hétfő, 29 február 2016 00:00

Nochta Pál: Szétválasztás

Ahol Isten igéjét hirdetik, ott elindul egy szétválasztás az emberekben és a környezetükben is. Isten igéje minden esetben elválasztja a jót a rossztól bennünk és a környezetünkben egyaránt. Ez gyakran…
hétfő, 15 február 2016 00:00

Nochta Pál: Jöjj fel ide!

A Jelenések 4,1-ben ezt olvassuk: "Jöjj fel ide. Majd megmutatom neked, hogy mik támadnak ezután." (Csia fordítás) A Szent Szellem ezzel azt is akarja mondani nekünk, hogy bár a hívő…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Az elragadtatás

Sokan azt tanítják, hogy az úgynevezett elragadtatás, amire a keresztények várnak, egy tömeges jelenség lesz, de ez az állítás a Bibliából nem igazolható, mert Isten igéje szerint az Úr másodszor…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Jób könyve

Jézus Krisztus kivételével nem tudunk olyan bibliai szereplőről, aki szinte minden elviselhető emberi mérték fölött szenvedett volna, egyedül Jób könyvében olvashatunk ilyen megrendítő megpróbáltatásról. Jób élete megmutatja nekünk, hogy a…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Ne szeressétek a világot!

A világ szeretete és Isten szeretete nem férnek össze. Isten királyságának az értékrendje semmiben sem hasonlít e jelenlegi világ értékrendjéhez, ezért e kettő között kibékíthetetlen ellentét van. Azok a keresztények…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Élővíz

Minden évszázadban voltak emberek, akik addig keresték az igazságot, míg végül a Szent Szellem segítségével megtalálták Jézus Krisztust és újjászülettek. Így volt ez azokban az időkben is, amikor nem olvashatta…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Uram Uram!

Az ítélet napján sokan hivatkoznak majd arra, hogy ők Isten szolgái voltak és az ő nevében hatalmas tetteket vittek véghez ezen a Földön, de az Úr elutasítja ezeket az embereket,…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Megelégedés, hála

Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy bőven van okunk a hálaadásra. Isten naponként betölti minden szükségünket, de ha még hiányt is szenvedünk valamiben, akkor is bőven van okunk arra, hogy elégedettek…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Élet a halálon át

A feltámadott életbe csak a halálon keresztül vezet az út. Ahogy meghaltunk a régi életünknek akkor, amikor újjászülettünk, úgy a lelkünkben is naponként alkalmazni kell Jézus halálát és feltámadását, mert…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Laodicea

A mostani korszakban működő gyülekezetek többségét jellemzi az a gonosz állapot, amelyről az Úr tett említést a Jelenések Könyvében a laodiceai gyülekezetnek. Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy még…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Jézus igája

Ha valóban követjük Jézust, akkor az ő igáját fogjuk fölvenni és megérezzük, hogy az ő követésénél semmi sem csodálatosabb. Annak ellenére, hogy sok megpróbáltatáson kell átmennünk, Jézus igája még sem…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: A szőlőtő

A János 15-ben Jézus a szőlőtőhöz hasonlítja magát, a tanítványokat pedig a vesszőkhöz, melyek a szőlőtőn vannak. Az Úr ezzel arra akar tanítani minket, hogy nélküle semmire sem vagyunk képesek,…
A Jelenések 12,10-12-ből kiderül, hogy a háború már az örökkévalóságban eldőlt, az ördög egy legyőzött szellemi lény. Számunkra viszont ez a győzelem még csak egy a jövőben valamikor megtörténő eseménynek…
hétfő, 26 október 2015 00:00

Nochta Pál: Ne légy cinikus!

A 2Királyok 6,24-től olvashatunk arról, hogy a szíriai hadsereg körülvette Samáriát és mivel a szíriaiak hosszú ideig tartották körül zárva a várost, ezért ott idővel hatalmas éhínség támadt annyira, hogy…
Továbbra is a tíz szűz példázatával foglalkozunk. Isten nem azt akarja, hogy olyan okos szüzek legyünk, akik csak a maguk számára elegendő olajat tudtak összegyűjteni, ugyanis a 133-as zsoltár és…
Ha egy hívő enged a hétköznapok nehézségei által okozott szorításnak, átadja magát a hitetlenségnek és a félelemnek vagy pedig nem akar foglalkozni Isten aktuális kinyilatkoztatásaival vagyis pszichikaivá válik, akkor előbb-utóbb…
szombat, 22 augusztus 2015 00:00

Bill Winston: A hit ereje

Tudjuk a Bibliából, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, aki Isten elé járul, annak hinnie kell hogy ő létezik és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik (Zsidókhoz 11,6). Minden korszak…
Az előző részben arról volt szó, hogy Isten már mindennel megajándékozott minket ami az életre és a kegyességre való, ezért ne a kívánságainkban, hanem az ígéretekben akarjunk élni, amelyeket az…
Magyarországon az egyház jelentős része már hosszú ideje a túlélésre van berendezkedve. Ez abból fakad, hogy a keresztények közül a hit tekintetében sokan csalódásokon mentek át, mivel kívánságaik nem teljesedtek…
péntek, 10 július 2015 00:00

Doma Zsolt: Gyomlálás az elmében

Az újjászületés után a hívő embernek el kell kezdenie megújítania az elméjét vagyis átalakítania a gondolkodását Isten igéje által. Az újjászületés élményének átélése után is marad még bőven az ember…