kedd, 19 november 2013 00:00

Nochta Pál: Királyok és papok birodalma 4. rész – Mire vágyik Isten?

Isten mindig is egy népet akart magának, amely királyi papságként szolgál az ő jelenlétében. Legfőbb vágya az, hogy övéi szeressék őt, hiszen a megváltás művének is csak a vele létre jött bensőséges kapcsolat ad értelmet. Amíg Mózes Isten dicsőségét szemlélte mert annyira beleszeretett az Úrba, addig Izrael fiai elfordultak Istentől és imádták saját bálványaikat. Sajnos ezt a jelenséget láthatjuk a mostani időkben is. „Az Isten pedig elfordula, és adá őket, hogy szolgáljanak az ég seregének; a mint meg van írva a próféták könyvében: Vajjon áldozati barmokat és áldozatokat hoztatok-é nékem negyven esztendeig a pusztában, Izráelnek háza? Sőt inkább hordoztátok a Molok sátorát, és a ti istenteknek, Remfánnak csillagát, a képeket, melyeket csináltatok, hogy azokat imádjátok: elviszlek azért titeket Babilónon túl.” (Apostolok Cselekedetei 7,42-43)

Ez az igehirdetés 2013 November 17-én  a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni gyülekezetében hangzott el.

Megjelent: 2439 alkalommal