2017. április 20., csütörtök 23:03

Doma Zsolt: Tövis bokor és sósföld

Dátum: 1999.07.18 Helyszín: Magyar Pünkösdi Egyház AGAPÉ Gyülekezet

Ez egy régi hangfelvétel, amely egy istentiszteleten hangzott el. A tanításnak ma is aktuális üzenete van az egyház számára. Folyamatos kapcsolatban kell maradnunk Istennel ahhoz, hogy ki ne száradjunk és nehogy tövist teremjünk gyümölcs helyett.

2017. április 06., csütörtök 09:54

Dr. David Yonggi Cho: Az „imanyelv” imádsága

Sokrétű a Szent Szellem hívőknek szóló szolgálata. Amikor elvezet bennünket a megtérésre, az üdvösségre, utána betölt önmagával és Isten akarata szerint vezérli lépteinket. Amikor beteljesedünk Szent Szellemmel, a Szellem nagyon személyes imanyelvet ad nekünk, amely a más nyelveken szólásként ismeretes. Ez a más nyelveken szólás ajándéka.

A más nyelveken szólás vagy imanyelven imádkozás az imádság Istentől való csodálatos módjainak egyike. Amikor Jézus 120 tanítványa megkapta a Szent Szellem keresztséget pünkösdkor a felső házban, különböző nyelveken beszéltek.

2017. április 06., csütörtök 09:46

Doma Zsolt: Az újjászületés útja

Ez egy 2009-ben készült gyenge minőségű hangfelvétel, mégis érdemes meghallgatni ezt a megtérésről szóló bizonyságtételt, amelyben arról is hallhatunk, hogy Isten miként munkálkodik az emberi szívben mint Atya, Fiú és Szent Szellem. Figyelemre méltó az is, ahogyan ez a bizonyságtétel kezdődik.

„Mindig is kerestem a lehetőséget, hogy megtudjak változni, kerestem azt, hogy szeretetet, elfogadást kapjak, mert úgy éreztem, hogy ezt a saját családomban nem annyira kaptam meg. Ez nem a szüleim hibája, mert ők megtettek mindent ezért, de még sem volt ez a bizonyos szellemi vagy lelki vágyam kielégítve. Ezt a fajta örömet kerestem a szórakozásban, a párkapcsolatokban, a munkában, nagyon sok mindenben, de sehogy nem találtam meg.”

 

Jónás történetéből sok tanulságot vonhatunk le, többek között azt, hogy Isten nem úgy gondolkodik mint mi, emberek. Mi azonnal ítéletet tartanánk mindenki fölött aki megszegi Isten erkölcsi törvényeit, az Úr viszont irgalmas az emberrel és csak akkor gyakorol ítéletet, amikor az ember már végérvényesen vissza utasítja a jót és nem hajlandó változtatni útjain. Ezt az igazságot Jónás nem akarta tudomásul venni és ezzel gyakran mi is így vagyunk.

2017. január 18., szerda 17:20

Diriczi Tibor: A tíz szűz példázata

Minden korszak szentjei fontosnak tartották, hogy megértsék a tíz szűz példázatának jelentését. A mostani időkben különösen nagy kihívásokban van részünk a világ részéről, ezért fontos, hogy szellemben mindenkor őrködjünk és ápoljuk az Istennel való személyes közösségünket. Isten igéje világosan figyelmeztet minket, hogy ne aludjunk, hanem legyünk éberek és imádkozzunk, hogy a veszélyes időkben szabadulást kaphassunk az Úrtól.

2017. január 18., szerda 17:18

Diriczi Tibor: Keresztviselés

Jézus világosan tanítja, hogy aki őt követni akarja, annak naponként fel kell vennie a keresztjét.

Ezt az üzenetet manapság alig hirdetik az egyházban.

Mit jelent ez ma és hogyan alkalmazzuk ezt az igazságot a saját életünkben?
erről szól ez az igehirdetés.

Az élet Jézus Krisztusból ered, a vallásosság pedig csak egy forma, valódi tartalom nélkül. A vallásos ember pontosan tudja, hogy miként kellene élnie, de nem alkalmazza ezt a tudást, nincs benne Krisztus élete, nem ő a forrása, nem belőle táplálkozik. Aki viszont valóban követi őt, az az élet minden területén rátámaszkodik.

2016. december 07., szerda 22:31

Diriczi Tibor: Rövid menyegzői igehirdetés

A házasság nem öncélú intézmény, hanem egy olyan szövetség, amely Krisztus és az egyház közti viszonyt jelképezi. Jézus szoros közösségben akar lenni az övéivel és ezért nagy árat fizetett a kereszten. Ő soha nem fogja felbontani a velünk kötött szövetséget.

2016. december 07., szerda 22:30

Diriczi Tibor: A bűn törvénye

Egyikünk sem tud saját erejéből győzni a bűn fölött, ez egyedül Jézus Krisztusnak sikerült, ezért nekünk is az ő győzelmére van szükségünk. Az ő segítségét kérve, a Szent Szellem ereje által mi is győztesek leszünk, ha az Urat követjük.

2016. november 29., kedd 00:10

Diriczi Tibor: A vértanúk

Itt az úgynevezett nyugati világban jelenleg még szabadon gyakorolhatjuk hitünket és képviselhetjük az evangéliumot, de a történelem során nem volt ez mindig így és tudjuk, hogy nem is lesz mindig így, nekünk azonban nem szabad félni, mert aki valóban az Úr gyermeke, azt ő megőrzi és megtartja minden időben. Ezért bár milyen nehéz körülményeken is kell a jövőben átmennünk, biztosan tudhatjuk, hogy Isten soha nem fog elhagyni minket.