hétfő, 27 január 2020 20:29

Nochta Pál: A család és az egyház kapcsolata

 Aratás gyülekezete 2020 01.25

Amíg az Istentől elfordult ember várost és tornyot épít magának, (1Mózes 11,5-8) addig az Isten embere hit által engedelmeskedik az Úr szavának, ill. hite által várja a mennyei várost, amelyet nem ő, hanem Isten épített. Ennek a felépített mennyei városnak a mintáját nekünk is fel kell építenünk családunkban. Ábrahámi minta alapján Isten ígéreteibe vetett hit és a mennyei városra való várakozás által tovább öröklődik a szellemi áldás generációról-generációra (Zsidókhoz 11,8-10). Ez a tovább örökítés úgy valósul meg, hogy családunkban nem engedjük meg, hogy az Antikrisztus szelleme megszüntesse a Mindennapi áldozatot, vagyis az imaéletet (Dániel 11,31-32). Oltárt építünk otthonunkban a kitartó könyörgés és az Ige szeretete, tisztelete által (Lukács 1,5-13 5Mózes 6,6-9). Látjuk tehát, hogy Krisztus teste és a család egymástól nem elválasztható, hiszen az egyház a családban is jelen van és a családok is tagokként elhelyeztettek Krisztus testében, ezért a házastársunkkal és a gyermekeinkkel való kapcsolatunkban nem az érzelmeink legmeghatározóbbak, hanem az Úrhoz való viszonyulásunk.

 

Megjelent: 1764 alkalommal