hétfő, 13 május 2019 04:09

Heti üzenet 2019 május 13.

„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem,…!”(Károli Biblia Zsolt.50:23.) Mondja az ÚR. Az embernek fia sokszor az önző természetéből, az ó emberi bűnös természetéből fakadóan dicsőségre, elismerésre, önmaga fölmagasztalására vágyik, a…
hétfő, 08 április 2019 15:54

Heti üzenet 2019 április 8.

Mivel járuljak eléje az Örökkévalónak, hajoljak meg a magasság Istene előtt? Járuljak-e eléje égőáldozatokkal, egyéves borjakkal? Kedvét találja-e az Örökkévaló kosok ezreiben, olajpatakok tízezreiben? Oda adjam-e elsőszülöttemet bűntettemért, testem gyümölcsét lelkem…
kedd, 12 március 2019 04:33

Heti üzenet 2019 március 9.

Minél inkább alárendeljük magunkat Isten szellemi tekintélyének, Isten annál inkább közelebb tud lépni hozzánk. Ha engedelmességünk bizalmi alapon nyugszik, nos, akkor beszélhetünk alázatról.  Isten királysága tekintélyi elven működik. Nem beszélhetünk…
csütörtök, 21 február 2019 19:30

Heti üzenet 2019 február 18.

Az alapoktól építkezni óriási kihívás; következetességet, kitartást követel meg. Sokan azért adják fel a hívő életüket, mert nem foglalkoznak a benső emberükkel, nem törődnek a szellemükkel. Ez olyan igénytelenséget von…
kedd, 29 január 2019 06:17

Heti üzenet 2019 január 28.

Kim van nekem az egekben? S melletted mit sem kívánok a földön. Elfogyott bár húsom, és szívem, szívem kősziklája, és osztályrészem (örökségem) Isten örökké. (Zsolt 73:25-26 IMIT ford.) Az eredeti…
hétfő, 21 január 2019 05:10

Heti üzenet 2019 január 21.

A Nagy Egységes Világvallás /NEV/ persze egy részemről kitalált név, de nem lehetetlen. A Név - nyílván a Názáreti Jézus Krisztus neve, amiben van a mi váltságunk – benne hívőké!…
kedd, 15 január 2019 07:32

Heti üzenet 2019 január 14.

Istentől nyert örökségünknek, meghatározó részt kell elfoglalnia életünkben. A szomorú tény, hogy a legtöbben nincsenek tisztában azzal, hogy van félretett örökségük a mennyben, ennek az ismeretnek a hiányában pedig jövőképük…
szerda, 09 január 2019 05:25

Heti üzenet 2019 január 7.

Hogyan is gondolhatják az emberek, hogy a mennyet lehozhatják a földre látható módon?! Hogyan is gondolhatják, hogy emberi kéz csinálmánya hasonlíthat a mennyhez? A katolikus templomok erről szólnak. Mármint az…
kedd, 11 december 2018 20:14

Heti üzenet 2018 december 10

Nemrégen egy öregotthonban járva tapasztaltam, hogy betanult imákat skandálnak, mormolnak minden délután az idős nénik a „lelkigondozó” vezetésével, aki, amikor Gedeon Bibliát talált az egyik asztalon kidobta a kukába azzal…
szerda, 05 december 2018 07:31

Heti üzenet 2018 december 3

Jézus azt mondta nem jó a fiak kenyerét elvenni és a kutyáknak- nem zsidóknak, más nemzetbélieknek - adni, de szolgált a szamaritánusok vagy szamáriaiak felé, az asszony, a gadarai megszállott…
kedd, 20 november 2018 19:42

Heti üzenet 2018 november 19

Úgy gondolom, a kijelölt időszakokról és időpontokról, nem kell külön írnom nektek, testvéreim. Hiszen jól tudjátok, hogy az Úr Napja olyan váratlanul fog megérkezni, mint az éjjeli tolvaj. Amikor majd…
kedd, 13 november 2018 08:09

Heti üzenet 2018 november 12

„Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.” (2Korinthus 5,10) Sajnálnunk kell –e a diktátorokat? Bizony…
hétfő, 05 november 2018 17:43

Heti üzenet 2018 november 5

Mikor pedig eljött az ideje minden leánynak, hogy bemenne Ahasvérus királyhoz, miután asszonyok törvénye szerint tizenkét hónapig bántak vele (mert ennyi időbe telik az ő szépítésök, hat hónapig mirtusolajjal és…
hétfő, 29 október 2018 04:42

Heti üzenet 2018 október 29.

Mivel Krisztus bevégezte, amit az Atya rábízott - megmentett bennünket – megváltott a bűneinkből és annak büntetéséből, újjá szült bennünket az Atya Isten dicsőségére - ezért Isten megkoronázta ŐT és…