csütörtök, 01 január 2009 00:00

Maria B. Woodworth-Etter: Jelek és csodák

Az Úr adott egy látomást egy feneketlen katlanról, ami tele volt kínnal és borzalommal. Sírás, kesergés és fogcsikorgatás volt ott. („Távozzatok tőlem mind ti gonoszt cselekvők. És ott lesz sírás és fogcsikorgatás, és látjátok majd Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot és mind a prófétákat Isten országában, ti pedig ki lesztek taszítva.” Lukács 13:27,28) Nagy tömeg vett körbe, akik nem fogták föl, hogy milyen veszélyben vannak, és ha nem figyelmezteti őket valaki, beletántorodnak abba a szörnyű mélységbe. Én az emberek felett egy vékony úton álltam, ami a menny felé kanyarodott. Sürgettem az embereket, hogy jöjjenek fel a keskeny útra és meneküljenek meg attól a szörnyű helytől. Sokan elindultak. Gyönyörű fényes világosság volt felettem, és biztattam őket, hogy kövessék azt a világosságot, és akkor egyenesen a mennybe kerülnek.
 
Megjelent: 3730 alkalommal