szerda, 24 december 2014 00:00

Ron McKenzie: A „milleneum” (ezer éves királyság)

Ron írása ebben a témában is eltér a kereszténységben elterjedt általános nézettől.

Megfogalmazása szerint: „Sok zavar vezetett az ezer éves Királyságról szóló elgondoláshoz. A legtöbb keresztyén azt hiszi, hogy Krisztus visszajön és felállít egy trónt Jeruzsálemben, ahonnan ezer éven keresztül uralkodni fog. Akik így gondolkoznak, azok nem értették meg, hogy ez az elgondolás - a Jelenések könyvében lévő – egyetlen, meglehetősen homályos versen alapszik.

Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.”   (Jelenések 20:6).”

Megjelent: 4015 alkalommal