Elemek megjelenítése címkék szerint: G

péntek, 25 október 2019 07:15

STEPHEN KAUNG: KRISZTUS A TEREMTÉS KÖNYVÉBEN

Ez a nyolc részből álló üzenet élőszóban hangzott el az Egyesült Államokban, a Virginia állambeli Richmondban, 1982-ben. A sorozat Krisztust mutatja be nyolc ember életén keresztül Mózes első, a teremtésről szóló könyvében.    

Az eredeti üzenetek PDF-ben letölthetők a Christian Testimony Ministry oldaláról innen kezdve: https://www.christiantestimonyministry.com/#/item/2224  Mp3-ban meghallgathatók (angol nyelven), innen kezdődően: https://www.christiantestimonyministry.com/#/item/894 

Magyar fordítás: https://hitunkcelja.wordpress.com/

letöltés

Forrás: https://hitunkcelja.files.wordpress.com/2019/03/radu_gavrilut-2019_02_10-krisztus-beszede-lakozzek-bennetek-gazdagon.pdf

„…És ahogy már mondtam, nagyon sok krízisre van szükség, reménytelen helyzetekre, hogy időnként megtapasztaljuk ezt az igét, amely élet, amelyet a Szent Szellem élővé tesz a számunkra.  Tehát minden nehéz helyzet, minden krízis, minden személy, minden körülmény, minden, ami körülvesz bennünket, tönkre fog tenni, ha nem tanulunk meg az Úrhoz jönni. És akkor az Úr ad egy igét, ami a sajátunk lesz, és ez az ige elkezd gyökeret verni a szívünkben és kihajt. Ez a magvető példázata. A magvető példázata egyáltalán nem a kezdeti megváltásra utal, hanem a termésre. Ez a létező legnagyobb csoda, hogy hogyan tud ez az elvetett ige testté lenni bennünk.”

letöltés

Az igazi apostolokat nem emberek hívják el és készítik fel, hanem Isten szüli meg és Ő formálja ki őket. Semmi sem igazolja kétséget kizáró módon valaminek a hamisságát, mint az igazi. Ha a szabad verset összehasonlítjuk egy igazival, rögtön kiderül, hogy az nem igazi ... Isten vagy ember az, aki az átváltoztatást végzi? Ha Isten, akkor az apostol igazi, ha azonban emberek, akkor az apostolok a Sátán szolgái. Ez alapján ez ideig azt látjuk, hogy a mai „apostoli reformáció” inkább hasonlít Horatio Alger – a maga erőfeszítéséből feltörekvő - figurájára, mint igazi apostolok születésére. Az igazi apostolok Isten által születettek és nem önmagukat átváltoztatók. Az igaziak felülről születnek és nem emberi kéz és akarat által.
A tanításokhoz és a hitvallásokhoz való ragaszkodás az elsődleges oka Isten családja nagy megosztottságának. Egy olyan elgondolás a felelős az inkvizíció kegyetlenségeiért, hogy az egység megegyezés által elérhető és el is kell érni.
Hogyan tud valaki az igazságért küzdeni, miközben szembeszáll más hívőkkel? Miért érezzük azt, hogy harcolnunk kell az igazságért még akkor is, ha a tipikus hibát hangsúlyozunk? Mi késztet bennünket arra, hogy másokat meggyőzzünk a látásmódunkról, azt eredményezve ez által, hogy a gyülekezetek tízezrei mind a saját különleges „igazság” - változatuk körül gyülekezzenek össze?
hétfő, 27 január 2014 00:00

Gene Edwards: Hogyan képzett Pál munkásokat?

„Amiről most olvasol, az nem mindenkinek szól. Óvatosan kell előrehaladni, mert - a legtöbb ember ma még nem kész erre, mert nem akarnak szakítani a mai szemináriumi képzési módszerekkel. - Az első században szokásos és a mai szolgáló képzési módszerek alapvetően különböznek egymástól.” Amiket ebben az írásban olvashatunk, azokból nem biztos, hogy mindennel egyet lehet érteni, de az üzenet amit ez a tanulmány közvetít számunkra, nagyon is megfontolandó. A szerzője Gene Edwards, aki az első századi gyülekezetek életének kutatója, ebből adódóan nagy részletességgel tárja fel és írja le számunkra, hogyan képzett Pál munkásokat (apostolokat) az akkori időben, szemben a mai szemináriumi gyakorlattal.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Görbicz Tamás: Felhívás

Görbicz Tamás: Véleményem az ú.n. apostoli és prófétai mozgalom jelenlegi gyümölcseiről Az évtized első fele óta terjedőben levő mozgalomban résztvevők többségének jó szándékát és őszinte hitét egy pillanatig nem vonom kétségbe. De a mozgalom számos teológiai alapvetését tévesnek és elhibázottnak tartva, a gyakorlatban megmutatkozó visszásságok növekvő száma, és az egyre gyakrabban feltűnő hiteltelen, sőt kétes egyének miatt szükségesnek érzem, hogy világossá tegyem az álláspontomat.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Graham Powell: Rázd ki magad a porból!

Igazgatóm ezt kérdezte: „Graham, vannak olyan személyes problémáid, amelyet szeretnél megosztani velem?” Személyes problémák? Az életem tele volt problémákkal! Sok olyan területe volt az életemnek, ahol nélkülöztem a szabadságot és a győzelmet, jóllehet évek óta kerestem a megoldást. Rajtam kívól senki nem tudott ezekről a nyomásokról. Úgy tűnt, hogy senki nem érti milyen doglokon megyek keresztül, és senki sem tudja, hogyan lehetne segíteni nekem. Ha egy szóban lehetne összefoglalni az életemet, akkor ez a szó a GYÖTRELEM volt. Állandó gyötrelemben éltem. Éveken keresztül Istenre helyeztem a szabadulásomért a felelősséget. Ezt mondtam: „Uram, TE megteheted...”
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Görbicz Tamás: A kenet

Ezekben az időkben különösen hálásak vagyunk Istennek azért, hogy Tamás testvérünk megengedte az 1998. okt.9-én, a Budapesti Autonóm Gyülekezetben elhangzott tanításának írásos közreadását. Ebben a tanításban nagyon fontos és aktuális igazságokról hallhatunk. Íme egy pici ízelítő, azok számára, akik éheznek és szomjaznak az igazságra! „…gondolom benneteket is foglalkoztat, hogy miért van ennyi botrány, meg kisiklás a pünkösdi karizmatikus mozgalomban. Meggyőződésem, hogy az egyik a kenettel kapcsolatos eretnekségek miatt van. A másik az igehirdetéssel kapcsolatos eretnekségek miatt van.” „…Az Újszövetségben egy felkent van, nem győzöm eleget hangsúlyozni, és Őt Názáreti Jézus Krisztusnak hívják. És abban a pillanatban, hogy mi Ő mellé bárki mást odateszünk, abban a pillanatban elkezd működni az antikrisztusnak szelleme, és abban a pillanatban elindul, egy óhatatlan eltávolodás és egy elsodródás Istennek a tökéletes akaratától, és a Krisztustól.”
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Gene Edwards: 4. Timóteus Naplója

A lisztrai Timóteus vagyok. Most kaptam hírt arról, hogy legkedvesebb barátom, Antiókhiai Titusz halott, római katonák vetettek véget életének, mégpedig Kréta szigetén. Mai napon tehát eleget teszek azon fogadalmamnak, melyet Titusznak tettem. Azt fogadtam meg neki, hogy folytatom Pál utazási történetének leírását. Azzal fogom kezdeni, ahol Titusz abbahagyta. Amiről olvasni fogsz nem más, mint Pál utazásának története Efézusba. Ezen út, szám szerint Pál harmadik útja, nagyon eltér az előző kettőtől. Ennek során Pál álma fog beteljesülni, mely szerint Efézusban tanított egy maroknyi embercsoportot, akik a későbbiekben átveszik majd helyét.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Gene Edwards: 5. Priscilla Naplója

Pál és Barnabás első útjáról Szilász naplójából értesülhettél, míg Pál második útját Titusz írta le. Ezek után Timóteus számolt be Pál efézusi útjáról és ezen belül olvashattál a nyolc fiatalember tanításáról is. Némi idő elteltével Timóteustól kaptam levelet, melyben arra kért engem, hogy folytassam a történetet az efézusi üldöztetés kirobbanásának idejétől. Timóteus kérésének teljesítése nehéz feladat számomra. Mégis, most, hogy ő már halott, minden elszántságomat latba vetem, hogy eleget tegyek ennek. Nagyon sok mindenről kell írnom: Pál utazásáról Dalmáciába, a jeruzsálemi üldöztetésről, Pál cézáreai bebörtönzéséről, és hihetetlen akaraterejéről, melyről tanúbizonyságot tett, miszerint mindenképpen el akart jutni Rómába.