csütörtök, 01 december 2011 00:00

Nochta Pál: Eljött a Most

Az elmúlt évtizedek során a magyarországi eklézsia több területen azért vált meddővé, mert Isten gyermekei a királyság tudatos építése helyett, egyéni ambícióikat akarták érvényesíteni. A rossz döntéseik gyümölcse az lett, hogy szellemi érzékenységük megtompult, szellemi látásuk meghomályosodott. Az üzenet célja Isten aktuális helyreállító szavának megértése a jelenben. Amikor királyság központú lesz a gondolkodásunk és ez kerül látóterünk fókuszába, akkor elkezdenek a dolgok helyreállni az életünkben. Zsid 4:7 „Ismét meghatároz egy napot: „Ma", amint Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogy előbb is mondtuk: „Ma”, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. [Zsolt 95,7]” Ez az igehirdetés 2011 November 26-dikán hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetében.

Megjelent: 2468 alkalommal