szombat, 27 február 2021 05:08

Nochta Pál: Isten útja (útjai)

Amikor egy ember kinyilatkoztatás által világosságot kap arról, hogy Jézus a Krisztus és ezt az igazságot befogadja a szívébe, átéli azt, amit Isten igéje újjászületésnek (felülről születésnek) nevez. Az újjászületett ember szellemben feltámadt és Krisztussal együtt a mennyeiek világába helyeztetett, de a lélek (értelem, érzelem, akarat) még nem változott meg, ezért a lelkünknek át kell mennie egy folyamatos átformálódáson, amely egész földi életünkben tart. Ez azt jelenti, hogy azt a szellemi igazságot, hogy Jézussal együtt mi is meghaltunk és feltámadtunk, a földi sorsunkban is át kell élnünk annak érdekében, hogy Isten akarata szerint átformálódjunk. Isten útja, a halál és feltámadás alapelve. Fel kell vennünk a keresztet, hogy követhessük Krisztust. El kell veszítenünk az életünket, hogy Krisztusban megtalálhassuk azt. Isten az ő igéje által kijelenti nekünk gondolatait és útjait, hogy folyamatosan elhagyva régi természeti lényünket, felöltözzük az új embert az által, hogy gondolatainkat és útjainkat újra és újra Isten gondolataihoz, útjaihoz igazítjuk. Ez aztán idővel megjelenik a cselekedeteinkben is.

Elhangzott a sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet online istentiszteletén 2021 február 21-dikén. Alapige: Máté 16,21-27 Ézsaiás 55,6-11

 

 

 

Megjelent: 1433 alkalommal