Elemek megjelenítése címkék szerint: D

kedd, 29 november 2016 00:10

Diriczi Tibor: A vértanúk

Itt az úgynevezett nyugati világban jelenleg még szabadon gyakorolhatjuk hitünket és képviselhetjük az evangéliumot, de a történelem során nem volt ez mindig így és tudjuk, hogy nem is lesz mindig így, nekünk azonban nem szabad félni, mert aki valóban az Úr gyermeke, azt ő megőrzi és megtartja minden időben. Ezért bár milyen nehéz körülményeken is kell a jövőben átmennünk, biztosan tudhatjuk, hogy Isten soha nem fog elhagyni minket.

kedd, 29 november 2016 00:09

Diriczi Tibor: Isten fiának szava

Amikor valaki aki még nem szolgálja Istent, meghallja és befogadja Jézus Krisztus szavát, újjászületik és örök életre jut. Nekünk hinnünk kell abban is, hogy Jézus Krisztus aki örök életre tud juttatni minket szava által, életünk minden területével foglalkozik, életünk minden területével kapcsolatban van szava hozzánk, ha figyelünk rá.

kedd, 29 november 2016 00:07

Diriczi Tibor: Egymásért szentelt élet

Jézus Krisztus a saját életét adta oda, így szentelte oda magát mi értünk. Nekünk is azonosulnunk kell az ő halálával és akkor részesülünk az ő feltámadásában is. Ennek az igazságnak az alkalmazása a gyakorlati életben sokszor szenvedéssel jár, de ez nem cél nélküli szenvedés, hiszen így tudjuk mi is odaszentelni magunkat Krisztusért és egymásért.

szombat, 17 szeptember 2016 00:00

Diriczi Tibor: Az irgalmas samaritánus

A kereszténység nem egy eszme, nem teológiai tantételek összessége, hanem maga az élet, Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat, melynek hatása a hétköznapi cselekedeteinkben is meg kell hogy jelenjen. Az igének életté kell válnia bennünk, különben csak üres, tartalom nélküli vallásosságról beszélhetünk. Jézus ezzel az igazsággal szembesítette hallgatóságát újra és újra, de ezzel az igazsággal akar szembesíteni minket is. Erről szól ez a prédikáció is.

csütörtök, 31 március 2016 00:00

Diriczi Tibor: Újjászületés

Senki sem képes megváltoztatni magát, senki sem képes leszámolni a benne lévő ádámi természettel. Egyedül az újjászületés átélése képes elindítani az embert azon az úton, amelyen Isten segítségével képes megváltozni az által, hogy a szellemmel folyamatosan megöldökli a test cselekedeteit. Újjászületés nélkül az ember nem képes győzni a bűn fölött, mert ezt a győzelmet egyedül az Úr adhatja meg az embernek, mert ezt ő szerezte meg számunkra, kereszthalála által.

csütörtök, 31 március 2016 00:00

Diriczi Tibor: Üdvbizonyosság

Ha valaki valóban hisz Jézus Krisztusban, annak már most örök élete van és ez az örök élet nem más, mint Isten megismerése. Ez a csodálatos mennyei valóság lehetővé teszi számunkra a győztes életet, mert ezt a bensőnkben lévő üdvbizonyosságot senki nem veheti el tőlünk, amíg mi hűségesek maradunk az Úrhoz.

csütörtök, 31 március 2016 00:00

Diriczi Tibor: Lefegyverezve

Az ördög minden korszakban megpróbálja hitelteleníteni Isten munkáját az emberek előtt, hogy lehetőleg senki ne térjen meg, akik pedig hitre jutottak azok megbotránkozzanak és vissza forduljanak. Ezért gyakran megpróbáljuk emberi eszközökkel védeni Isten királyságának ügyét, de erre nincs szükség, mert Istent nem lehet hitelteleníteni, nem lehet bemocskolni, ugyanis azok akiket ő valóban kiválasztott és elhívott, hinni fognak benne és követni fogják őt minden körülmények között.

csütörtök, 31 március 2016 00:00

Diriczi Tibor: A házasság krisztus példájában

A házasság nem egy öncélú intézmény, hanem az Isten által elrendelt szövetség egy férfi és egy nő között, hogy ők ketten férjként és feleségként már ebben a földi életben is megjelenítsék Krisztus és az egyház egymással való viszonyát. Mivel sokan már a házasság intézményét is értéktelennek tekintik, ezért manapság alig vannak olyanok, akik valóban értik és megélik ezt a bibliai igazságot.

csütörtök, 31 március 2016 00:00

Diriczi Tibor: Békesség vagy megalkuvás

Amikor Isten igéje hangzik, akkor az gyakran felborítja a hallgatók lelkivilágát az által, hogy leleplezi a szívüket és ezt az emberek általában nem szeretik. Ilyenkor mindig döntenünk kell, hogy igazat adunk e Istennek és így valódi belső békét nyerünk vagy pedig megalkuszunk a bennünk lévő bűnnel, így viszont megmarad a belső békétlenségünk. Készek vagyunk e engedelmeskedni Istennek és képviselni őt ebben a gonosz világban vagy inkább megalkuvók maradunk?

csütörtök, 31 március 2016 00:00

Diriczi Tibor: Az új parancsolat

Jézus mi előtt földi szolgálatát bevégezte, egy új parancsolatot adott tanítványainak. Nyilvánvaló, hogy az Úr nem érvénytelenítette a mózesi törvényt, ugyan akkor Felvetődik a kérdés, hogy milyen új parancsolatot adhatott Jézus ahhoz képest, ami megíratott az ó szövetségben?
Erre a kérdésre is választ kaphatunk ebben az igehirdetésben.