Elemek megjelenítése címkék szerint: N

hétfő, 25 szeptember 2023 20:05

Nochta Pál: A végidők egyháza

Nochta élőkövek 2023.09.16Dátum: 2023.09.16 Helyszín: Budapest, Élő kövek Gyülekezet

Milyen lesz a végidők egyháza?

Ez a kérdés minden valódi hívőt foglalkoztat. A Szent Szellem arról tesz bizonyságot, hogy az utolsó időkben Jézus Krisztus vissza jövetele előtt hatalmasan fog megnyilvánulni Isten dicsősége az egyházon, ugyan akkor az egyház megpróbáltatásai és külső körülményei is nehezek lesznek. Komoly problémát jelent az, hogy ma sokan nem töltik be az elhívásukat, hanem Jónáshoz hasonlóan az Úr útja helyett más utat választanak, ezért életükben és környezetükben is komoly „viharok” támadtak. Nagy gondot okoz még a hamis prófétaság is, amely különösen jellemzi ezt a korszakot. Ezt az országot és ezt a társadalmat amiben most élünk, semmi nem képes megváltoztatni, csak az evangélium, amelyet nekünk bátran képviselnünk kell. Jézus Krisztussal együtt ezt a gonosz korszakot is le fogjuk győzni.

 

 

 

Eredeti felvétel:

 

 

 

Javított hangfelvétel:

 

 

Nochtakép2023.09.03Dátum: 2023.09.03 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet

Igehely: Jelenések 3,1-6

Jézus szavai a szárdiszi gyülekezetnek „az a neved, hogy élsz pedig halott vagy”, a ma élő kereszténységnek is szólnak. A valódi istentisztelet és imádás helyett, sok helyen csak látszat tevékenység folyik. Vannak olyan gyülekezetek is, amelyekben azt ugyan felismerték, hogy az amit ők istentiszteletnek neveznek, valójában nem kedves az Úrnak, de a valódi változtatás (megtérés) helyett, a látszatot élik továbbra is, legfeljebb az istentisztelet formáján változtatnak. Külső változtatások helyett inkább valódi, belső változásra van szükségünk. Ez a belső változás nem más, mint a megtérés. Isten azt akarja, hogy győztesek legyünk és megkapjuk a győztesnek járó jutalmat.

 

 

 

 

 

 

 

péntek, 04 augusztus 2023 19:52

Nochta Pál: A Szent Szellem vezetése

Dátum: 2023.07.29 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

A Máté 28,18-20 szerint Jézus megbízatást adott tanítványainak, hogy tegyék tanítványokká a nemzeteket és merítsék be őket, az Atya, Fiú és Szent Szellem nevében, ő pedig velük lesz minden nap, e világkorszak végéig. Ebből azt tanulhatjuk meg, hogy ha benne maradunk abban a világosságban, amelyet Isten kijelentett számunkra, akkor mi is át fogjuk élni Isten jelenlétét az életünkben. A Szent Szellem Isten igéje alapján vezet minket. Az ő vezetése az életünkben bizonyítja, hogy valóban Isten fiai vagyunk. (Róma 8,14-16) Isten dicsőségébe is csak a Szent Szellem tud minket bevezetni. A dicsőség megnyilvánulása összefüggésben van az Igéhez és a Szellem vezetéséhez való viszonyulásunkkal. Isten már a zsidó népet is értelmessé akarta tenni a pusztai vándorlás során jóságos Szelleme által, de ők engedetlenek és bálványimádók maradtak annak ellenére, hogy vándorlásuk során mindvégig velük volt a felhő oszlop, a tűz oszlop, volt elegendő vizük és mannájuk is. Ez bizonyos értelemben jelképe a mostani hívőknek is, akik nagy része súlyos engedetlenségben él már évtizedek óta.

 

 

 

 

 

 

 

sajószentpéter2023.05.20Dátum: 2023.05.21 Helyszín: sajószentpéteri baptista gyülekezet.

Semmit nem ér az istentiszteletünk, ha nincs megtapasztalásunk Isten jelenlétével. Élhetünk a legtökéletesebb módon, járhatunk a legtökéletesebb gyülekezetbe, de ha csak egy valaminek híjával vagyunk és ráadásul a legfontosabb hiányzik, az első szeretet, akkor az Úrért végzett szolgálatunk csupán emberi tevékenység. Az első szeretet nélkül, az Úrral való közösség nélkül még Isten igéje is csak fogalommá válik számunkra. Telve kell lennünk Szent Szellemmel és telve kell lennünk Isten igéjével.

Alapige: Jelenések 2,1-7

 

 

 

 

 

 

 

szombat, 10 június 2023 06:27

Nochta Pál: Hogyan talált meg engem Isten?

sajószentpéter2023.05.20

Dátum: 2023.05.20 Helyszín: sajószentpéteri baptista gyülekezet.

Bizonyságtétel a megtérésről és arról, ami az után történt.

„Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Ő pedig így felelt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!” Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én bárányaimat!” Másodszor is megszólította: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Ő ismét így válaszolt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus erre ezt mondta neki: „Őrizd az én juhaimat!” Harmadszor is szólt hozzá: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én juhaimat! Bizony, bizony, mondom néked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: „Kövess engem!”” (János 21,15-19)

 

 

 

 

 

 

 

sajószentpéter2023.05.20Dátum: 2023.05.21 Elhangzott: a BTSz-en

„Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel te az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus így felelt neki: „Látod őt, és aki veled beszél, ő az.” Erre az ember így szólt: „Hiszek, Uram.” És leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta: „Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.” Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: „Talán mi is vakok vagyunk?” Jézus ezt mondta nekik: „Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.”” (János 9,35-41)

 

 

 

 

 

 

 

szombat, 10 június 2023 06:27

Nochta Pál: A két hegy

Dunaújváros 2023.06.04Dátum: 2023.06.04 Helyszín: dunaújvárosi bibliai gyülekezet

Ahogy az ószövetségben a zsidó népnek Mózes vezetésével volt lehetősége arra, hogy a sínai hegynél találkozzon az Úr dicsőségével, úgy nekünk is van arra lehetőségünk, hogy a szellemi Sion hegyhez járulva nekünk is találkozásunk legyen Istennel. Sőt, az újszövetség sokkal jobb ígéretekkel köttetett meg mint az előző szövetségek, ezért a mi lehetőségeink sokkal nagyobbak, mint amelyek Mózesnek adattak, a mai egyház azonban mégis messze van Mózes szintjétől. Mózeshez hasonlóan Isten minket is fel akar hívni a hegyre, hogy ott találkozásunk legyen vele és halljuk az ő szavát. Szükségünk van Isten dicsőségére, különben nem fogjuk legyőzni ezt a jelenlegi korszakot.

Igék: 2Mózes 19,16-25 2Mózes 20,18-21 Zsidó 12,18-27 Példabeszédek 8,17-21 Példabeszédek 8,32-36

 

 

 

 

 

 

 

csütörtök, 20 április 2023 03:58

Nochta Pál: A szeretet által munkálkodó hit

szeráf 2023.04.16

Dátum: 2023.04.15 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

A Galata 5,1-6 alapján azt kell mondanunk, hogy semmiféle törvény, módszer, stb, nem képes rajtunk segíteni az élet egyetlen területén sem, mert semmi nem helyettesítheti az Úrral való közösségünket, amelynek nincs alternatívája. Egyedül a szeretet által munkálkodó hit számít Krisztusban. Ez határozta meg Ábrahámnak és a többi prófétának is az Úrral való személyes kapcsolatát, ez volt a döntő tényező az újszövetségi hívők életében is. Ez segítette át a nehézségeken és a szenvedéseken azokat a hithősöket is, akikről a Zsidó 11-ben olvasunk és nekünk is ebben a hitben kell leélnünk a földi életünket, ha nem akarunk elsodródni az Úrtól.

 

 

 

 

 

 

 

csütörtök, 20 április 2023 03:58

Nochta Pál: Győzelmünk fundamentuma a megváltás

szeráf 2023.04.16

Dátum: 2023.04.16 Helyszín: Budapest, Szeráf Gyülekezet

A megváltás Isten csodálatos műve, amelyet értünk hajtott végre Jézus Krisztus által. Annyira csodálatos titok ez, hogy még ma sem értjük igazán, ezért ehhez az igazsághoz is alázattal kell nyúlnunk. A megváltás által bűnbocsánatot, megigazulást, gyógyulást, a Szent Szellem jelenlétét és még megszámlálhatatlan áldást nyertünk. Ez az igehirdetés azt tárgyalja, hogy mit jelent számunkra a megváltásról szóló igazság és hogyan tud ennek az igazságnak a megértése győztes életet eredményezni számunkra. Hogyan tudunk a Szellem által belépni annak a győzelemnek a valóságába, amelyet Jézus megszerzett nekünk a golgotai kereszten? Ez a kérdés a XXI. századi hívő számára is az egyik legfontosabb kérdés kell hogy legyen.

 

 

 

 

 

 

 

csütörtök, 20 április 2023 03:58

Nochta Pál: Jézus és a lator

Nochta2023.04.07

Dátum: 2023.04.07 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet

Jézus mellé még két gonosztevőt is keresztre feszítettek, ezek közül az egyik néhány órával a halála előtt felismerte, hogy valóban Jézus a messiás, aki teljesen ártatlanul függ a kereszten. Ez az ember megtért és ígéretet kapott Jézustól, hogy hamarosan vele lesz a paradicsomban. Annak ellenére, hogy vele és a másik gonosztevővel együtt, középen Jézus is ott függött a kereszten, a nép vezetői és a katonák gúnyolták, bizonyára borzalmasan nézett ki a korbácsolás és a tövis korona miatt, ez az ember (akinek a nevét nem tudjuk) mégis felismerte benne a messiást és úgy kapott tőle örök életet, hogy valójában már nem maradt ideje akár csak egy jó cselekedettel is bizonyítani a szívében végbe ment hatalmas változást. Ennek a történetnek számunkra is fontos üzenete van, ebből hívőnek és nem hívőnek egyaránt le kellene vonnia a tanulságot.

Igehely: Lukács 23,32-43