csütörtök, 02 augusztus 2012 00:00

Nochta Pál: Misszió az újszövetségben

„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28, 18-20)

Ez a tanítás arról szól, hogy Krisztus gyülekezete miként tudja betölteni ezt a parancsolatot.

A tanítás 2012 július 6-dikán hangzott el Kőszegen, a soproni baptista gyülekezet által szervezett táborban.

Megjelent: 2425 alkalommal