szombat, 30 június 2012 00:00

Váradi Norbert: Isten királysága bennünk: a szülési fájdalom

Az eklézsiában egy sajátos progresszív tényezőt látunk, ún. szellemi elaléltságot. Ennek következményeként Isten királyságának nagy horderejű faktora ködben marad, és sokaknál értékesebbnek tűnik a megrekedt vallás vagy a jelenvaló világkorszak adta hedonizmus. Amikor egyre jobban keresed, foglalkozol a királyság eljövendő új korszakával, több felismerésed lesz annak lényegéből, céljaiból. Az ember mindig abból veszi az erőt, reményt amire néz. Ha erre a világra vagy a vallásra nézel, akkor nem jöhet létre az új korszak benned, általad. „Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: íme, itt, vagy: íme amott van, mert az Isten országa tibennetek van.” Luk 17:21

Ez az igehirdetés 2012 június 10-dikén hangzott el az ózdi Maranatha Gyülekezetben.

Megjelent: 3064 alkalommal