A Jelenések 12,10-12-ből kiderül, hogy a háború már az örökkévalóságban eldőlt, az ördög egy legyőzött szellemi lény. Számunkra viszont ez a győzelem még csak egy a jövőben valamikor megtörténő eseménynek…
hétfő, 26 október 2015 00:00

Nochta Pál: Ne légy cinikus!

A 2Királyok 6,24-től olvashatunk arról, hogy a szíriai hadsereg körülvette Samáriát és mivel a szíriaiak hosszú ideig tartották körül zárva a várost, ezért ott idővel hatalmas éhínség támadt annyira, hogy…
Továbbra is a tíz szűz példázatával foglalkozunk. Isten nem azt akarja, hogy olyan okos szüzek legyünk, akik csak a maguk számára elegendő olajat tudtak összegyűjteni, ugyanis a 133-as zsoltár és…
Ha egy hívő enged a hétköznapok nehézségei által okozott szorításnak, átadja magát a hitetlenségnek és a félelemnek vagy pedig nem akar foglalkozni Isten aktuális kinyilatkoztatásaival vagyis pszichikaivá válik, akkor előbb-utóbb…
szombat, 22 augusztus 2015 00:00

Bill Winston: A hit ereje

Tudjuk a Bibliából, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, aki Isten elé járul, annak hinnie kell hogy ő létezik és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik (Zsidókhoz 11,6). Minden korszak…
Az előző részben arról volt szó, hogy Isten már mindennel megajándékozott minket ami az életre és a kegyességre való, ezért ne a kívánságainkban, hanem az ígéretekben akarjunk élni, amelyeket az…
Magyarországon az egyház jelentős része már hosszú ideje a túlélésre van berendezkedve. Ez abból fakad, hogy a keresztények közül a hit tekintetében sokan csalódásokon mentek át, mivel kívánságaik nem teljesedtek…
péntek, 10 július 2015 00:00

Doma Zsolt: Gyomlálás az elmében

Az újjászületés után a hívő embernek el kell kezdenie megújítania az elméjét vagyis átalakítania a gondolkodását Isten igéje által. Az újjászületés élményének átélése után is marad még bőven az ember…
péntek, 10 július 2015 00:00

Doma Zsolt: Lótné és Szodoma kapcsolata

Izrael népe Mózes vezetésével rövid idő alatt kivonult Egyiptomból, viszont Egyiptom még negyven év alatt sem került ki a nép szívéből, ezért az ígéret földjét már csak a következő generáció…
péntek, 10 július 2015 00:00

Doma Zsolt: Piszkos lábak és lábosok

A lábmosás történetén keresztül Jézus bemutatta a valódi alázatot, valamint azt, hogy mit jelent mások felé szolgálni. Ezt a leckét meg kell tanulnunk Krisztustól, hogy a világ fiai lássák jó…
péntek, 10 július 2015 00:00

Doma Zsolt: Az adullámi 400-ak klubja

A korszakváltások mindig úgy történnek, hogy mi közben elindul egy új korszak, átmenetileg még jelen van a régi korszak is. Így azok akik nem követik teljes szívvel az Urat és…
hétfő, 15 június 2015 00:00

Nochta Pál: Maradj az úton! 2. rész

A 2Timóteus 3-ban olvashatunk egy felsorolást azokról az emberekről, akik annyira romlott életet élnek, hogy a kegyességnek már csak a külső látszata van meg náluk, de annak erejét megtagadják. Ez…
kedd, 26 május 2015 00:00

Nochta Pál: Maradj az úton!

Mindazok akik hit által megigazultak, már benne állnak Isten kegyelmében, amelyben ugyanakkor folyamatosan menetelnie is kell a hívő embernek. Ez a menetelés nem más, mint a Krisztusban való folyamatos szellemi…
szerda, 22 április 2015 00:00

Nochta Pál: A hit útja 1. rész

A Bírák könyve 6-dik részében arról olvasunk, hogy Izrael népe bálványimádó lett, ezért Isten a midianiták kezébe adta őket, akik mindenüket elvették. Csak mi után megtértek Istenhez, akkor léphetett színre…
szerda, 22 április 2015 00:00

Tóth Lajos: A hit útja 2. rész

A hit az egy folytonos, mozgásban lévő szellemi valóság vagyis folyamatos járás az Istennel. Szükséges, hogy mindvégig bízzunk Istenben, mert ez az ország ahol jelenleg élünk, a jövőben sem a…
kedd, 03 március 2015 00:00

Nochta Pál: Pszichikai vagy szellemi

Ábrahám és Lót külön válásának története (1Mózes 13) azt mutatja számunkra, hogy a pszichikai (lelki) ember és a szellemi ember hosszú távon nem képesek egymás mellett maradni, mert a lelki…
péntek, 27 február 2015 00:00

Diriczi Tibor: Hogyan születtem újjá?

Ebben a rövid bizonyságtételben hallhatunk arról, hogy miként született újjá egy olyan ember, aki gyakorlatilag gyermek korától kezdve egy nazarénus gyülekezethez tartozott, de aztán idővel mégis eljutott arra a pontra,…
A hívő élet kezdetén még erőteljesen munkálkodik a lelkünkben az úgynevezett természeti élet, de ahogy Jézust követjük, ez egyre inkább elhal bennünk, mivel az Úr megtanítja nekünk, hogy miként tudjuk…
Manapság keveset hallunk arról, hogy mit jelentenek a gyakorlati életben jézus szavai, mi szerint be kell mennünk a szoros kapun és járnunk kell a keskeny úton. Ez azt jelenti, hogy…
Az egyházban és a világban egyaránt történnek velünk olyan események, amelyek által az ördög el szeretné érni, hogy ellankadjon, végül pedig teljesen elsorvadjon a szellemi életünk. A folyamat eredményeként megtévesztett…