Elemek megjelenítése címkék szerint: J

csütörtök, 01 január 2009 00:00

John Graham Lake: Kalandok Istennel

John Graham Lake az ima és az elkötelezettség embere volt. Hogy az Olvasó jobban megértse, milyen életet élt, figyelmébe ajánljuk a könyv végén azt a részt, amelyben odaszenteli magát Istennek. E könyv anyagát - amennyire csak lehetett - ugyanolyan formában adtuk közre, mint ahogy eljutott hozzánk. Az eseményeket nem próbáltuk időbeli sorrendbe tenni. Reményeink szerint a könyv éppoly kedvező hatással lesz az Olvasóra, mint ránk, amikor először olvastuk. Csak nagyon kevés szerkesztői munkát végeztünk, hogy érezhető maradjon John G. Lake személyiségének őszintesége és eredeti zamata. Hálásak vagyunk John G. Lake lányának, Gertrude-nak és férjének, Wilford H. Reidt-nek, amiért féltő gonddal és állhatatos érdeklődéssel megőrizték ezt az értékes kéziratot.
 
Az Isteni gyógyulás tudományos

Az Isten kegyelme általi megváltás alkalmazásában tudományos. Jézus sokféle módszert használt a betegek gyógyításánál. Mindegyik tudományos volt. A tudomány annak felfedezése, hogy Isten miként tesz dolgokat. Jézus az emberekre tette a kezét engedelmeskedve a kapcsolat és átadás törvényének. Kezeinek érintése, kapcsolata felhatalmazta Isten Szellemét benne, hogy átfolyjon a beteg személybe. A beteg asszony, aki a ruháit megérintette, azt találta, hogy a Szellem kiáradt Jézus személyéből. Megérintette ruhái szegélyét, és a Szellem átáramlott belé. Meggyógyult. Ez tudományos folyamat. Pál, ismerve ezt a törvényt, keszkenőkre és ruhákra tette a kezét. A Biblia azt mondja, hogy amikor ezeket a betegekre helyezték, meggyógyultak, és a démonok kimentek. A materialisták ezt babonaságnak mondták. De ez teljesen tudományos.

csütörtök, 01 január 2009 00:00

John & Paula Sandford: A keserű gyökér ítélete

A szerzők által felismert „keserű gyökér ítéletének” nevezett szellemi dinamizmusban jó példát látunk arra, hogyan ferdíti el a sátán Isten törvényeit és elveit. Az emberek a saját életükben gyakran megismétlik azokat a dolgokat, amelyeket a szüleik életében elitéltek. Sandfordék úgy vélték, mindezt szellemi elvek működése okozza. Az ellenség veszi a szüleinkkel szembeni jogos vagy nem jogos ítéleteinket, és természetfeletti módon felhasználja arra, hogy a életünkben újratermeljék és megismételjék mindazokat, amelyeket mi a szüleink életében elitéltünk.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Jonathan Edwards: Bűnösök egy haragvó Isten kezében

A Bűnösök egy haragvó Isten kezében Jonathan Edwards prédikációja. Sokan tudnak arról, hogy 500 lélek tért meg azon az összejövetelen, és hogy Isten ereje hatalmasan megnyilvánult, de kevesen tudnak arról, miért volt olyan sikeres ez a prédikáció. Enfield-ben néhány embert komolyan foglalkoztatott az, hogy egy közeli városban Isten hatalmasan cselekedett. Hallották, milyen csodálatos dolgokat tett ott Isten, és attól tartottak, hogy az ő kis városukat elkerüli az ébredés. Ez előtt a hatalmas prédikáció előtt az egész éjszakát a térdükön töltötték imádkozva, hogy Isten nyilvánuljon meg erővel a közösségükben. Isten válaszolt! Elküldte a Szellemét abba a gyülekezetbe és arra a környékre. Amikor Edwards a prédikációját olvasta, az emberek elkezdték verni a mellüket, és jajgattak a bűneik miatt. Mások a földre estek, és könyörögtek bűneik bocsánatáért.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

John Sandford: Hogyan próbálja meg Isten az övéit?

Az utóbbi időben sok keresztény panaszkodott nekünk, hogy jöttek olyan próféták, akik hatalmas szolgálatokról prófétáltak nekik, amelyekre az Úr hívta el őket, de nem történt semmi! Hacsak nem az történt, hogy minden fordítva sült el és próbák, nyomorúságok estek meg rajtuk. Ma reggel az Úr világossá tette Paulának és nekem is, hogy ideje némi bölcsességet és tanácsot adni az Ő emberei vigasztalására és tanítására Először is, ahányszor az Úr hatalmas próféciákon keresztül felemel - hajtsd meg magadat! Ha az üzenet valóban Tőle jött, akkor fel kell, hogy készítse a szívedet. Ez megalázkodást és próbákat jelent.