Elemek megjelenítése címkék szerint: D

csütörtök, 31 március 2016 00:00

Diriczi Tibor: Az idők jelei

A Máté 24 alapján a Szent Szellem segítségével beazonosíthatjuk az idők jeleit és azt a korszakot amelyben élünk. Ennek a korszaknak is sok olyan jellemzője van, melyekről a Máté 24-ben is olvashatunk. Józanságunkat megőrizve, figyelnünk kell arra, amit ezen a fejezeten keresztül ma akar mondani nekünk az Úr.

csütörtök, 31 március 2016 00:00

Diriczi Tibor: A magvető példája

Isten igéje az a mag, amelynek be kell kerülnie az ember szívébe ahhoz, hogy ott felnövekedve termést hozzon. Az ördög mindent elkövet azért, hogy az ige ne találjon termékeny talajra bennünk, ezért nekünk is nagy a felelősségünk abban, hogy miként hallgatjuk Isten igéjét és elhisszük e azt, amit ő mond nekünk.

csütörtök, 31 március 2016 00:00

Diriczi Tibor: A kősziklára épült ház

Ha valaki épít egy házat, nem mindegy hogy azt miként építi fel, mert annak a háznak stabilan kell állnia, különben az első viharban összedől. Így van ez a mi életünkkel is, amelyet ha nem Isten igéjére építünk fel, akkor az első megpróbáltatás során összeomlunk. A tét óriási, ezért hallgatnunk kell Isten beszédére, ha győzni akarunk ebben a gonosz korszakban.

vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: A szőlőtő

A János 15-ben Jézus a szőlőtőhöz hasonlítja magát, a tanítványokat pedig a vesszőkhöz, melyek a szőlőtőn vannak. Az Úr ezzel arra akar tanítani minket, hogy nélküle semmire sem vagyunk képesek, mert valódi mennyei életet csak belőle meríthetünk, csak belőle táplálkozhatunk.

vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Jézus igája

Ha valóban követjük Jézust, akkor az ő igáját fogjuk fölvenni és megérezzük, hogy az ő követésénél semmi sem csodálatosabb. Annak ellenére, hogy sok megpróbáltatáson kell átmennünk, Jézus igája még sem nehéz, hanem könnyű és gyönyörűséges.

vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Laodicea

A mostani korszakban működő gyülekezetek többségét jellemzi az a gonosz állapot, amelyről az Úr tett említést a Jelenések Könyvében a laodiceai gyülekezetnek. Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy még saját magát is be tudja csapni és a laodiceai keresztényekhez hasonlóan el tudja magával hitetni, hogy neki már nincs szüksége semmire, mert ő már mindenben meggazdagodott és a helyes úton jár.

vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Élet a halálon át

A feltámadott életbe csak a halálon keresztül vezet az út. Ahogy meghaltunk a régi életünknek akkor, amikor újjászülettünk, úgy a lelkünkben is naponként alkalmazni kell Jézus halálát és feltámadását, mert csak így leszünk képesek szolgálni mások felé. Hogy ez a gyakorlatban mit is jelent valójában, azt mindenkinek a saját életében egyénileg fogja megmutatni a Szent Szellem.

vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Megelégedés, hála

Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy bőven van okunk a hálaadásra. Isten naponként betölti minden szükségünket, de ha még hiányt is szenvedünk valamiben, akkor is bőven van okunk arra, hogy elégedettek legyünk és hálát adjunk Istennek mindenért, amit ő eddig tett az életünkben.

vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Uram Uram!

Az ítélet napján sokan hivatkoznak majd arra, hogy ők Isten szolgái voltak és az ő nevében hatalmas tetteket vittek véghez ezen a Földön, de az Úr elutasítja ezeket az embereket, mert valójában ők nem voltak vele közösségben és soha nem cselekedték meg a Mennyei Atya akaratát. Fontos üzenet ez a mi számunkra is.

vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Élővíz

Minden évszázadban voltak emberek, akik addig keresték az igazságot, míg végül a Szent Szellem segítségével megtalálták Jézus Krisztust és újjászülettek. Így volt ez azokban az időkben is, amikor nem olvashatta mindenki a Bibliát, mégis, akik valóban Krisztust követték, képesek voltak meríteni abból a természetfeletti közelségből, az élővízből, amit Isten adott nekik. Ezek az emberek, az akkori írástudókat és teológusokat megszégyenítő módon ismerték Krisztust. Mi is meríthetünk abból az élővízből, amit ő adni akar nekünk.