Elemek megjelenítése címkék szerint: N

szerda, 20 augusztus 2014 00:00

Nochta Pál: Az egyház helyre állítása

Bár a jelenlegi állapotok itt a Földön nem ezt tükrözik, de a próféták írásaiban és Pál leveleiben is több helyen olvashatjuk, hogy Isten egy dicsőséges egyházat fog maga elé állítani. Isten dicsősége már itt a Földön is meg akar nyilvánulni az egyházon keresztül a nemzetek számára, erről olvashatunk az Ézsaiás 60-ban is. Ez az ígéret nem csak Izraelé, hanem mindazoké is, akik újjászülettek, hiszen az újjászületés által beoltattunk a szelíd olajfába, így Ábrahám áldása már ránk is érvényes. Ahhoz, hogy ez az igazság valósággá váljon a mi életünkben is, a gondolkozásunknak meg kell újulnia és a lelkünknek meg kell szentelődnie.

Ez az igehirdetés 2014 augusztus 16-dikán hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetében

szerda, 20 augusztus 2014 00:00

Nochta Pál: A helyes értelmezés

A Lukács 10,26-ban Jézus megkérdezi a törvénytudót, „Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod?”. Jézust nem a törvénytudó teológiai látása, hanem a szívének az állapota érdekelte. A törvénytudó jó kérdést tett fel akkor, amikor megkérdezte, Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, viszont rosszul közelítette meg az igazságot, mert a szíve helytelenül értelmezte az igét. Ez a veszély minket is fenyeget, pláne akkor, ha helytelen célokat tűzünk ki magunk elé, ugyanis a szívünk gyakran a kitűzött célra fókuszál és amennyiben rossz célokra fókuszálunk, akkor annak megfelelően fogjuk értelmezni az Írásokat illetve azt, amit Isten mond nekünk. Isten adott nekünk mennyei célokat, amelyeket kikutathatunk az Írásokból és ha arra figyelünk amit ő mond nekünk, akkor idővel a szívünk is egyre tisztábban fogja értelmezni az igét.

A tanítás 2014-ben hangzott el az Aratás Gyülekezete nyári táborában

Isten királyságának az életünk minden területén meg kell nyilvánulnia, már itt ebben a földi életben is. A jelenlegi korszakban a Szent Szellem tud minket megtanítani arra, hogy miként alkalmazzuk Isten királyságának igazságait a hétköznapjainkban. Ehhez első sorban azt kell megtanulnunk, hogy ne kívülről várjunk változásokat, hanem mi magunk változzunk meg belül. Ebben a változásban segítségünkre van Isten élő igéje, amely minden korszakban rendelkezésünkre áll.

Ez az igehirdetés 2014 június 8-dikán hangzott el a Soproni baptista gyülekezetben.

Isten már az idők létezése előtt megígérte az örök élet reménységét, melyet az igehirdetésen keresztül nyilatkoztat ki a számunkra most, ebben az időben is, amiben élünk. Ezért fel kell ismernünk Isten hozzánk szóló aktuális szavát, mi közben hallgatjuk az igehirdetést vagy a Bibliát olvassuk. Ha pedig ma, amikor halljuk az Úr szavát, nem keményítjük meg a szívünket, hanem folyamatosan a láthatatlanokra nézünk, akkor bemegyünk az Úr szombatjába, a nyugalomba. Képessé válunk arra is, hogy uralmat vegyünk a belső időérzékelésünk fölött, így a hosszan tartó nyomorúság, pillanatnyi könnyű szenvedéssé változik át, ennek következtében a bennünk lakó Krisztus által képesek leszünk uralkodni az időn is.

Ez az igehirdetés 2014 február 15-én hangzott el Budapesten az Aratás Gyülekezetben.

hétfő, 06 december 2010 00:00

Nochta Pál: Uram, mutasd meg a te dicsőségedet!

A legnagyobb és legcsodálatosabb szolgálat amelyet végezhetünk már itt a Földön, Isten dicsőségének szemlélése. Fedetlenül szemlélhetjük az ő arcát, és egyre inkább ezt kell tennünk, mert a minket érő kihívások is egyre nagyobbak lesznek, az elkövetkező időkben Isten mindent ami csak megrázható, meg fog rázni, ezért aztán egyre közelebb kell húzódnunk hozzá és egyre inkább csak az ő dicsőségét kell szemlélnünk, hogy el ne sodorjon bennünket ez a jelenlegi kor, és annak viharai. Ez a tanítás Budapesten az Aratás Gyülekezetében hangzott el, és gyakorlatilag folytatása az „Isten fiainak dicsőséges szabadsága” című tanításnak, amelyet Tóthné Kállai Klaudia mondott el.

Minden korszak szentjeinek le kellett győzniük az antikrisztus szellemét első sorban a saját életükben, és ma sincs ez másként. Ez a tanítás arról szól, hogy ez a győzelem miként tud realizálódni bennünk és a környezetünkben. Ez az igehirdetés 2011 Január 15-dikén hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetében.

szombat, 08 október 2011 00:00

Nochta Pál: Természetes vagy természetfeletti?

Amikor a Bibliát olvassuk, imádkozunk, istentiszteleten veszünk részt, mi fog történni velünk, mit fogunk átélni? Amikor egy istentiszteleten veszünk részt, vajon meghalljuk Isten hangját vagy csak zajt hallunk? Amikor a Bibliát olvassuk, meghalljuk e Isten hangját vagy csak a betűket olvassuk? Az, hogy ilyenkor mit tapasztalunk meg, a mi szívünk hozzáállásától függ, ugyanis Isten mindig kész hozzánk szólni. Ez az igehirdetés a soproni baptista gyülekezetben hangzott el 2011-ben, Október első vasárnapján.

hétfő, 29 április 2013 00:00

Nochta Pál: Te is hős lehetsz

Isten azt akarja, hogy az ő gyermekei hősök legyenek, de nem a világ szemében, hanem a mennyei angyalok előtt. A világnak nem azonos a hősökről való elképzelése Istenével, ezért aztán a hívő ember számára nagy a kísértés, hogy beleszeressen ebbe a jelenlegi világrendszerbe. Sámsonnak a Bírák 16-ban olvasható története által arra akar bennünket megtanítani a Szent Szellem, hogy ha elbuktunk és beleszerettünk a világba, akkor hogyan tudunk helyre állni ebből az állapotból, hogy az életünk végén valóban hősök lehessünk.

Ez az igehirdetés 2013 április 27-én hangzott el a mezőkövesdi Teljes Evangéliumi gyülekezet istentiszteletén.

szerda, 26 június 2013 00:00

Nochta Pál: Tartsd meg ami nálad van!

Az újjászületésünk óta két világ peremén élünk, egyszerre élünk a látható és a láthatatlan világban vagyis a fizikai testünk még a Földön, de az újjászületett szellemünk már a mennyben van. E két rész között helyezkedik el a lelkünk, amely sokkal inkább ehhez a földi, anyagi világhoz tapadt állapotban van. Az újjászületés után pedig elindul a folyamatos küzdelem azért, hogy a lelkünk ebből a Földhöz tapadt állapotból kiszakadjon és egyre inkább áthangolódjon a mennyei világra. Ahhoz, hogy ebben a harcban győztesek legyünk, nekünk folyamatosan be kell fogadnunk és meg kell tartanunk Isten igéjét.

Ez az igehirdetés 2013 június 23-dikán hangzott el a tököli baptista gyülekezetben.

szombat, 20 február 1999 00:00

Nochta Pál: Szerelmes kapcsolat Istennel

Az életünk célja az Úrral való közösség ápolása, mert nekünk szerelmes viszonyban kell lennünk azzal a Krisztussal, aki az életét adta értünk. A legfontosabb feladatunk, hogy az Urat keressük, és hogy vele egyre bensőségesebb kapcsolatba kerüljünk.