Elemek megjelenítése címkék szerint: T

Dátum:2018 július 22 Ózd, Maranatha Gyülekezet

Az atyaság arra a folyamatra vonatkozik, amikor egy személy odaadó, bátorító magatartást folytat lelkéből és szelleméből. Megnyitja szívét egy személy vagy gyülekezet felé és átadja mindazt, amelyet átadott neki Isten. Ekkor a szolgáló az atya identitását tudja örökíteni. Éli segítőként látta a vezetési (prófétai) potenciált Sámuelben és kész volt befolyásolni az elhívására. Sámuel Éli alatt kezdte a szolgálatát és biztosan azon tűnődött, hogyan fogja megtanulni és véghezvinni mindazokat, amiket szükséges tudnia életében Egy másik kérdés, hogy közben Éli és fiai egy más típusú atyaság alatt kezdtek élni. Nem Ismerték az Istenüket és úgy szolgáltak. Ennek a neve Béliál típusú atyaság. Én hiszem és bátran biztosíthatlak arról, hogy Isten fog neked adni segítőt vagy atyát, még ha olyan helyen is élsz, ahol nincsenek mentorok. Ő fog találni módot, hogy képezzen téged. Ha hűséges vagy és alázatos, azt látni fogja. Észreveszi a szíved attitűdjét, hogy elfogadsz mindenfajta képzést, amire szükséged lesz a szellemi továbblépéseidhez.

csütörtök, 22 február 2018 15:21

Tóth Lajos: Beliál fiai

Dátum: 2018. február 11. Helyszín: Ózd, Maranatha Gyülekezet

Isten elhívta egyházát, hogy hitük által az igazakban dicsőségét láthatóvá tegye és képviseljék istenségét a földön. Beliál a törvénytelenség és istentelenség mögött álló szellemi lény, gonosz angyal. Feltűnik emberek magatartásának jelzőjeként is az Ószövetségben. Pl. : Haszontalanság, gonoszság, romlottság, rombolás, pusztítás, törvénytelenség. A beliál-i ember munkájának vagy Beliálszellemének fő tevékenységei: Isten munkájának való ellenszegülés. A Bibliában szereplő beliáli személyeket több kategóriába lehet sorolni. Az elsőbe azok tartoznak, akik erőszakos  tevékenységük által igyekeztek lejáratni és elnyomásuk alá vonni szolgálatokat, közösségeket. Másodsorban a Sátántól nyert természetfölötti erővel távol tartani az embereket Isten megismerésétől. A szellemünk dicsőséges szabadságát csak akkor tudjuk megtartani, ha telve vagyunk Isten munkájával, és az Ő vezetése alatt élünk, mert „ ahol az Úr Szelleme, ott a szabadság”. (2Kor 3:17) Harmadsorban az egyházban lévő rombolásának egyik leghatékonyabb fegyvere Istentisztelet kiépítése vallásos utánzással. Ezen azt értjük, hogy a romlott beliáli emberek igyekeznek szétforgácsolni a mennyei célokat, értékrendet, hamis Istentiszteleti tartalommal.

csütörtök, 18 május 2017 22:31

TD Jakes: Megalapozódva a kegyelemben: Barátok

Ez az én parancsolatom… parancsolatom… nem a javaslatom, nem a kérésem, hanem a parancsolatom, hogy szeressétek egymást, úgy, ahogy én szerettelek, … úgy ahogy én szerettelek Benneteket!!!

Nem javaslat, hanem parancsolat, hogy úgy szeressünk, ahogy Ő szeretett minket. Úgy gondolom, hogy Isten embereket tesz az életünkbe, akiken gyakorolhatjuk a szeretetet. Ha az idegeidre megy, akkor gyakorolhatod az isteni szeretetet. Ha elcsüggeszt, akkor gyakorolhatod az isteni szeretetet. Ha megsértik az érzéseidet, akkor is gyakorolhatod az isteni szeretetet. Csak figyeld meg, hogy a szeretet, amit továbbadsz olyan tiszta-e, mint ahogyan vetted azt. Mert mindaz, amit tettek veled, azt össze kell vetni azzal, amit te tettél Krisztussal.

szerda, 22 április 2015 00:00

Tóth Lajos: A hit útja 2. rész

A hit az egy folytonos, mozgásban lévő szellemi valóság vagyis folyamatos járás az Istennel. Szükséges, hogy mindvégig bízzunk Istenben, mert ez az ország ahol jelenleg élünk, a jövőben sem a javunkat fogja szolgálni. A kilátástalanságból csak úgy tudunk kikerülni, ha hit által vagyis Isten szemével látjuk a körülményeinket. Ezért az újjászületés után el kell kezdeni a hitben való járást, amelynek az egyik eredménye az, hogy az ember megszabadul a régi, oda nem illő dolgokból (az ördög által rárakott szellemi ruhától) és felöltözi a Krisztust, mint Istentől kapott új ruhát.

Ez az igehirdetés 2015 április 18-dikán hangzott el Ózdon, a Maranatha Gyülekezetben.

Gyakran csak egy hajszál választja el a valódi engedelmességet a helytelen ambícióktól fűtött cselekedetektől. Isten meg akar tisztítani bennünket minden helytelen ambíciótól, hogy a következő korszakban használhasson bennünket a Szent Szellem erejében. Ennek érdekében Isten olyan megpróbáltatásokba enged minket, amelyekben lehetőségünk van a változásra. Azok, akik ilyenkor nem fejtenek ki ellenállást, nagy megtisztulásokon fognak átmenni, és az Úr hatalommal fogja őket felruházni a szolgálatra.

csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Tóthné Kállai Klaudia: Királyság törvénye (szeretet)

Ha nem szorongat bennünket Krisztus szerelme, akkor csak egy unalmas, üres, száraz keresztény életet tudunk élni. Ezért meg kell értenünk, hogy mit is okoz számunkra Isten irántunk érzett szerelme, és meg kell értenünk Jézus halálának és feltámadásának tényét, vagyis a megváltásunkról szóló igazságokat. Nem tudjuk forrón szeretni az Urat, ha ezekről nem kapunk valóságos megértést a Szent Szellemtől. Ez az igehirdetés 2011. Szeptember 17-dikén hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetében.

Folyamatosan néznünk kell az Urat ahhoz, hogy vissza tükrözzük őt, és hogy dicsőségről-dicsőségre elváltozzunk. Ez a mi legfőbb szolgálatunk, hogy állandóan szemléljük az Ő dicsőségét, így fogjuk megtapasztalni a Szellem szabadságának egyre nagyobb mértékét is. Ez a tanítás az ózdi Maranatha gyülekezetben hangzott el, a közepén van egy pici szünet, ez ne tévesszen meg senkit, a tanítás utána tovább folytatódik.

hétfő, 01 január 2007 00:00

Tóthné Kállai Klaudia: Énókh

Énókh, aki nagyon szoros kapcsolatban volt Istennel, nem látott halált, hanem felragadtatott a Mennyekbe, Isten világába. Vajon ki ez az Énókh, és a története mit üzen a számunkra, nekünk, akik most élünk?

Egy űr van a szívünkben, legalábbis ha rájövünk, hogy koldusok vagyunk, akkor ezt az igazságot is fel kell ismernünk. Az ilyen személyek, a koldusok, a szellemben lévő szegény emberek, egyszerűen nem bírnak már Isten nélkül lenni. Isten ilyen személyeket keres ebben az órában, és azt mondja, hogy ezek az emberek lesznek boldogok. Először fel kell ismerned a szellemedben azt, hogy csak rá van szükséged, innen indul a kapcsolatunk az Úrral. Koldusnak kell lennünk, olyannak, aki szüntelen sóvárog Istenre, mert a koldus az kér, könyörög, Istentől függ, és az ilyen személyeké a királyság. Isten imádókat keres. Ez azt jelenti, hogy nem csak te sóvároghatsz utána, hanem ő is sóvárog utánad, és amikor ez a két sóvárgás találkozik, akkor ebből a tökéletes kapcsolatból egyesülés lesz.

hétfő, 01 január 2007 00:00

Tóthné Kállai Klaudia: A kinyilatkoztatás

Naponta kell imádkoznunk és táplálkoznunk Isten igéjéből ahhoz, hogy maradandó változások történjenek bennünk, mert szükséges, hogy meglássuk az Urat úgy, ahogy ő akarja magát nekünk kinyilatkoztatni. Ez az igehirdetés, Isten erőteljesebb keresésére inspirál bennünket, az elhangzott üzenet napjainkban nagyon időszerű.