csütörtök, 01 január 2009 00:00

Nochta Pál Attila: A Szent Szellem keresztség

Keresztelő János a megtérésbe merítette bele az embereket, amikor alámerítette őket a Jordánban. Jézus Krisztusról viszont azt prófétálta, hogy ő Szent Szellembe fog minket belemeríteni. Isten igéje már ennél a szakasznál különbséget tett a megtérésbe és a Szent Szellembe való belemerítés között. A János-féle keresztség a későbbiekben azonban már szükségtelenné vált, hiszen már megtörtént a megváltás, így amikor mi megtértünk, minket már a Szent Szellem merített bele Krisztusba, (hiszen maga az ige is beszél az újjászületés fürdőjéről); a Szent Szellem keresztségkor pedig Krisztus merített bele minket a Szent Szellembe. Sokan ennek megfelelően értelmezik Jézus azon szavait, hogy „ti énbennem és én tibennetek”.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Nochta Pál: A kétlelkűségről

Ebben az évben, (2009) volt egy megrázó élményem, amely arra késztetett, hogy kezdjek el foglalkozni azzal a jelenséggel, amelyet a Biblia nemes egyszerűséggel csak kétlelkűségnek nevez. Hónapokon át kutattam az igében, és imádkoztam Istenhez, hogy adjon világosságot nekem e témában, mert ez a kérdés különösen foglalkoztatott engem az elmúlt időkben. Olvastam a Bibliát, elmélkedtem, (igyekeztem az Ige fényében megvizsgálni saját magamat is) imádkoztam, és végül olyan válaszokat kaptam Istentől a neki feltett kérdéseimre, amelyekből akár 40-50 oldalnyi anyagot is összeállíthatnék, de mivel erre nincs időm, ezért csupán most egy vázlatos írást tudok az olvasó elé tárni.