Elemek megjelenítése címkék szerint: N

2017. teológiai dolgozat

A predestináció valószínűleg az egyik legnehezebb téma a keresztények és talán különösen a teológusok között. Azt hadd szögezzem le, hogy jó magam nem hiszek abban a bibliamagyarázási módszerben, amely abból áll, hogy a Szentírásból kiragadok egy igét és azzal próbálom bebizonyítani egy azzal látszólag ellentétes igazságról, (amely szintén megtalálható a Bibliában) hogy az nem is úgy van. Hiszem, hogy olyan bibliamagyarázatra van szükségünk, amelyben mindennek helye van, amit Isten mondott és amelyben nem arra használjuk az egyik igét, hogy azzal ellent mondjunk egy másiknak. Hiszem, hogy a sok okoskodás helyett a legtöbb alkalommal inkább meg kellene aláznunk magunkat Isten előtt és így kellene imádkoznunk: „Istenem, elhiszek mindent amit te mondasz, még ha nem is vagyok benne biztos, hogy az a sok minden amit mondtál, hogyan is áll össze.”

document word

 

Nochta_Pal_Predestinacio.docx

document pdf

 

Nochta_Pal_Predestinacio.pdf

hétfő, 28 szeptember 2015 00:00

Nochta Pál Attila: Európa! Vége!

Tisztában vagyok azzal, hogy a jelenlegi népvándorlás és az ezzel járó összes probléma összetett kérdés, ezért nem szabad abba a hibába beleesnünk, hogy ebben a témában leegyszerűsítve fogalmazzuk meg a véleményünket. Azzal is tisztában vagyok, hogy a jelenlegi migránsok között valóban sok szerencsétlen sorsú ember is van, akiknek talán a szemük láttára irtották ki a családját, esetleg üldözték őket politikai vagy vallási okokból. A Biblia arra nézve is nagyon világos útmutatást ad, hogy ezeknek a szegény embereknek adni kell ételt, italt és megfelelő ruhát, ezért egyetértek azokkal, akik minden módon gondoskodnak arról, hogy ezek az emberek ne maradjanak étlen-szomjan. Ezzel együtt azonban arról is őszintén említést kell tennünk, hogy a jelenlegi migránsok közül bizony nagyon sokan nem is háborús övezetből jöttek, hanem egyszerűen csak a jobb élet reményében indultak el Európa felé.

„A „megigazulás megvallása” nem tekinthető csodaszernek, amellyel bűnösen is megigazulásba, haraggal teli állapotban is békességbe „semmirekellő” életmóddal anyagi áldásba „vallhatja bele” magát a hívő. A megvallás szerepe az, hogy a hívő megerősítse a hitét, nem pedig az, hogy a mulasztások, vétkek, bűnök tagadására szolgáló védekező hárító mechanizmusunk tárgya legyen… Szét kell választani az üdvösségkor lévő bűnbocsánat, engesztelés, megváltás, megigazulás állapotát, amely az üdvözítő hit munkáját jellemzi, illetve a hit útját átható megigazulás cselekedeteit és eközben elkövetett bűnök szerepét és annak helyreállító útját… Amikor a bűn miatt érzékeny az illető személy lelkiismerete, akkor nem lehet apellálni a folytonos megigazulás pozíciójára, mert erre az esetre más szellemi utat épített ki Isten a helyreállításhoz…”
 
csütörtök, 02 augusztus 2012 00:00

Nochta Pál: Misszió az újszövetségben (vázlat)

Ez a tanítás arról szól, hogy Krisztus gyülekezete miként tudja betölteni ezt a parancsolatot.

Ez az írás, a 2012 július 6-dikán elhangzott azonos című igehirdetés rövid vázlata.

szombat, 30 június 2012 00:00

Nochta Pál: Meglátogatás vagy megcsalattatás?

Ráadásul az elmúlt napokban emailek tömkelegét kaptam egy Eudoxia nevű hölgy „mennyei” átéléseiről, és ezzel kapcsolatosan többen kérték tőlem, hogy foglaljak állást, hiszen Isten igéje is azt mondja, „Mindent megpróbáljatok, ami nemes, megtartsátok! A rossznak még látszatától is tartózkodjatok!” (1Tesszalonika 5,21-22 a Csia fordítás szerint)
 
szerda, 16 november 2011 00:00

Nochta Pál: Mi vagyunk az ő háza

„Ma egy olyan gazdasági recesszióban élünk, amelynek a végét még koránt sem látjuk. Sőt a mostani számítások szerint a következő években biztosan tovább fog mélyülni a válság, ha csak közben valamilyen csoda nem történik.”… „Na most a kérdés az, hogy nekünk keresztényeknek, miként kell viszonyulnunk ehhez a helyzethez, hiszen e jelenlegi korszak megpróbáltatásainak egy részét mi sem kerülhetjük el.”
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Nochta Pál Attila: Haggeus-korszak

Hiszem, hogy ez a könyv inspirálni fogja azokat, akikhez eljut. Mindaz, ami olvasható e könyvben, hitem szerint Isten erőteljesebb keresésére fogja késztetni az olvasót, feltéve, hogy nyitott szívvel, előítéletek nélkül olvassa végig a benne található írásokat. A könyvet két részre osztottam. Az első részben négy olyan tanítást közlök, melyek jóllehet, csupa általánosságnak tűnnek, én mégis fontosnak tartom ezeket a tanításokat az utolsó időkben élő szent maradék számára. A szellemi emberek tisztán fogják érteni, hogy ezeknek a tanításoknak miért kell benne lenniük e könyvben. A könyv második részében két hosszabb terjedelmű tanítást közlök, valamint a második részhez még csatoltam egy régebbi próféciát is, melyet 1999-ben kaptam Istentől.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Nochta Pál Attila: Itt van a józanság ideje

2004. július 18-án a következő rövid hír hangzott el az egyik kereskedelmi csatornán: „Belépőkártyák helyett bőr alá ültetett mikrochipekkel közlekedhetnek ezentúl a mexikói főügyészség dolgozói, biztonsági okokból. Az apró szerkezet rádióhullámokat bocsát ki és ezzel lehetővé teszi, hogy hordozója a legjobban őrzött területekre is bejusson, de azt is, hogy minden mozdulatát kövessék. Ezt a rizsszemnél is alig nagyobb szerkezetet eddig még csak állatokon próbálták ki. Az Egyesült Államokban az egészségügyben is alkalmazni akarták, de hatóságok egyelőre nem engedélyezték. Mexikóban viszont a főügyészség 160 alkalmazottjának immár kötelező egy-egy ilyen chipet beültetnie a bőre alá. „Tudják, itt szigorúan titkos adatok, bizalmas dokumentumok vannak, mindannyiunknak, akik itt dolgozunk, hordanunk kell ezeket, és csak akkor kapcsoltathatjuk ki őket, amikor már nem dolgozunk itt.” - mondja a főügyész, akinek alkarjában helyezték el a mini szerkezetet. Akárcsak egy belépőkártyánál, a chip által leadott jeleket egy vevő azonosítja és így engedi be az alkalmazottat az ügyészség helységeibe. Az eszköz azonban arra is, jó hogy biztonsági emberek ellenőrizzék ki, merre jár.”
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Nochta Pál: A korszellem legyőzése

Azt hiszem, hogy a korszellem, a minket körülvevő világból jövő, aktuális divatok és más különféle irányzatok összessége, mely által az Ördög fel akarja gerjeszteni a régi természetünkben lévő vágyakat és kívánságokat, hogy aztán igyekezzünk megvalósítani azokat... ha a korszellemről beszélünk, akkor ezen értenünk kell azt a jelenlegi kort is, amelyben élünk, és ezt a kort, a Biblia gonosznak nevezi, de ez a megállapítás igaz volt minden eddigi korszakra és igaz lesz az ez utáni korszakokra is, amíg csak el nem jön az Úr. Ez azért van így, mert minden korszak szentjeinek harcolnia kell a kor ellen, amelyben élnek. Mi is elmondhatjuk, hogy a kor amelyben élünk, gonosz. Tapasztaljuk, hogy állandóan erős nyomást és hatást próbál gyakorolni ránk az ördög, még pedig e jelenlegi kor dolgain keresztül.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Nicky Cruz: Repülj, kicsim, repülj!

 „Fogjátok meg erősen a bolond fickót!” - kiáltotta valaki. A repülőgép ajtaját már kinyitották és én lerohantam a lépcsőn a New York-i repülőtérre. 1955. január 4.-e volt, és a hideg szél belemart arcomba és fülembe. Csak néhány órával ezelőtt hozott apám a repülőgépre. Lázadó és elkeseredett puerto-rico-i voltam. A pilóta gondjaira bíztak, lelkére kötvén, hogy tartson a gépen, amíg Frank fivérem át nem vesz. De amint kinyílt az ajtó, elsőként siklottam ki és átszáguldottam a kifutópályán. Hárman rohantak rám és az ajtó melletti vaslánchoz szorítottak. A jeges szél átfujt vékony trópusi ruhámon, amíg megpróbáltam kiszabadulni. Egy kapus elkapta a karomat, és a másik három visszatért foglalatosságához. Számomra játéknak tűnt az egész, s fintorogva néztem a kapus képébe.