hétfő, 21 december 2020 06:50

G.H. Pember: A Föld legkorábbi korszakai – és kapcsolatuk a jelenkor spiritualizmusával

Fordítás: https://hitunkcelja.wordpress.com

„Jelen kiadás szerzője már 1876-ban kiadott egy kisebb terjedelmű tanulmányt a következő címmel: „A Föld legkorábbi korszakai és tanulságaik számunkra”, s ezzel kettős célja volt. Egyik, hogy megkíséreljen feloldani néhányat azokból a földtani és egyéb nehézségekből, melyek a Teremtés első könyvének első fejezeteivel kapcsolatban szoktak fölmerülni; ezután pedig arra vállalkozott, hogy rámutasson azokra az állapotokra, melyek Noé napjaiban voltak jellemzőek, és amelyek ma újra megjelentek a kereszténységben – és hogy ebből kifolyólag tudhatjuk, hogy az Emberfia napjai sem lehetnek túlságosan messze tőlünk.

A kutatás során a következőket vettem alapul, melyek, ha elfogadjuk ezeket, a szöveg magyarázatát egyszerűvé és pontossá teszik, és elejét veszik minden lehetséges geológiai ellenvetésnek.

1) Hogy a Teremtés első fejezete, ugyanúgy, mint az utána következők, elsődleges jelentését tekintve sem nem látomás, sem nem allegória, hanem puszta történetírás, és ezért a tények szó szerinti tálalásaként kell elfogadni.

2) Azonban gondot kell rá fordítani, hogy a héber szöveg pontos jelentését kiderítsük, amit az angol Authorised Version gyakran elmulaszt megtenni.

3) Hogy azok számára, akik valóban hisznek valamilyen Felsőbb Lényben, nem okoznak problémát a fizikai változásokat és testi rángatózásokat okozó természetfeletti megnyilvánulások, különösen azzal a világgal való kapcsolat során, melynek erkölcsi állapota már korszakokkal az emberi faj megteremtése előtt megromlott.”

letöltés

Megjelent: 2973 alkalommal