Elemek megjelenítése címkék szerint: A

szerda, 10 április 2013 00:00

Andrew Strom: COOL” KERESZTYÉNSÉG

A jól ismert evangéliumi igehirdető John MacArthur 1993-ban kiadott egy könyvet, aminek címe:
‘Az evangélium szégyene’
Alcíme pedig: “Amikor a gyülekezet a világhoz válik hasonlóvá”.

Mivel egy jól ismert konzervatív író írta ezt a könyvet, nyilvánvaló, hogy sok modern vezető úgy gondolhatta, hogy könnyen figyelmen kívül hagyhatja a könyvben leírt meglátásokat és figyelmeztetéseket. Amikor azonban elolvastam sok meglátását igen mélyrehatónak és megsemmisítő erejűnek találtam azzal kapcsolatban, ami ma a keresztyén közösségekben történik.

csütörtök, 02 augusztus 2012 00:00

Abonyi Sándor: Elegy vagy egység?

„A kémia szóhasználatával élve vannak oldatok (ahol pld. két folyadék feloldódik egymásban = eggyé válik és a tulajdonsága is megváltozik) és vannak, amelyek nem oldódnak fel, hanem megőrzik különállásukat (mint az olaj külön réteget alkotnak a víz tetején) és megőrzik eredeti tulajdonságukat. Ezeket szaknyelven keveréknek vagy elegynek hívják. Isten igéje sok helyen óvja Izrael (kiválasztott) népét a más (pogány) népekkel való keveredéstől; házasságtól, minden közösségtől és szövetségtől…”
 
csütörtök, 01 március 2012 00:00

Andrew Strom: “ELVESZÍTETTÜK A KERESZTYÉNSÉGET”

A mai - hetente kellemes szórakozást kínáló - mega-gyülekezetek ezreinek ellenére, azt szeretném mondani nektek, hogy elveszítettük a keresztyénséget. A keresztyén könyvek, amik ma megtalálhatók minden Walmartban, tradicionális keresztyén művészek "üzleteiben", keresztyén mega-könyvesboltokban, a CD-k, DVD-k és Biblia tanulmányok ellenére, azt szeretném mondani nektek, hogy elveszítettük a keresztyénséget.
A peremvárosokban lévő - pasztell színű, kényelmes padsoraikkal, kivetítőkkel és 30 000 $-os hangtechnikai rendszerekkel felszerelt - pazar Katedrálisok (‘Karizmatikusok' vagy nem) ellenére, azt szeretném mondani nektek, hogy véglegesen elveszítettük a keresztyénséget.
 
csütörtök, 01 március 2012 00:00

Andrew Strom: “ELVESZÍTETTÜK AZ EVANGÉLIUMOT”

A világ számára nem történhetett volna rosszabb dolog, mint hogy a gyülekezet elveszítette az evangéliumot. Történhetnek velünk terrorista támadások százai, földrengések vagy hurrikánok, de egyik sem lehet olyan nagy tragédia, mint ez az egy dolog, hogy ELVESZÍTETTÜK AZ EVANGÉLIUMOT. Semmihez sem lehet hasonlítani ezt a katasztrófát - semmihez.
Amikor elveszíted az evangéliumot, akkor elveszíted a megváltást. Az emberek valójában már nem tudnak megtérni. (Emlékezzünk Pál szavaira, aki azt mondta, hogy az evangélium "ISTEN EREJE a megtérésre"). Amikor az emberek valójában már nem térnek meg, akkor elveszítjük a gyülekezetet is. Ha nincs igazi evangélium = nincs igazi gyülekezet.
 
csütörtök, 01 március 2012 00:00

Andrew Strom: MAI “MEGTÉRETLEN” GYÜLEKEZETEK

Érdekes, hogy Charles Finney, akit a legnagyobb Evangélistának" hívnak, az egész szolgálatát a névleges keresztényeknek való igehirdetéssel töltötte! Annak oka, hogy a gyülekezeti embereket evangélizálta az volt, mert úgy látta, hogy legtöbbjük egyáltalán nem az igazi megtérés állapotában él. A gyülekezet "megtéretlen" volt!
Ezért az első hívást a korabeli hívőkhöz kellett címeznie, hogy lássa megtérni őket. Jézus és az apostolok először szintén a zsidókat - koruk "hívőit" - hívták megtérésre.
 
hétfő, 02 február 2009 00:00

Andrew Strom: AZ ELJÖVENDŐ NAGY REFORMÁCIÓ

„Az elmúlt közel három év alatt keresztyén életemben egy olyan időszakot éltem át, ami az Istennel való kapcsolatomban mélyebb volt, mint amit valaha is megtapasztaltam. Ezzel a mély kapcsolattal együtt egy olyan felkenetés jött az életemre, amit az előtt sosem ismertem, még akkor sem, amikor néhány évvel ez előtt újból bemerítkeztem a Szent Szellembe. Gyakran egész estéket tölthettem el kizárólag Isten csodálatos jelenlétét élvezve. Könnycseppek folytak végig az arcomon, ahogyan minden fenségében és szentségében ismét megtapasztaltam Őt. Egy üzenet ismétlődött ebben az időben, ami nagyon egyszerű volt mégis mélyreható: “Ébredés jön!” Tíz évvel ez előttıg mostanáig gyakran gyötrődve imádkoztam Ébredésért, beleértve a legnagyobb összetörettetést jelentő “puszta”-i megtapasztalást is. És ekkor hirtelen, úgy látszott megnyílt a menny!

Minden esetben, amikor az Ébredésnek ezt az ígéretét kaptam újból és újból, akkor azt is érzékeltem, hogy egy hamarosan megvalósuló – sürgős – üzenetről van szó. Ugyanezen időszak alatt történt, hogy Isten összehozott sok más keresztyénnel is, akik az enyémhez hasonló folyamaton mentek keresztül – imádkoztak és prófétáltak mindenféle háttérből származó embernek, és mindegyik hasonló üzenetet kapott Istentől.”

csütörtök, 01 január 2009 00:00

A. W. Pink: Hasznot nyerni az igéből

A. W. Pink irodalmi munkássága a 20. század első felének egyik kevésbé figyelemre méltatott nagy jelentőségű tényezője volt. 1921-ben elkezdett egy folyóiratot havonként kiadni Studies in Scriptures (Szentírásbeli tanulmányok) címen, melyet szinte teljesen saját írásaiból tartott fenn harminc éven át. Abban az időszakban olvasóinak száma valószínűleg sohasem emelkedett ezernél feljebb. Ám ez nem tántorította vissza őt. Meg volt győződve, hogy ismeri azokat a hiányosságokat, melyek az eluralkodó lelki gyöngeséghez vezettek, s önmagát fenntartás nélkül azok százainak szolgálatára szentelte, akik szomjúhozó szívvel olvasták folyóiratát szerte a világon.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Asa Alonzo Allen: Isten csodatevő erejének ára

Gyakran kutattuk feleségemmel együtt az írást, s mindinkább meggyőződtünk arról, hogy Isten Ígéretei: a jelek következése, a Szent Szellem ajándékai, a gyógyítás és a csodák, ma nekünk szólnak. Azt is láttuk, hogy az Isten által ígért erő nincs nálunk. Tudtuk, hogy igei oka van annak, amiért hiányzik nálunk ez az erő, mivel Isten nem szokott hazudni, a hiba bennünk van! Elhatároztam azt, hogy hallanom kell a mennyből és meg kell tudnom, mi az oka, hogy szolgálatomat nem erősítették meg jelek és a csodák. Bizonyos voltam abban, hogyha böjtölök és imádkozom, Isten valami módon szólni fog hozzám és megmutatja, mi az ami Isten csodatevő erejét elzárja az életemből. Annyira szomjaztam az életemben Isten ereje után, hogy úgy éreztem, nem tudnék fölmenni a szószékre, nem tudnék újra prédikálni addig, amíg nem hallom Isten szavát, és ezt a tervemet elmondtam a feleségemnek is.
 
Krisztus kész téged megszabadítani! Elkezdődhet a Sátánon és minden tisztátalan szellemen aratott győzelmed! Elhagyhatnak a szokások, amelyekről azt hitted, hogy soha sem szabadulsz meg tőlük, amelyeket nem tudtál legyőzni, kis szöcskéknek látszanak majd szemedben! Te, aki már lemondtál az elragadtatás reményéről, tudhatod, hogy a trombitaszókor nagy diadallal felemeltetsz azzal a sereggel, amelyet megmosott a Bárány vére! Hogyan tudhatom ezt? Mert megkezdődik a megszabadulásod. Megkezdődik az életedben, a szabadságban való megmaradásod. Szívedben feléled a hit, mielőtt még e könyvnek a végére érnél és akkor Krisztus megszabadít! Jöjj, most menjünk tovább, azután majd örüljünk együtt az igazságnak, amely tégedet megszabadított, ahogyan Jézus mondta!
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Almádi Róbert: Krisztustudat

„Mit jelent az a szó, hogy keresztyén? Krisztuskövető! Attól hogy valaki bibliát olvas, imádkozik, templomba és gyülekezetbe jár, énekel a kórusban és nem hiányzik a csendességről egyszer sem, nem válik keresztyénné automatikusan. Ezt sok millióan megteszik világ szertea különböző világvallások valamelyikében, és lehet, hogy Jézusról még egy szót sem hallottak soha. Ha valaki bemegy egy Mc’Donalds-ba, nem alakul át automatikusan hamburgerré. A maffiózók is - láthattuk Coppola Keresztapájában - buzgón jártak templomba, és hordták a virágot kivégzett ellenfeleiknek. Róluk sem gondolhatja senki, hogy keresztyének. A börtönök is dugig vannak a formális keresztyénekkel.”