csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: A tanítványság útja

Jézus azt mondta, hogy minden tanítványának az az ismertetőjele, hogy egymást szeretik (Ján. 13,35). Jól jegyezd meg ezt! Jézus Krisztus tanítványait nem a prédikációik, éneklésük, zenéjük minőségéről, még csak nem…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: A tanítvánnyá válás feltételei

Jézus azzal bízott meg bennünket, hogy tegyük az embereket tanítványokká (nem csak egyszerűen megtértekké) minden nemzetben (Mát. 28,19). Ezzel ugyanazt mondja, amit a „tanítvány” szó alatt ért Luk. 14,26-33-ban. Ha…
Jákob élete elején mástól elragadó volt, de mielőtt Izraellé lehetett, meg kellett térnie, és így kapcsolódhatott bele a „Jeruzsálemi áramlatba”, irányzatba. Másképp a „Babiloni áramlatban” lett volna benne. Ez a…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: Félrevezető és becsapó ébredés

Jézus és apostolai többszörösen óvtak az utolsó napokat jellemző széleskörű félrevezetéstől és a sok hamis prófétától (Mát. 24,3.5; 11,24; 1.Tim. 4,1) – mi pedig az utóbbi évtizedekben már sokat láthattunk…
A bűn fölötti valódi győzelemre csak a legmélyebb alázatban juthatunk el. A vereségeknek, amikben még annyiszor részünk van, az a céljuk, hogy önbizalmunkat összetörjék. Annyira, hogy meggyőződjünk róla, hogy Isten…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: A szellemi erő titka

Sok olyan erő van, ami a hívőt Isten akaratának cselekvésében meg akarja akadályozni: a világ a maga különböző kívánságaival, vonzerejével, a hústest a maga tisztátalan kívánságaival, és az Ördög a…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: A szellemi hanyatlás leckéi 3-4.

Mire tanít bennünket az efézusi gyülekezet története? Éppen arra, hogy egyetlen tan vagy tanítás sem annyira fontos, mint magának az Úrnak való igazi odaszánás. Az igazi szellemiségnek egy, és csak…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: Felruházás mennyei erővel

Tapasztalat szerint a hívők általánosságban inkább egy kézi pumpához hasonlóak, akik erőlködő életükkel az áldásnak csak néhány cseppjét pumpálják ki száraz szívükből. Ennek azonban nem kell így lennie. Ha száraz…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: Az antikrisztus ismertetőjegyei 2-3.

A kereszténységben is vannak olyan emberek, akik arra vágynak, hogy önmagukat mások fölé emeljék. Erre felhasználják az olyan címeket is, mint „tisztelendő atya”, „tisztelt doktor”, „pásztor”, úgy, ahogyan annakidején a…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: A szektásság ismertetőjegyei

A hívő élet legnagyobb küzdelme nem a haraggal vagy a szennyes gondolatokkal szemben van, hanem azzal a törekvéssel szemben, hogy elnyerjük az emberek elismerését. Ez az, ahol döntenünk kell az…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zimonyi Péter: Önkéntes adakozás, vagy tized?

Ajánljuk ezt a rövid tanulmányt mindazoknak, akik a tized és az adakozás témájában szeretnének mélyre ásni, hogy ne csupán felületesen ismerjék az ezzel kapcsolatos igazságokat. Fontos, hogy erről a témáról…
Miért választotta Isten Ámost, hogy először foglaljon írásba egy prófétai üzenetet? Isten bizonyára figyelemmel kísérte őt, (ahogy mindnyájunkat is néz), hogy lássa, vajon Ámos féli-e Istent, és munkájában hű-e? Ámós…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: A főnöki beállítottság

Jób, bár nős ember volt, tíz gyermek apja, felismerte azt, hogy ha a tisztátalan gondolatoktól szabad akar lenni, akkor szemeit ellenőrzés alatt kell tartania. Jób azt mondta: „Szövetséget kötöttem a…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Dr. Frank Arnold: Izrael bizonyságtevői

Mikor egy üzletben valamit vásárolt, a csomagolópapíroson Máté 5 boldogságról szóló igéit olvasta, többek közt ezt: „Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak”. Nem tudta, hogy az az újtestamentumból való és szerette…