Elemek megjelenítése címkék szerint: N

kedd, 01 január 2019 05:16

Nochta Pál: Helytelen istenkép

Dátum: 2018 december 26 Nagylók

„Amikor eljött a templomszentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: „Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus így válaszolt nekik: „Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.” (János 10,22-30)

szombat, 17 november 2018 17:00

Nochta Pál: A hit, amivel szolgálunk

 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Sokan azt gondolják, hogy a hit egyenlő a magabiztossággal, sőt, némelyek a bibliai hitet elbizakodottságnak látják, pedig nem az. A hit valójában életünk teljes súlyával való rátámaszkodása arra, amit Isten nekünk mond igéjén keresztül vagyis rátámaszkodás Isten beszédére. Ehhez alázat kell, mert a biztosnak tűnő láthatót fel kell adni a bizonytalannak látszó láthatatlanért. Ezt tette a hatalmas római birodalom egyik századosa is, amikor megalázta magát egy „egyszerű” zsidó rabbi (Jézus) előtt, amikor azt mondta neki, hogy nem kell ellátogatnia a házába, (tehát elfogadta, hogy egy zsidó nem mehetett be egy pogány házába) hanem csak szóljon egy szót, mert hitte, hogy Jézus szavában benne van a gyógyulás. Ha már újjászülettünk, akkor van hitünk, de úgy tűnik, hogy ennek a hitnek a további épülése és megnyilvánulása nem tud megtörténni, a büszkeségünk miatt, pedig a hit amivel szolgálnunk kell Istent, nem nyilvánulhat meg alázat nélkül, nem is képes rá, mert az isteni hit nem tud létezni alázat nélkül.

vasárnap, 04 november 2018 11:08

Nochta Pál: A Szent Szellemről (1999)

Ez egy általános tanítás a Szent Szellemről. A lényeg, folyamatosan keresnünk és gyakorolnunk kell a Szent Szellemmel való közösséget, mert egyedül ő képes Jézust felmagasztalni és teljes mértékben úrrá tenni az életünkben. Fontosak, nagyon fontosak a Szent Szellem ajándékai, de a legfontosabb a szeretet, mert ennek kell meghatároznia a mások felé való szolgálatunkat, az emberi ambíció és magamutogatás helyett. Ez az igehirdetés 1999 áprilisában hangzott el a Magyar Pünkösdi Egyház (akkor még Evangéliumi Pünkösdi Közösség) Agapé Gyülekezetében.

vasárnap, 04 november 2018 11:07

Nochta Pál: Sámuel példája (1996)

A kis Sámuel megszületésével majd felnövekedésével egy új korszak jött el Izrael életében. Sámuel teljesen el lett különítve az Úr számára ahhoz, hogy prófétai küldetését végre tudja hajtani. Ez azt jelenti, hogy a mi életünkben is csak akkor teljesedhet be Isten terve amit számunkra készített, ha mi is elkülönítjük magunkat a világtól, az ő számára. Ez az igehirdetés 1996 novemberében hangzott el a Magyar Pünkösdi Egyház (akkor még Evangéliumi Pünkösdi Közösség) mezőberényi gyülekezetében.

hétfő, 08 október 2018 14:05

Nochta Pál: Fordulj vissza Isten igéjéhez!

A Jeremiás 36,1-26-ból kiderül, hogy Isten még egy lehetőséget adott a zsidóságnak a megtérésre, Jeruzsálem pusztulása és a babiloni fogság előtt. Ezeket a júdaiak elkerülhették volna, ha vissza térnek Istenhez és újra az ő igéjét helyezik az első helyre az életükben. Isten figyelmeztette népét, hogy ne a hamis próféták hazug szavaira, hanem az igazságra hallgassanak. A zsidóság nem hallgatott a prófétai beszédre, ezért bűneiknek következményeit le kellett aratniuk. Ez ma is üzenet Isten népe számára, mert ma is sokan inkább a hamis prófétákra figyelnek, Isten igéje helyett, ezért van annyi válság a mai kereszténységben is.

Ez az igehirdetés 2018 október 7-dikén hangzott el, a Magyar Pünkösdi Egyház székesfehérvári gyülekezetében

Dátum: 2018 május 19 Helyszín: Aratás Gyülekezet

A Máté 3,11-ben olvassuk, hogy Jézus Szent Szellembe és tűzbe meríti az övéit. Ez az igazság ma is aktuális. Azaz igazság, hogy a Szent Szellem nélkül minden szellemi tevékenységünk amit az Úrnak vagy az Úr nevében végzünk, száraz, üres, halott, ezért be kell töltekeznünk Isten Szellemével, újra és újra. Be kell töltekeznünk vele Isten igéje és az imádkozás által is, mert csak a Szent Szellem által ismerhetjük meg azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Naponként szolgálnunk kell az Úr színe előtt és táplálnunk kell az ő tüzét, amely a szívünkben ég, mint ahogy a léviták is naponként táplálták a sátorban majd később a templomban azt a tüzet, amit maga Isten gyújtott meg.

Dátum: 2018. április 21. Helyszín: Aratás Gyülekezet

743Újra és újra hangsúlyozni kell azt az igazságot, hogy a szombat valójában Isten népének a nyugodalmát jelenti. A zsidók számára elérhetetlen volt ez a nyugodalom mindaddig, amíg Isten ki nem szabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból, ezért nekik erről a szabadulásról mindig meg kellett emlékezniük. Egykor mi is rabszolgák voltunk és nem volt számunkra felüdülés, de Isten egyszer csak erővel kirántott minket a sátán rabságából és átvitt minket az ő királyságába. Azonban a mai egyházban sokan, akik egykor újjászülettek, megfeledkeztek a megváltásról, valamint szabadulásukról. A nyugodalomba való bemenetel helyett saját céljaik megvalósításán kezdtek munkálkodni. Így lett mára sok keresztény antikrisztusivá. Nagyon sok gyülekezetben erőteljesen munkálkodik az Antikrisztus szelleme, melynek látható megnyilvánulása az, hogy sokan valamiféle politikai messiást látnak Jézusban, aki ezt a jelenlegi földi életet akarja tökéletesíteni. Így aztán sokan odaállnak olyan politikusok és „karizmatikus” vezérek mellé, akiken keresztül a sátán folyamatosan megtéveszti nem csak a világot, hanem azokat a közösségeket is, amelyek működésének lényege már nem Isten jelenlétének keresése, hanem csak egy vallásos rendszer építése és fenntartása. Így kerülnek az Antikrisztus szellemének fogságába mindazok, akik nem keresik a szombatban,  vagyis az Úr jelenlétében való megnyugvást.

csütörtök, 15 február 2018 11:00

Nochta Pál: Jákób létrája

Dátum: 2018. február 11. Helyszín: Debrecen, Shalom Bibliai Gyülekezet

Jákóbnak csodálatos találkozása volt Istennel, akitől hatalmas, az egész életét lefedő, sőt, még azon is túl áradó, örökkévalóságra szóló ígéreteket kapott. Mi azt gondolnánk, hogy az 1Mózes 28, 10-17-ben olvasható mennyei, természetfeletti átélés után, Jákób számára egyenes az út fölfelé. Útja valóban fölfelé vezetett, de nem emberi, hanem isteni elgondolás alapján, mert Jákóbnak sok nyomorúságon kellett átmennie ahhoz, hogy végül az Isten dicsőségét sugárzó, szellemi emberré váljon. Ebből azt tanulhatjuk meg, hogy akik újjászülettek, azoknak is sok kihívásban lesz részük és csak harcok árán fogják tudni elfoglalni az ígéret földjét. Sokan akik ezt a fontos alapelvet nem akarták megérteni vagy tudomásul venni, még több évtized elteltével is szellemi csecsemőként ülnek a gyülekezeti padokban, hétről-hétre.

csütörtök, 15 február 2018 10:59

Nochta Pál: A Bírák 17 üzenete

Dátum: 2018. február 10. Helyszín: Ibrány, Shalom Bibliai Gyülekezet

Amikor nincs király vagyis nem működik a valódi szellemi vezetés és a gyülekezetekben nem engedik meg, hogy Jézus Krisztus királyként uralkodjon, akkor ennek következményeként szellemi anarchia és káosz uralkodik el. Ez megtörtént Izraelben is, erről olvashatunk a Bírák 17-ben. Az ilyen, Isten uralma nélküli állapotnak végül mindig hatalmas erkölcsi bukás lesz a vége. Először gyakran szellemi bukás történik, majd ennek következtében jelenik meg az élet többi területén is a vereség és a tragédia. A mai nyugati kereszténységben pontosan ezt látjuk, korunkban ismét aktuálissá vált a Bírák 17 üzenete. Azonban, akik keresik Isten jelenlétét, vágynak az ő közelségére és dicsőségére, azok győzni fognak még ebben a gonosz korszakban is, ezért aki valóban az Urat követi, annak nincs mitől félnie.

Dátum: 2017 december 9. Helyszín: Aratás Gyülekezet

Isten nem változik, ezért rá minden korszak szentjei bizton számíthattak. Így van ez velünk is, akik valóban egy nagyon nehéz korszakban élünk, de Isten minket sem fog magunkra hagyni soha. Bár illúziót nem szabad táplálnunk a jövővel kapcsolatban, mert ha ez a mostani nemzedék meg nem tér, akkor Isten előbb-utóbb mindenképpen meg fogja ítélni azt a sok gonoszságot ami naponta történik ezen a Földön, Viszont ami Isten igéjében kijelentetett számunkra, azt bátran megragadhatjuk és abból reménységet meríthetünk. Isten a Babilonba deportált júdaiaknak is csodálatos ígéretet adott, pedig ők fogságban voltak, akkor hogyne biztosítaná számunkra is ezt az ígéretet?!

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.” (Jeremiás 29,11-13 Református új fordítás)