Elemek megjelenítése címkék szerint: T

 

Tergulicza Eszter: Van e értelmes ember a Földön? – állásfoglalás a posztmodern kereszténységgel szemben -

Mivel az elmúlt hetekben számos olyan dolog történt ami komoly felbolydulást okozott Isten népének lelkében, szeretnék rávilágítani, illetve tényszerűen írni a most felbukkant "újszerű" jelenségekről. Bízom, hogy e pár oldalt elolvasva tágabb kontextusban tudunk értelmezni, és látni számos dolgot.  Bevezetésképpen felvázolnám hol is tart e pillanatban az Egyház: Szellemi ítélőképesség hiányában a legtöbben könnyűszerrel megtéveszthetők. A bárányok csak ülnek a gyülekezetek padsoraiban, s annyira beszűkült az életterük, a látásmódjuk, hogy totálisan ingerszegény életet élnek. Summa summárum az Egyháznak mára csőlátása lett.  Ma a bárányok nem olvasnak Bibliát, nem aktívak, ezért bármilyen új dolog felvillanyozza őket.  Felvillanyozódnak, ha jön egy új tan,  egy új látásmód, egy új prófécia, melyről hiszik; holnaptól mindent megváltoztat.

document word

 

Tergulicza Eszter: Van e értelmes ember a Földön?

document pdf

Tergulicza Eszter: Van e értelmes ember a Földön?

 

szombat, 21 október 2017 09:01

Tóthné Kállai Klaudia: A megkülönböztetés

Lehet megtévesztés egy tanításban, prédikációban miközben egyszerre igazságok is elhangoznak? Hogyne, hiszen pont így működik a becsapás. Szükséges, hogy keveredjen az igaz a hamissal, hogy ne legyen könnyen felismerhető a hamisság.

A másik működési mód: Nem azzal van a legtöbbször baj, ami elhangzik, hanem azzal, ami nem hangzik el. Amilyen igazságokról pedig egyáltalán nem beszélnek, azoktól előbb-utóbb elidegenítenek minket. Ma tömegek nem ismerik jól Isten igéjét, pláne kijelentett igazságként nincs a szívükben az ige. Veszedelmes idők ezek! … A cél az, hogy minél inkább az Isten Szent Szellemének a kijelentéseit tudjuk átvenni és átadni, az intellektuális gondolkodás, az emberi gondolat helyett. Szellemit, szellembe, hitből hitbe.

document word

 

Tothne_Kallai_Klaudia_A_megkulonboztetes.docx

document pdf

 

Tothne_Kallai_Klaudia_A_megkulonboztetes.pdf

Ki merné manapság megkérdőjelezni több kérdéskörben az un. „kegyelem tanosokat”? Hm? Hisz nemzetközi kereszténynek kellene lennünk ahhoz. Nem magyarnak, meg nem kisegyházasnak, nem több évtizedes ilyen viszontagságos múlttal, nem nagy gyülisnek, sem hitgyülisnek, nem kisgyülisnek, egyszóval sen-ki-nek. Ciki. Na. Ez a menő és kész. Ma felházban van a Szent Lélek, meg a Herceg Jóskánál (Prince), meg a norvég reformátornál, meg mindenkinél…Valljuk be megkérdőjelezhetetlen és megcsalhatatlan lett a nemzetközi porond. Ezt inkább máskor erőltesd Lajos, most nem trendi. Kussolj, és akkor nem leszel régiboros, esetleg rozés. Sem vörös sem fehér. Átmeneti lehetsz. Akkor van kegyelem. Ja, én kérek elnézést, nekem kellemetlen az egész szituáció. Igen tisztelt publikum már veszem is a kalapom. Gondoltam venném én…de mint Colombo és Terminátor…i’ll be back…

document word

 

Toth_Lajos_Az_ordog_uj_taktikaja.docx

document pdf

 

Toth_Lajos_Az_ordog_uj_taktikaja.pdf

csütörtök, 18 május 2017 22:10

TD Jakes: Megalapozódva a kegyelemben: Barátok

Ez az én parancsolatom… parancsolatom… nem a javaslatom, nem a kérésem, hanem a parancsolatom, hogy szeressétek egymást, úgy, ahogy én szerettelek, … úgy ahogy én szerettelek Benneteket!!!

Nem javaslat, hanem parancsolat, hogy úgy szeressünk, ahogy Ő szeretett minket. Úgy gondolom, hogy Isten embereket tesz az életünkbe, akiken gyakorolhatjuk a szeretetet. Ha az idegeidre megy, akkor gyakorolhatod az isteni szeretetet. Ha elcsüggeszt, akkor gyakorolhatod az isteni szeretetet. Ha megsértik az érzéseidet, akkor is gyakorolhatod az isteni szeretetet. Csak figyeld meg, hogy a szeretet, amit továbbadsz olyan tiszta-e, mint ahogyan vetted azt. Mert mindaz, amit tettek veled, azt össze kell vetni azzal, amit te tettél Krisztussal.

document word

 

TD_Jakes_Baratok.doc

document pdf

 

TD_Jakes_Baratok.pdf

csütörtök, 16 március 2017 21:37

Tim és Beth bizonyságtétele

5 éves koromban mesélt először nekem Jeff, a bátyám a mennyről és a pokolról. Tisztán emlékszem, hogy a János 3:16-ot használta arra, hogy bemutassa nekem Isten irántunk való szeretetét. Habár sosem voltam rossz gyerek, mégis tudtam, hogy Isten előtt mégsem vagyok jó.

Megértettem, hogy ahhoz, hogy örökké élhessek, hinnem szükséges Jézusban és abban, hogy Ő az én Uram és Megváltóm. Ahogy az Igevers is mondja: "Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

11 éves voltam, amikor Jeff meghalt rákban. Ő akkor 14 éves volt. Ekkor teljesen összezavarodtam: miért engedi meg Isten a rákot, és miért vette el tőlünk Jeff-t. Nem tudtam többé bízni benne, semmi sem késztetett arra, hogy időt töltsek vele. Egyre inkább önközpontú emberré váltam, aki igyekszik ura lenni saját döntéseinek.

document pdf

Tim_es_Beth_bizonysagtetele.pdf

document word

Tim_es_Beth_bizonysagtetele.docx

A mennyben egyes egyedül a Báránynak van tisztessége, értéke.
A Bárány szelíd s alázatos szívű, továbbá teljesen rábízza magát az igazságosan ítélő Atyára, és Bíróra. Ismeri az Atyát és az Ő szeretetét.
Engedelmes! Kész halálba adni az életét.
Isten akarata hogy akárcsak Jézusnak, nekünk is ilyen bárány karakterünk legyen. Tanulja meg a szívünk az Ő szelídségét, alázatát.

„Mindenekelőtt, nagyon fontos számunkra, akik az Úr gyermekei vagyunk, hogy képesek legyünk felismerni a mostani kegyelmi korszaknak azokat az uralkodó jellemzőit, amelyek annak jellegét, természetét meghatározzák. Azért fontos ezeket felismernünk, mert ha ezt elmulasztjuk, akkor állandóan kizökkenünk, belsőleg ellentmondásos állapotban találjuk magunkat, és szüntelen folyó harc dúl bennünk, ami teljesen képtelenné tesz bennünket a külső harcra; és bizonyos vagyok benne, hogy egyetértetek velem abban, hogy nincs semmi haszna megpróbálni felvenni a harcot egy külső helyzettel, egy külső ellenséggel szemben, míg egész idő alatt egy belső harccal vagyunk elfoglalva. Amíg nem rendeződik el egy dolog, addig le vagyunk gyengülve, meg vagyunk bénulva arra az igazi munkára és harcra nézve, amelyre elhívattunk. Az a dolog pedig, amelynek tisztázódnia kell az, hogy mi annak a korszaknak a természete, amelyben élünk.”

Ez az írás letölthető a www.filippi314.wordpress.com oldalról is.

Szerdán együtt vacsoráztunk Balázs, Csaba, én és a feleségeink. Megettük az ételt, finom volt és bőséges, aztán beszélgettünk amúgy kedélyesen, teli hassal. Arra vetődött a szó, hogy egy gyülekezet szentségének és létszámának kapcsolata. Hogy minél feljebb húzzuk meg egy gyülekezet szentségének a szintjét, annál kevesebben férnek bele. Így növekvő szentséghez szükségszerűen csökken a taglétszám. Jól meg is ijedtem, mert én biztosan nem utoljára hullok ki, hanem valahol az elején. Ez indított arra, hogy elgondolkodjam: Milyen jó lenne úgy őrködni a szentség felett, hogy közben minél kevesebb sebet hagyjunk magunk után. Mert, testvérek, nagyon nagy érték a szentség. És csak levetett saruval tudok állni az előtt, ha egy gyülekezetben élő a szentség. Ezért olyan jó lenne nem azt mondani, hogy ebből el kellene hagyni ahhoz, hogy megfogják a ruhánk szegélyét, és jöjjenek az imaházba, mert a szentség erő, az Isten ereje. Ami ha nincsen, akkor mit nyerne a világi ember, ha bejönne ide? Ami ha nincsen, akkor mit nyerne a szomszédod azzal, ha megfogja a ruhád szegélyét? Semmit sem nyerne.
 
csütörtök, 28 október 2010 00:00

Tóth Péter: Állj az őrhelyedre!

Habakuk próféta is megtalálta azt a szellemi helyet, ahol hallhatja Isten szavát. Ez a hely engedelmesség az igének. Ez a hely láthatóság. Ez a hely tanácsolhatóság. Ez a hely éberség a fizikai történések felé, és imádság, azaz halló fülek Isten felé.
 
Tóth Péter engedélyével A hiteles felebarát című frissen megjelent könyvéből közlünk egy fejezetet: Erősítsétek egymást bűnvallásokkal! Egy jelenkori felismerés, hogy ami a legmélyebb, az egyben a legáltalánosabb is. Ha ez igaz, akkor könnyen rárezonáltok majd részekre a történetemből. És talán – ez titkos célom is – megjön a kedvetek az önfeltáráshoz egymás felé, hogy már tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban, rágósabb falat legyetek az ördögnek, esetleg beletörjön a foga, amikor el akar benneteket nyelni. Ezért most előre megyek ebben, és elmondok egy személyes történetet.