Elemek megjelenítése címkék szerint: N

nochta aratas

Dátum: 2021 október 23 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak bizonyítéka.” mondja Isten igéje a Zsidó 11,1-ben. Fontos tudni azonban azt, hogy a valódi hit, mindig Krisztus beszédéből származik. Mindenkiben aki újjászületett, Isten hite van, mégis felvetődik az a kérdés, hogy miért tapasztalnak meg sokan az újjászületésük után az életükben olyan tragédiákat, sorscsapásokat, amelyek elkerülhetőek lennének. Az elkerülhető tragédiáknak vagy nehézségeknek az az oka, hogy sok keresztény amikor próbába kerül, nem várja meg, míg Isten kijelenti az általa elkészített megoldást. Sokan próbálkoznak emberi megoldásokkal, amikor nehéz helyzetbe vagy valamilyen komolyabb szükségbe kerülnek. Izsák, Mária és József, valamint Zakariás és Erzsébet példájából is megtanulhatjuk, hogy csak azon van Isten áldása, amit ő kezdeményez az életünkben. Ezzel kapcsolatban az Ezékiel 14,1-10 is arra figyelmeztet bennünket, hogy ha a szívünkben bálványimádók vagyunk, nem fogunk kijelentést kapni Istentől.

 

 

 

szerda, 29 szeptember 2021 19:01

Nochta Pál: Jöjj fel ide!

nochta aratas

Dátum: 2021.09.26 Helyszín: Budapest, Szeráf Centrum

János apostolt az Úr szellemben fölragadta a Mennybe a trón elé és megmutatta neki, hogy azok akik valóban Krisztust követik, minden korszakban győzni fognak a sátán fölött, még akkor is, ha a külső körülmények ezt az igazságot nem támasztják alá. (Jelenések 4,1-2) János Patmosz szigetén volt száműzetésben, rendkívül nehéz körülmények között, többek között ezért is adott neki az Úr kinyilatkoztatásokat, hogy abban a nehéz korszakban is győzni tudjon és az egyház számára is áldásul szolgáljon. Szellemben nekünk is az Úrral kell lennünk, be kell mennünk az ő jelenlétébe, keresnünk kell az ő közelségét. Jézus és a három legközelebbi tanítvány (Péter, Jakab és János) példájából tanulva nekünk is föl kell mennünk a hegyre vagyis el kell kezdenünk rendszeres szellemi életet élni ahhoz, hogy Istennel megtapasztalásaink és bizonyságaink lehessenek, valamint, hogy mi is meglássuk a mennyei valóságot, amely több mint a szürke hétköznapokban töltött biológiai életünk. (Márk 9,2-13)

 

 

 

szerda, 29 szeptember 2021 19:01

Nochta Pál: A hit

nochta aratas

Dátum: 2021.09.25 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

A Zsidókhoz írt levél 11-dik fejezetében a hit hőseiről olvashatunk, akik kijelentés által kaptak hitet és világosságot, ezért voltak képesek győzni az őket érő megpróbáltatásokban és kihívásokban. Fontos, hogy helyes definíciónk legyen a hitről, illetve tisztában legyünk azzal, hogy mi az ami nem tekinthető hitnek Isten szerint, mi a hitetlenség és mi a hamis hit. Fontos tudni, hogy a hit nem azonos az akarnokságunkkal vagy a vágyainkkal. A hit, Krisztus beszédének hallásából származik és ezt a hitet a Szent Szellem megerősítheti bennünk a hit tárgyával kapcsolatos vágyakkal is. A hitnek legfontosabb szerepe azonban a megigazulásunkban és Istennel való kapcsolatunkban van, ezt példázza Ábrahám is, akinek Isten, hite által tulajdonított igazságot. (1Mózes 15,1-6)

Ábrahám példája is azt bizonyítja számunkra, hogy ha valódi hitünk van, akkor nem fogunk a sátán megtévesztése alá kerülni mint Akháb, hanem Krisztust fogjuk követni, betöltjük az elhívásunkat, befutjuk a pályánkat és elnyerjük az ígéreteket vagyis mi is hősök leszünk.

 

 

 

hétfő, 09 augusztus 2021 04:14

Nochta Pál: Én az Úr vagyok a te gyógyítód

nochta aratas

Dátum: 2021.08.07 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Fontos, hogy ne csak a betegségből való gyógyulásra fókuszáljunk, mert Isten az egész személyiségünk számára gyógyulást készített, Jézus Krisztus engesztelő áldozata által. A 2Mózes 15,22-27 szerint Isten ígéretet tett Izraelnek, hogy ha a nép hallgat rá és az ő akaratát cselekszi, akkor az Úr nem fogja rájuk engedni az egyiptomi betegségeket. Itt Isten gyógyítóként, egészen pontosan orvosként jelenti ki magát a nép számára. A Zsoltár 105,37 is erről tesz bizonyságot. Ez az ígéret, életünk minden területére vonatkozik. A gyógyulás átvételének egyik isteni alapelvét a 4Mózes 21,6-9-ben találjuk meg. Ahogy az izraelieknek fel kellett nézniük a Mózes által póznára tett rézkígyóra, úgy nekünk is fel kell tekintenünk Jézus Krisztusra, amikor a személyiségünk valamelyik területén gyógyulásra van szükségünk.

 

 

 

kedd, 20 július 2021 16:13

Nochta Pál: Ahogy a kenet tanít

nochta aratasDátum: 2021.07.17 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Az 1János 2,27-28 szerint a kenet (vagyis a Szent Szellem) mindenre megtanít minket azért, hogy megmaradjunk Krisztusban, hogy amikor ő eljön, ne szégyenüljünk meg. Jézus Krisztus számára a legfontosabb, hogy amikor ő eljön értünk és színről-színre találkozunk vele, felismerje bennünk önmagát. Az Atya számára is az a legfontosabb, hogy az ő első szülött fiát felismerje bennünk. Isten és az ember között az út nem egy irányú, mert nem csak Isten tud jönni mi hozzánk, hanem mi is mehetünk ő hozzá, amennyiben hallgatunk az ő szavára és engedünk a kenet tanításának. A Szent Szellem ugyanis vezetni és tanácsolni akar minket, Isten megismerésében is.

Igehelyek: 1János 2,27-28 Énekek Éneke 3,1-4 Énekek Éneke 5,2-7

 

 

 

kedd, 25 május 2021 04:39

Nochta Pál: A büszkeség

evangélikus kép2

A büszkeséget mint kifejezést egyaránt használjuk pozitív és negatív értelemben is. A Szentírásban azonban nem ismerünk pozitív büszkeséget, mert Isten igéje szerint a büszkeség negatív dolog vagyis bűn. A büszkeséget gyakran szoktuk nevezni kevélységnek vagy felfuvalkodottságnak is. A Bibliából úgy tudjuk, hogy Lucifer volt az első személy, aki elbukott ebben a bűnben, magával rántva az angyalok egyharmadát is. Ez a bűn ma is jelen van nem csak a világban, ahol ez természetes, hanem sajnos az egyházban is, pedig Isten királyságában nincs helye a büszkeségnek. Az 1Sámuel 16,1-13-ban olvasható történetből kiderül, hogy Saul királyságában és még a betlehemi Isai családjában is, milyen módon nyilvánult meg a büszkeség. Isten gyűlöli ezt a bűnt. Ezt azzal is demonstrálta, hogy Sámuel próféta, Isai fiai közül az alázatos és tiszta szívű Dávidot kente fel királynak, testvérei jelenlétében.

Ez az igehirdetés 2021 május 23-dikán hangzott el a sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet online istentiszteletén.

 

 

 

szerda, 07 április 2021 05:13

Nochta Pál: Mit csinál most Isten? (2. rész)

nochtafénykép2Domitianus római császár időszámításunk szerint 81-től 96-ig uralkodott. Elődjéhez hasonlóan ő is erőteljesen üldözte a keresztényeket. Körülbelül a 90-es évek elején (az I. század utolsó évtizedében) János apostolt is elfogták és egy időre Patmos szigetére száműzték.  Ebben az időszakban olyan hatalmas méretű lett a keresztények üldözése, hogy sokak szerint kétségessé vált az egyház fennmaradása. Ekkor a száműzetésben lévő Jánosnak Isten, egészen új módon nyilatkoztatta ki magát. A mostani időszakban a kereszténység a világ egyes részein nagyon komoly üldözést szenved, a nyugati világban pedig már hosszú ideje hanyatló állapotban van. Ezek a szenvedések és nehézségek a Covid-19 megjelenése óta csak fokozódtak. Újra feltesszük a kérdést: mit csinál most Isten, ebben a helyzetben?

Alapige: Jelenések 1,9-18

Ez az igehirdetés 2021 április 4-dikén a sárbogárdi evangélikus gyülekezet online istentiszteletén hangzott el.

 

 

 

szerda, 07 április 2021 05:12

Nochta Pál: Mit csinál most Isten? (1. rész)

nochtafénykép1A Covid-19 miatt valamilyen módon mindegyikünknek sok nehézséggel és tragédiával kellett szembesülni a járvány kezdete óta. Ebben az időszakban az istenfélő emberek közül is sokan veszteséget élnek át a járvány miatt. A kérdés: hol van most Isten ebben a tragédiákkal terhelt időszakban? Vajon mi Isten akarata most az életünkben? Mit csinál most Isten? Alap ige: Ézsaiás 26,12-13 Ez az igehirdetés 2021 április 3-dikán a sárbogárdi evangélikus gyülekezet online istentiszteletén hangzott el.

 

 

 

szombat, 27 február 2021 05:08

Nochta Pál: Isten útja (útjai)

Amikor egy ember kinyilatkoztatás által világosságot kap arról, hogy Jézus a Krisztus és ezt az igazságot befogadja a szívébe, átéli azt, amit Isten igéje újjászületésnek (felülről születésnek) nevez. Az újjászületett ember szellemben feltámadt és Krisztussal együtt a mennyeiek világába helyeztetett, de a lélek (értelem, érzelem, akarat) még nem változott meg, ezért a lelkünknek át kell mennie egy folyamatos átformálódáson, amely egész földi életünkben tart. Ez azt jelenti, hogy azt a szellemi igazságot, hogy Jézussal együtt mi is meghaltunk és feltámadtunk, a földi sorsunkban is át kell élnünk annak érdekében, hogy Isten akarata szerint átformálódjunk. Isten útja, a halál és feltámadás alapelve. Fel kell vennünk a keresztet, hogy követhessük Krisztust. El kell veszítenünk az életünket, hogy Krisztusban megtalálhassuk azt. Isten az ő igéje által kijelenti nekünk gondolatait és útjait, hogy folyamatosan elhagyva régi természeti lényünket, felöltözzük az új embert az által, hogy gondolatainkat és útjainkat újra és újra Isten gondolataihoz, útjaihoz igazítjuk. Ez aztán idővel megjelenik a cselekedeteinkben is.

Elhangzott a sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet online istentiszteletén 2021 február 21-dikén. Alapige: Máté 16,21-27 Ézsaiás 55,6-11

 

 

 

szerda, 09 december 2020 16:23

Nochta Pál: Hosszútűrés

Dátum: 2020 december 6. Helyszín a sárbogárdi evangélikus gyülekezet online istentisztelete.

Az igehirdetés a Jakab 5,7-11 alapján szól a hosszútűrésről. Ezt az igeszakaszt négy féle szempontból vizsgáljuk.

1. Türelemmel kell lennünk, egészen az Úr eljöveteléig.

2. A bíró (mármint Isten) az ajtó előtt áll, ezért mi, akik újjászülettünk és testvérek vagyunk, ne panaszkodjunk egymás ellen, hanem bízzunk Istenben, az igaz bíróban!

3. A szenvedésben vegyünk példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak!

4. Jób állhatatossága szolgáljon jó példaként számunkra is a hosszútűrésben!