség a fizikai történések felé, és imádság, azaz halló fülek Isten felé.
 
Tóth Péter engedélyével A hiteles felebarát című frissen megjelent könyvéből közlünk egy fejezetet: Erősítsétek egymást bűnvallásokkal! Egy jelenkori felismerés, hogy ami a legmélyebb, az egyben a legáltalánosabb is. Ha ez igaz, akkor könnyen rárezonáltok majd részekre a történetemből. És talán – ez titkos célom is – megjön a kedvetek az önfeltáráshoz egymás felé, hogy már tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban, rágósabb falat legyetek az ördögnek, esetleg beletörjön a foga, amikor el akar benneteket nyelni. Ezért most előre megyek ebben, és elmondok egy személyes történetet.
 
2009. január 01., csütörtök 00:00

Tommy Tenney: Miért imádkozott Jézus?

Mostanában Eszter könyvével foglalkoztam. Négy nappal ezelőtt jelent meg nyomtatásban, de ne keressétek a könyvesboltban, mert összesen 10 db-ot hoztam magammal.

Ekkor megkérdezte egy szolgálótársát, hogy van-e nála egy példány? Volt nála, így odaadta neki. Majd megkért egy helyi vezetőt olvassa el, mi van ráírva a címlapjára. Az állt rajta: ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! Ekkor a következőket mondta: Szeretném neked elmondani Eszter könyve alapján, hogy a KIRÁLLYAL eltöltött egyetlen éjszaka mindent megváltoztathat, jóra fordíthat.

A KIRÁLLYAL eltöltött egyetlen éjszaka egy egész nemzet sorsát megfordíthatja, megváltoztathatja. Ne becsüljétek le az egyes számot! Ezután felolvasta az Igét: Márk 1,35: "Azután (Jézus) igen korán, még (a) sötét éjszakában felkelt, kiment a városból egy puszta helyre és ott imádkozott." Jézus kiment imádkozni egy elhagyatott helyre. Vajon miért ment egy puszta helyre, miért imádkozott? Talán több erőért, több kenetért imádkozott? De hát ezelőtt az esemény előtt olvassuk, hogy Jézus betegeket gyógyított és démonokat űzött ki az emberekből. Tehát erővel és kenettel rendelkezett. Akkor hát miért imádkozott, hiszen Neki bejárása volt az Atyához? Mi legtöbbször azért imádkozunk, hogy legyen valamink. Ő csak imádkozott. De miért imádkozott? Ma egy nagyon egyszerű üzenetet fogok veletek megosztani. Természetes dolog, hogy imádkozunk, okunk van rá.

2009. január 01., csütörtök 00:00

Tóthné Kállai Klaudia: Az Úrra való várás

Én úgy érzem – legalábbis a személyes életemben –, hogy Isten az Őrá való „várakozást” szeretné bennem kimunkálni. De valahogy az van bennem, hogy ez a gyülekezetre is érvényes. A biblia nagyon sokat beszél a várakozásról, a Zsoltárok könyve tele van ezzel kapcsolatos igehelyekkel. Miután végig tanulmányoztam ezt a témát, rájöttem, hogy az áldások, ígéretek és Istennek a szabadításai nem tudnak rajtunk beteljesedni, ha nem tudunk az Úrra várakozni. Nagyon sokszor halljuk – akár prédikációk közben is és néha felolvassák – hogy: „várd az Urat,” de mégsem tudjuk, hogy igazán mit jelent a bibliai várakozás.
 
2009. január 01., csütörtök 00:00

Tóth Kálmán életrajza

Tóth Péter engedélyével, egy nagyon tanulságos írást olvashatunk itt az istenkeresőn, édesapjáról, Tóth Kálmán baptista prédikátorról, akinek bőven kijutott a kommunista korszak nehézségeiből is. Az ő élete is bizonyítja, hogy mennyire igaz az ige, „akikre nem volt méltó a világ” (Zsid. 11,38). Hogy élete során mennyire kereste Isten jelenlétét, azt jól példázza az életrajzból ez az idézet: „…reggel 6 órakor jelentkeznie kellett a munkahelyén, késő este vágott neki a visszaútnak. De szíve tele volt dicsőítéssel, hálával, ezért az út mentén letérdelt a jegenyesor egyik fájának árnyékában. Imádta Istent, aki Jézust váltságul adta érte, és elmondása alapján egyszer csak azt vette észre, hogy a fák már nem felfelé állnak, majd eltűnnek, és ő Isten trónja előtt térdelve imádkozik!”