Elemek megjelenítése címkék szerint: N

Furcsa, extrém jelenségek az istentiszteleteken, dokumentált csodák, médiaébredés stb. Mi is ez valójában? Ezt a kérdést azért is fontos feltenni, mert a napjainkban zajló úgynevezett lakelandi események igencsak megosztották a karizmatikus kereszténységet. Sokan hirdetik lelkesen, hogy itt egy újabb hatalmas ébredés, és ez még csak a kezdete annak az igazi, dicsőséges ébredésnek, ami hamarosan el fog jönni az egész Földre. Mások viszont egyenesen istenkáromlásról beszélnek, és azt mondják, hogy itt valójában ördögi szellemek munkájáról van szó, maga a Sátán tévesztette meg ezeket az embereket. Vajon kinek van igaza? Nem, ez valójában nem jó kérdés. A helyes kérdés ugyanis így szól: ki van az igazság oldalán? Ki az, vagy kik azok, akik hajlandók kiállni az igazság mellett, és Isten oldalán harcolni?
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Nochta Pál Attila: A Szent Szellem keresztség

Keresztelő János a megtérésbe merítette bele az embereket, amikor alámerítette őket a Jordánban. Jézus Krisztusról viszont azt prófétálta, hogy ő Szent Szellembe fog minket belemeríteni. Isten igéje már ennél a szakasznál különbséget tett a megtérésbe és a Szent Szellembe való belemerítés között. A János-féle keresztség a későbbiekben azonban már szükségtelenné vált, hiszen már megtörtént a megváltás, így amikor mi megtértünk, minket már a Szent Szellem merített bele Krisztusba, (hiszen maga az ige is beszél az újjászületés fürdőjéről); a Szent Szellem keresztségkor pedig Krisztus merített bele minket a Szent Szellembe. Sokan ennek megfelelően értelmezik Jézus azon szavait, hogy „ti énbennem és én tibennetek”.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Nochta Pál: A kétlelkűségről

Ebben az évben, (2009) volt egy megrázó élményem, amely arra késztetett, hogy kezdjek el foglalkozni azzal a jelenséggel, amelyet a Biblia nemes egyszerűséggel csak kétlelkűségnek nevez. Hónapokon át kutattam az igében, és imádkoztam Istenhez, hogy adjon világosságot nekem e témában, mert ez a kérdés különösen foglalkoztatott engem az elmúlt időkben. Olvastam a Bibliát, elmélkedtem, (igyekeztem az Ige fényében megvizsgálni saját magamat is) imádkoztam, és végül olyan válaszokat kaptam Istentől a neki feltett kérdéseimre, amelyekből akár 40-50 oldalnyi anyagot is összeállíthatnék, de mivel erre nincs időm, ezért csupán most egy vázlatos írást tudok az olvasó elé tárni.