hétfő, 26 október 2015 00:00

Nochta Pál: Ne légy cinikus!

A 2Királyok 6,24-től olvashatunk arról, hogy a szíriai hadsereg körülvette Samáriát és mivel a szíriaiak hosszú ideig tartották körül zárva a várost, ezért ott idővel hatalmas éhínség támadt annyira, hogy már a szamár fejét és a galamb trágyáját is árulni kezdték. Ebben a válságos helyzetben az ostromlott város lakói különböző módon reagáltak, volt aki az éhség miatt megette saját gyermekét, a király elkeseredett, egyik főembere pedig annyira cinikussá vált, hogy még az Elizeus által kihirdetett prófétai beszédnek sem tudott már hinni. Fontos üzenet ez a mai egyház számára is, mert nagyon sok gyülekezetben a hívők jelentős része már több évtizede nem tapasztalja a természetfeletti vagyis Isten erejének működését. Sok válságos helyzetet is találunk a mai gyülekezetekben és mivel ezek jelentős része még mindig nem oldódott meg, ezért könnyen megkeményedhet a szívünk, majd idővel cinikussá válunk Isten dolgaival kapcsolatban, ha nem töltünk időt rendszeresen Isten jelenétében. Továbbra is bátran vessük bizalmunkat az Úrba, mert neki a mostani időszakra is van prófétai beszéde az egyház számára.

„Ekkor így szólt Elizeus: Halljátok meg az ÚR igéjét! Ezt mondja az ÚR: Holnap ilyenkor egy szeá finomliszt egy sekelbe, meg két szeá árpa is egy sekelbe fog kerülni Samária kapujában. Erre így válaszolt Isten emberének az a tiszt, akinek a kezére szokott támaszkodni a király: Még ha az ÚR megnyitná is az ég csatornáit, ez akkor sem történhetne meg! De ő így felelt: Majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle.” (2Királyok 7,1-2 a Magyar Bibliatársulat revíziós kiadása szerint)

Ez az igehirdetés 2015 október 25-dikén hangzott el Budapesten.

Megjelent: 2779 alkalommal