csütörtök, 22 március 2018 07:31

id. Frank Sándor: Három szellemi műhely

Ennek a világkorszaknak amelyben most élünk, s amely az Eklézsia elragadtatásáig tart, a Sátán a fejedelme. (Luk 4:5-7) Az ő szelleme „munkálkodik” a megtéretlen emberekben. (Ef 2:2) Megszervezi és kormányozza a világ népeit, lényegében három politikai fő irányzat, illetve ezek pártjai, s a kapcsolódó hatalmi szervezetek által. Ez a három irányzat, három szellemi műhely, ahol a Sátán „ideológusai”, a gonosz szellemek kidolgoztak három világképet, politikai eszközrendszert. Ezeket aztán a média (tömegkommunikációs eszközök, s a „politikus” démonoktól megszállt, szuggesztív népvezérek) által terjesztik. Azért hármat, mert számításba vették az emberi személyiség hármas; testi, lelki, és szellemi adottságait.

document word

 

Id.Frank_Sandor_Harom_szellemi_muhely.doc

document pdf

 

Id.Frank_Sandor_Harom_szellemi_muhely.pdf

Megjelent: 2874 alkalommal