hétfő, 02 május 2011 00:00

Tóth Lajos: Az okos és balga szüzek

Ebben a nehéz korszakban,Isten gyermekeinek egyre inkább telve kell lenniük Szent Szellemmel, és egyre inkább virágozniuk kell. Lámpásunknak tele kell lennie olajjal, mert az okos szüzek már most megtöltik a lámpásaikat, sőt, Isten olajának, vagyis a Szent Szellemnek tovább kell folynia rajtunk keresztül. A tanítás az ózdi Maranatha Gyülekezetben hangzott el 2011.04.10-én.

szombat, 08 október 2011 00:00

Tóth Lajos: Az ő arcát megláthatod

Istennek mindig az volt az akarata, hogy mélyebb betekintést kapjunk az ő jelenlétébe, Ádámot és Évát is ezért teremtette. Ő azt akarja, hogy meglássuk az ő arcát, azt akarja, hogy szoros, bensőséges kapcsolatban legyünk vele. Ehhez az kell, hogy mi éhezzünk és szomjazzunk Isten jelenlétére, és akkor ő ki fogja nyilatkoztatni magát nekünk. Ez a tanítás 2011. Szeptember 24-dikén hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetében.

szerda, 16 november 2011 00:00

Tóth Lajos: Az áldás természete

Amikor az áldásról vagy annak növekedéséről van szó, legtöbb esetben az tapasztalható, hogy a hívő ember azt mondja: Nincs szükségem az áldás növekedésére. Azt gondolják, hogy ez alázatos attitűd, pedig nem az. Ez tudatlanságból és önzésből jön! Nem ébrednek a tudatára annak, hogy ezzel igazából azt mondják: nekem az a fontos, hogy a saját szükségeim be legyenek töltve. Kérhetnének Istentől többet is, amelyből megtarthatnának bizonyos részt amely elég lenne hiányuk betöltésére, a többit viszont szétosztanák a szükségben élők között, ez a lehetőség azonban fel sem vetődik bennük. Úgy tűnik, hogy Magyarországon ez a rossz beidegződés, a negyven évig tartó szocializmus következménye.

szerda, 16 november 2011 00:00

Tóth Lajos: Áldott vagy!

Az áldás nem cél, hanem eredmény, az Istennel való szövetségünk következménye. Ezért, szükséges, hogy az áldásról olyan elképzelésünk legyen, amelyet az Úr határoz meg és nem emberek. A lehető legpontosabban kell megtudnunk, hogy Isten mit ért az áldás fogalma alatt, különben céltévesztetté válik a keresztény életünk, ugyanis nekünk nem az áldásra, hanem az áldás forrására, Krisztusra kell fókuszálnunk ahhoz, hogy valóban áldottak legyünk. Ez a tanítás 2011. November 12-dikén hangzott el Mezőkövesden.

A tanítás témája: miként jön létre a menny és az emberi szellem közötti együttműködés, hogyan tudnak progresszív változást létrehozni a menyből származó szellemi javak, áldások...

A tanítás témája: miként jön létre a menny és az emberi szellem közötti együttműködés, hogyan tudnak progresszív változást létrehozni a menyből származó szellemi javak, áldások.

Ebben a folyamatban reorganizálódik a magasság a földel és a Krisztusból való részesülés egyre nagyobb mértékben elkezdődik. Pál apostol szerint ebben a folyamatban az eklézsia számára  mennyei titkok lepleződnek le és ún. "kapuk & ajtók" nyittatnak meg. „Megismertette velünk akaratának titkát az Ő jótetszése szerint, amelyet elhatározott előre, az időszak(asz)ok teljességének rendjére nézve, hogy egy főben egyesítse a mindenséget, a Krisztusban, az egeken lévőket és a földön valókat.” Ef 1:9-10 Vida

Ez az igehirdetés 2012. május 13-dikán hangzott el Ózdon, a Maranatha Gyülekezetben.

szombat, 06 augusztus 2011 00:00

Tóth Lajos: A dicsőség szemlélése

Az efézusi levélben azt olvassuk, hogy az Úr megtisztítja az egyházat az igével, hogy az ő menyasszonya szeplő nélkül és dicsőségben állhasson meg ő előtte. Ahhoz, hogy ez a folyamat végbe mehessen az életünkben, folyamatosan szemlélnünk kell Isten dicsőségét. Ez úgy történik, hogy a Szent Szellem az Írásokon keresztül kinyilatkoztatja számunkra Krisztust. Ez az igehirdetés 2011 Július 31-dikén hangzott el Ózdon, a Maranatha Gyülekezetben.