szerda, 16 november 2011 00:00

Ron Mc Kenzie: A próféta szolgálata

(Bepillantás a prófétai ajándékba) Abonyi Sándor fordította le ezt a könyvet, amelyben Ron Mc Kenzie nemzetközileg is ismert keresztény szerzőktől is gyakran idéz. Ez a könyv lényegében egy összeállítás, érdemes…
csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Bill Winston: Hit Jézus nevében

„Az ellenség ki akarta venni ezt az igazságot az egyházból, hogy az emberek ne értsék Jézus Nevének a jelentőségét, mert ha te hitben jársz azokban a dolgokban, amik a mi…
csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Creflo Dollar: A Szent Szellem kenete

„Én egy szellem vagyok – birtokolok egy lelket és élek egy testben. Isten és az Ő Beszéde szellem. Istenhez - az Ő Beszédén keresztül - én szellemem által kapcsolódom. Amit…
csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Creflo Dollar: A hatékony ima kifejlesztése

„Az imádságról fogunk beszélni. Tudom, hogy sok házasember támadás alatt van… Sok dolog van, amiből ügyet csinálunk, pedig nem kellene. Mégis nagy ügyek lesznek, mert érzelmeink hangsúlyossá teszik ezeket… dühös…
csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Creflo Dollar Isten akarata az imádságban

„Ha az imaéletünk Isten Igéje szerinti, akkor Isten akarata szerinti is. Ha akarod tudni, hogyan imádkozz Isten akarata szerint, imádkozz Isten Igéje szerint. Isten beszéde Isten akarata. Ha tudod, mit…
csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Creflo Dollar: Okoskodás: a test cselekedete

„Beszéltünk már a különbségről a szellemben járás és a testben járás között. Tudjuk, hogy Jézus azt mondta a Jn.6:63-ban, hogy „…a beszédek, amelyeket én szólok néktek: szellem és élet… a…
csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Creflo Dollar: Szeretet vagy önzés

„Figyeld meg, mi történik, ha önzésen alapul az életed! Hányan érzitek úgy, hogy még dolgozik bennetek az önzés?… Akik nem emelték fel a kezüket, azok engedjék ki a hazug démonokat!…
„Meg kell értenünk, hogy nem beszélhetünk a családról anélkül, hogy ne beszélnénk Arról,Aki kigondolta a szisztémát. Én nem vallásos alapokról beszélek ma nektek. Arról beszélek, amit egyenesbe kell hoznunk ma.…
csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Creflo Dollar: Tisztelet törvénye

„Mit jelent, a tisztelet? Istent tisztelni azt jelenti, hogy az Ő Beszéde olyan súlyos számodra, hogy akárki akármit mond, vagy akármilyenek a körülmények ez nem fog jobban hatni rád, mint…
"Az első dolog, amit akarok, hogy megragadjatok az, hogy minden, amit teszünk, az a Királyságról kell, hogy szóljon! Mindennek a Királyságról kell szólnia. A kapcsolatokat is a Királyságért kell fejlesztened.…
Ma olyan időszakban élünk, amikor az embereknek a szolgálatukba kell állítaniuk minden lépésüket, mert Isten országa oly közel van, ezért nem engedhető meg a tétlenség. A dogmák ideje lejárt, egy…
„Amíg a múlt század az egyre növekvő fogyasztás, bővülő lehetőségek ideje volt az egész emberiség számára, a most zajló század a fokozatos, vagy viharos leépülések százada lesz. Az elkövetkező 10…
„Nagyon sok követelmény és jellembeli vonás kell, hogy jellemezzen egy vezetőt. Néhányan közülünk több ilyen képességgel is rendelkezünk: - néhányaknak különleges kreatív képességeik vannak, - másoknak kiváló értelmi felfogó képességük…
„Ez a második része - a két részből álló – becsületességi tanítássorozatnak. Az első részben a szív becsületességéről beszéltem. Beszéltünk arról, hogy a szív csökkenhet az Isten iránti teljességében. Hogy…
„Egy métely kezdett beszivárogni a hitvalló keresztények soraiba, méghozzá olyan hallatlanul durva módon, hogy ezt még a legrövidlátóbbaknak is észre kell venniük. Az utóbbi évek során szélsebesen terjed el, amint…
csütörtök, 05 május 2011 00:00

David Wilkerson - Gyötrelem

Mint ahogy azt már sokan tudjuk, a New yorki Times Square Gyülekezet 2011 Április 27-dikén szerdán jelentette be hogy David Wilkerson autójával frontálisan ütközött egy mezőgazdasági gépjárművel az amerikai 175-ös…
hétfő, 11 április 2011 00:00

Watchman Nee: Kincs cserépedényekben

Közvetlenül megtérésem után volt egy elgondolásom arról, hogy milyen egy keresztyén, és mindent elkövettem, hogy én is ilyen legyek. Azt gondoltam, hogyha elérem azt a szintet, amelyet elgondoltam, akkor tökéletes…
Szerdán együtt vacsoráztunk Balázs, Csaba, én és a feleségeink. Megettük az ételt, finom volt és bőséges, aztán beszélgettünk amúgy kedélyesen, teli hassal. Arra vetődött a szó, hogy egy gyülekezet szentségének…
szombat, 19 március 2011 00:00

Zimonyi Péter: Mi az igazság?

Pilátus kérdése Jézustól egy olyan logikus emberi, mondjuk inkább bírói kérdés volt, amelynek jogi alapja ugyan van, de nincs tartalma, vagyis üres. Mivel Pilátust nem érdekelte az igazság benső megismerése,…
szombat, 19 március 2011 00:00

Zimonyi Péter: Mi az igazság sorozat 1.rész

(Krisztus kettős természete és a Szentháromság dogmája) Ezen írás közzétételének célja nem valamilyen új tanítás vagy dogmatikus tétel lefektetése, hanem, hogy az olvasó mélyebb kutatásra és Istenkeresésre kapjon inspirációt, mert…