szerda, 22 május 2019 10:24

Nochta Pál: Az elme megújulása

A Róma 12,1-2-ben Pál apostol a hívők önmaguk Istennek való odaszánását kéri, valamint azt, hogy törekedjenek a szellemi felfogó képességük folyamatos megújulására, hogy ez által megismerhessék Isten jó, kedves és tökéletes akaratát. Az elménk vagyis a szellemi felfogó képességünk megújulása nem fog megtörténni, ha hitben nem akarunk felnövekedni, ugyanis nem lehet mindent csupán a kegyelem működésétől várni, mivel a kegyelem is hit által, a hit pedig szeretet által munkálkodik az életünkben. Tudomásul kell tehát vennünk azt a fontos igazságot, hogy a csodák (amelyekre egyébként valóban nagy szükségünk van) eddig még soha senkit nem változtattak meg maradandóan, mert erre csak az élő ige képes.

Ez az igehirdetés 2019 május 19-dikén hangzott el Ibrányban, a Shalom Bibliai Gyülekezetben.

Megjelent: 2234 alkalommal