Elemek megjelenítése címkék szerint: M

szombat, 28 május 2016 00:00

Mel Tari: Mint sebesen zúgó szél

Az elmúlt néhány évtizedben időnként hallani lehetett róla, hogy Indonéziában csodálatos ébredés van, ahol sok csoda történik: sorra támasztják fel a halottakat, vízen járnak stb. Erről a szinte hihetetlen történetről szól Mel Tari könyve, aki szemtanúja volt az ott végbement ébredésnek, ahol maga is szolgált, majd később Amerikába küldte őt az Úr. Az Apostolok cselekedetének folytatását láthatjuk ebből a regényszerű könyvből és megcsodálhatjuk, hogy Isten valóban nem változott meg: tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ajánlom mindenkinek elolvasásra ezt a tiszta, lebilincselő, bátorító és egyben kijózanító írást. Ebből össze tudjuk hasonlítani, és meg is tudjuk ítélni az általunk többnyire ismert amerikai és európai keresztyénséget ill. ébredéseket is. Az ő szemével látva rövid bepillantást ad az amerikai keresztyénség életébe is. Szolgáljon ez számunkra útmutatásul.
Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik meg akarják élni az igaz tanítványságot, ill. , egy biblikus keresztyénséget.
A könyv még itt is megtalálható:
http://dfmi.weebly.com
Továbbá:
www.keskenyut.wordpress.com

vasárnap, 15 szeptember 2013 00:00

Matthew Mead: A MAJDNEM KERESZTÉNY

„Remélem, nem szükséges arról beszélnem nektek, hogy mi egy keresztyén, habár meg vagyok győződve, hogy sokan, kik keresztyénnek neveztetnek nem tudják, mi egy keresztyén, vagy ha igen, akkor mégsem tudják mit jelent keresztyén-nek lenni. Egy keresztyén Jézus Krisztus tanítványa; olyan ember, aki hisz Krisztusban és követi Őt. Miként egy ember, ki felkarolja Luther tanát és útját lutheránusnak nevezte-tik; ekként, aki átöleli és magáévá teszi, és követi Krisztus Jézus tanítását, keresztyénnek mondatik.”
 
Ma olyan időszakban élünk, amikor az embereknek a szolgálatukba kell állítaniuk minden lépésüket, mert Isten országa oly közel van, ezért nem engedhető meg a tétlenség. A dogmák ideje lejárt, egy olyan kor alkonyata ez, melyben az ész, és az emberi logika szabott irányokat, és célokat. Ma azonban ideje hogy a Szent Szellem uralma kiteljesedjék, és törvénye az emberi szívekbe vésődjön!
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Müller György: A Bibliai bemerítkezés

Müller György az angol keresztyén gyülekezetekben élte áldásos életét. Életrajza magyarul is megjelent, ezért sok magyar keresztyén részére lesz tanulságos és bátorító önvallomása a hívő keresztyéni élet nehéz kérdésében. Imádkozó élete és gyümölcsöző munkássága sok magyar keresztyén előtt ismeretes. 1805. szeptember 27-én született Németországban. Halleban tanult teológiát. 1829-ben ment át Angliába, és itt előbb a zsidómisszióban dolgozott. Később Bristolban telepedett le. Itt alapította 1836-ban a híres árvaházakat. Élete utolsó éveiben nagy evangelizáló utazásokat tett a világ minden részében. 93 éves korában halt meg, 1898. május 9-én.
 
Üzenet az Úrtól: „Jézus tiszta és szeplőtlen volt, elválasztva a bűnösöktől és szabad a kísértéstől, és neked is ilyennek kell lenned. Engedd, hogy kinyilvánítsa szeretetét benned napról-napra. Sokakat kiválasztottam és az én hatalmas erőmet adtam rájuk, de mára visszaestek. Nem engedték nekem, hogy velük járjak. Engedelmeskedned kell nekem, vagy kimozdítom a mécstartódat a helyéről. Miért kérdőjelezed meg és kételkedsz hatalmas erőmben? Ne kételkedj, hanem teljesen és maradéktalanul rendeld alá magad a kezeimnek, hogy dicsőségemre és tisztességemre használhassalak. ”
 

Kérdések és válaszok az isteni gyógyulásról

Mi az Isteni gyógyulás?

Az Isteni gyógyulás Isten kegyelmétek cselekedete, a Szent Szellem ereje által, ami által a fizikai test megszabadul a betegségtől és erőtlenségtől és egészségessé, erőssé áll helyre.

Van-e bármilyen ígéretünk a Bibliában arról, hogy az Isteni gyógyulás Isten népének áldása lenne?

Igen. Sok ilyen ígéret létezik. Izrael népének speciális szövetségi ígéreteként is megtaláljuk: II. Mózes 15.26: "Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód."

csütörtök, 01 január 2009 00:00

Müller György: A lélek tápláléka

Az úr olyan igazságra tanított meg, amelynek áldását több mint tizenegy éve tapasztalom. Lényege az, hogy nagyon világosan megláttam: mindennap elsősorban és mindenekelőtt arra kell törekednem, hogy boldog legyek az úrban. Nem az a legfontosabb, hogy mennyire szolgálom vagy dicsőítem az Urat, hanem hogyan leszek boldog, és hogyan táplálhatom belső emberemet. Megpróbálhatom a hitetlenek elé állítani az igazságot, igyekezhetem hasznára lenni a hívőknek, vigasztalhatom a rászorulókat, és mindenben próbálhatok úgy élni, ahogy Isten gyermekének élnie kell ebben a világban, de ha nem örülök az úrban, ha a belső emberem nem kap naponta táplálékot és nem erősödik, akkor mindezt nem is megfelelő szívvel teszem.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Müller György: Az igazi hit és imádság

Nos, kedves barátaim, ha hívők vagytok, fel kell tennetek magatoknak a kérdést: „Szokásom-e az, hogy teljes szívvel bízzak abban, amit Isten mondott? Kész vagyok-e minden áldozatra, hogy megtudjam: vajon összhangban van-e az, amit kívánok azzal, amit Isten az Igéjében mondott? Annak, aki hinni akar, nem szabad magának megengednie, hogy a benyomásai vezessék. A hitnek semmi köze sincs benyomásainkhoz. A hitnek csak Isten Igéjével van dolga. Hogy emellett benyomásaink erősek vagy gyengék, az nem számít. Tehát csak Isten Igéjével van tennivalónk; sem magunk, sem benyomásaink nem jöhetnek számításba.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Maria B. Woodworth-Etter: Jelek és csodák

Az Úr adott egy látomást egy feneketlen katlanról, ami tele volt kínnal és borzalommal. Sírás, kesergés és fogcsikorgatás volt ott. („Távozzatok tőlem mind ti gonoszt cselekvők. És ott lesz sírás és fogcsikorgatás, és látjátok majd Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot és mind a prófétákat Isten országában, ti pedig ki lesztek taszítva.” Lukács 13:27,28) Nagy tömeg vett körbe, akik nem fogták föl, hogy milyen veszélyben vannak, és ha nem figyelmezteti őket valaki, beletántorodnak abba a szörnyű mélységbe. Én az emberek felett egy vékony úton álltam, ami a menny felé kanyarodott. Sürgettem az embereket, hogy jöjjenek fel a keskeny útra és meneküljenek meg attól a szörnyű helytől. Sokan elindultak. Gyönyörű fényes világosság volt felettem, és biztattam őket, hogy kövessék azt a világosságot, és akkor egyenesen a mennybe kerülnek.