szerda, 27 február 2019 04:42

Zac Poonen: Az igazság az üdvösséggel kapcsolatban

The Truth Concerning Salvation by Zac Poonen

https://www.cfcindia.com/wftw/the-truth-concerning-salvation-0

Isten igéje három igeidőben beszél az üdvösségről: múlt idő (Efézus 2:8), jelen idő (Fil. 2:12) és jövő idő (Róma 13:11) – vagy más szavakkal beszél megigazulásról, megszentelődésről és megdicsőülésről. Az üdvösségnek van egy alapja és egy felépítménye. Az alap a bűnök bocsánata és a megigazulás.  A megigazulás több mint bűnbocsánatot kapni a bűneinkre. Ez azt is jelenti, hogy az ember igaznak bizonyul Isten szemében Krisztus halála, feltámadása és mennybemenetele alapján. Ez nem a mi cselekedeteinken alapszik (Efézus 2:8-9), még a mi igaz cselekedeteink is olyanok, mint a tisztátalan ruha Isten szemében (Ézsaiás 64:6). Mi Krisztus igazságát öltöztük fel. (Gal. 3:27).

Letöltöm

 

Megjelent: 2565 alkalommal